fbpx

Prijava v portal: 

Vezane knjige

 

Številka vezane knjige računov (se ne sme ponoviti) je sestavljena iz identifikacijske oznake izdajatelja in zaporedne številke knjige računov. Identifikacijska oznaka izdajatelja in zaporedna številka knjige računov sta med seboj ločeni z vezajem in je sestavljena iz niza štirih znakov. Posamezen znak v nizu je lahko številka ali črka.

Na platnicah vezane knjige računov mora biti odtisnjen tekst s prostorom za vpis podatkov:
– »Blok št.:___________«;
– »Leto: __________«;
– »Od ______________ do _______________«.

Na platnicah so lahko odtisnjeni tudi podatki o izdajatelju vezane knjige računov.

Izdajatelj vezane knjige računov mora pred prvo izdajo vezane knjige računov od davčnega organa pridobiti identifikacijsko oznako izdajatelja in k zahtevku predloži vzorec obrazca računa za tisk, ki ga bo uporabil za vezano knjigo računov.

Izdan račun iz vezane knjige računov mora vsebovati najmanj podatke, določene s predpisi, ki urejajo davek na dodano vrednost. Podatki iz originalnega izdanega računa iz vezane knjige računov morajo biti vidni na obeh kopijah seta obrazcev računa.

Zavezanci, ki so pri gotovinski prodaji doslej ročno izpisovali račune ali jih izdajali s pripomočki, kot je npr. Word, bodo po novem lahko izdajali račune samo še iz vezane knjige računov.
Obrazci računov v vezani knjigi računov bodo odtisnjeni na samokopirni papir, po predlogu pravilnika v treh izvodih. Kopije tako izdanih računov bo treba hraniti 10 let. Serijske številke vseh potrjenih vezanih knjig računov bodo objavljene tudi na spletni strani Finančne uprave RS.

Dodaj odgovor