fbpx

Prijava v portal: 

Višina odškodnine za neizrabljeni letni dopust

image_pdfimage_print

Odgovor:

Najprej je potrebna ugotovitev, da Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02 in 103/07) v 166. členu določa, da je izjava, s katero bi se delavec odpovedal pravici do letnega dopusta, neveljavna. Enako neveljaven je tudi sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o odškodnini za neizrabljeni letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja.

Če gre za prenehanje delovnega razmerja, kot sledi iz vprašanja, je treba jasno ugotoviti, da niti ZDR niti kakšen drug predpis ne določata niti višine niti metodologije za ugotovitev višine odškodnina za neizrabljeni dopust. V praksi pa nekako prevladuje stališče, da je primerno nadomestilo izračunati tako, da delavec ne bo prikrajšan, ker letnega dopusta ni mogel izrabiti. Iz tega sledi, da bi odškodnina lahko predstavljala višino nadomestila plače za letni dopust za neizkoriščene dni letnega dopusta. Zelo podobna določba je tudi v drugem odstavku 7. člena Direktive 2003/88, ki določa, da minimalnega letnega dopusta ni mogoče nadomestiti z denarnim nadomestilom, razen v primeru prenehanja delovnega razmerja. Glede te direktive je sodišče Evropske skupnosti razsodilo, da je treba » … člen 7 (2) Direktive 2003/88 razlagati tako, da nasprotuje nacionalnim določbam ali praksam, ki določajo, da se ob prenehanju delovnega razmerja ne plača nobenega denarnega nadomestila delavcu, ki je bil na bolniškem dopustu celotno referenčno obdobje in/ali obdobje za prenos ali del tega obdobja, zaradi česar ni mogel izvršiti pravice do plačanega letnega dopusta. Tudi za izračun navedenega denarnega nadomestila je odločilno običajno plačilo delavca, ki ga je treba ohraniti med počitkom, ki ustreza letnemu plačanemu dopustu …«.

Dodaj odgovor