fbpx

Prijava v portal: 

Vloga in odgovornost poroka

Pomembno je, kakšno vrsto poroštvene izjave podpiše porok. V primeru, da je dogovorjeno in podpisano subsidiarno poroštvo, lahko banka ali prodajalec od poroka zahteva plačilo obveznosti šele potem, ko jo glavni dolžnik ne izpolni v roku, ki je pogodbeno določen. Banka ali prodajalec je dolžan o neplačilu glavnega dolžnika oziroma poroka tudi pisno obvestiti. V primeru solidarnega poroštva lahko banka ali prodajalec terja plačilo ali od porokov ali dolžnika. V primeru stečaja dolžnika lahko banka ali prodajalec od poroka neposredno zahteva izpolnitev obveznosti.

Dodaj odgovor