fbpx

Prijava v portal: 

Vprašanja in odgovori – april 2016

Odgovor:

 

Glede na to, da je delodajalec javni zavod, se za urejanje delovnih razmerij uporablja ZDR-1, ki izobraževanje delavcev in pravico do odsotnosti z dela zaradi izobraževanja ureja v 170. in 171. členu.

Prvi odstavek 171. člena ZDR-1 določa, da ima delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu z določbami 170. člena ZDR-1, torej ga je napotil na izobraževanje delodajalec, kot tudi delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v lastnem interesu, pravico do odsotnosti z dela zaradi priprave oziroma opravljanja izpitov. Ta odstavek določa le pravico do odsotnosti z dela, ne določa pa, ali gre za odsotnost s pravico do nadomestila plače ali ne. To je odvisno od tega, ali je delavec napoten na izobraževanje ali pa se izobražuje v lastnem interesu.

ZDR-1 v tretjem odstavku 171. člena določa, da ima delavec, ki se izobražuje, izpopolnjuje ali usposablja v skladu z določbami 170. člena ZDR-1 (kar pomeni, da ga je na izobraževanje napotil delodajalec in sta o tem sklenila pogodbo), pravico do plačane odsotnosti v skladu s kolektivno pogodbo, pogodbo o delu ali pogodbo o izobraževanju, če pa ta pravica v teh pogodbah ni določena, pa ima pravico do plačane odsotnosti z dela ob dnevih, ko prvič opravlja izpit. Če pa se delavec izobražuje v lastnem interesu, ima pravico le do odsotnosti z dela zaradi priprave in opravljanja izpitov, ta odsotnost pa ni plačana, torej delavec ne prejme nadomestila plače.

Upoštevaje navedene določbe ZDR-1 delodajalec javni uslužbenki, ki se izobražuje v lastnem interesu, ni dolžan omogočiti plačane odsotnosti z dela (študijskega dopusta) za pripravo in opravljanje izpitov, ji je pa dolžan omogočiti odsotnost na dan, ko prvič opravlja izpit. To pomeni, da ji mora omogočiti odsotnost z odobritvijo letnega dopusta, s prerazporeditvijo delovnega časa ali z rabo presežka ur.

Glede na to, da je delodajalec javni zavod, je treba preveriti še kolektivno pogodbo dejavnosti ali poklica, ki velja za delodajalca, in ugotoviti, ali morebiti ne ureja pravice do odsotnosti v primeru študija v lastnem interesu.

Dodaj odgovor