fbpx

Prijava v portal: 

Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi

Redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi vroča delodajalec delavcu po pravilih pravdnega postopka, razen če delavec nima stalnega ali začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji. V tem primeru se odpoved pogodbe o zaposlitvi objavi na oglasnem mestu na sedežu delodajalca. Po preteku 8 dni se šteje vročitev za opravljeno. V tem primeru gre za t.i. fikcijo vročitve. Tudi delavec vroča redno ali izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi delodajalcu po pravilih pravdnega postopka.

Na tem mestu velja izpostaviti, da mora biti vsaka odpoved pogodbe o zaposlitvi v skladu z določilom 86. člena ZDR izražena v pisni obliki (tudi delavčeva), kar pomeni, da se dejansko pogodbeni stranki, ki se ji pogodba o zaposlitvi odpoveduje, vroča pisni dokument, ki predstavlja odpoved pogodbe o zaposlitvi. V primerih delavčeve odpovedi pogodbe o zaposlitvi je ta dokument navadno izredno kratek in predstavlja pravzaprav izjavo delavca o odpovedi pogodbe o zaposlitvi. V primerih odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani delodajalca pa bo dokument praviloma daljši ter bo vseboval izrek in obrazložitev razloga, zaradi katerega se pogodbo o zaposlitvi odpoveduje.

 

Prekinitve zaposlitev po novem

 

Več o tej temi preberite v priročniku Prekinitve zaposlitev po novem

 
Dodaj odgovor