fbpx

Prijava v portal: 

Vsebina tehnične dokumentacije

image_pdfimage_print

 

Četrta alineja poglavja 1(a) se nanaša na oceno tveganja, ki jo opravi proizvajalec. Ugotovitev ocene tveganja mora biti dokumentirana, da lahko organi preverijo, ali so bile ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve pravilno opredeljene in ali so bili sprejeti ustrezni varovalni ukrepi v skladu z načeli vključevanja varnosti.
Informacije, ki se zahtevajo v točkah (i) in (ii) četrte alineje poglavja 1(a), se lahko pripravijo v obliki kontrolnega seznama, v katerem so navedeni bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, ki se uporabljajo za stroj, in ustrezni varovalni ukrepi. Dokumentiranje ocene tveganja se olajša z uporabo harmoniziranih standardov, vendar se z uporabo takih standardov ne odpravi proizvajalčeva obveznost, da opravi oceno tveganja.

V skladu s peto alinejo poglavja 1(a) mora proizvajalec dokumentirati uporabljene standarde ali druge tehnične specifikacije ter navesti bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, ki so zajete. Sklic na specifikacije ustreznih harmoniziranih standardov olajša dokazovanje skladnosti stroja, saj njihova uporaba pomeni domnevo o skladnosti z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami, ki jih ti harmonizirani standardi vključujejo.

Šesta alineja poglavja 1(a) se nanaša na poročila o ugotovitvah vseh preskusov, ki jih je opravil proizvajalec ali so bili opravljeni v njegovem imenu. Metode preverjanja, potrebne za zagotavljanje skladnosti stroja, vključno z ustreznimi pregledi, tipskimi preskusi in preskušanjem vzorcev ali enot, so navadno navedene v ustreznih harmoniziranih standardih.
Poleg tega so nekateri preskusi obvezni v skladu z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami iz Priloge I:

 

  • preskusi ROPS, TOPS in FOPS za premične stroje;
  • preskusi v zvezi z mehansko trdnostjo dvižnih strojev;
  • preskusi dvižnih strojev in dvižnih pripomočkov glede ustrezanja namenu.

 

Sedma alineja poglavja 1(a) se nanaša na navodila za stroje.
Osma alineja poglavja 1(a) se nanaša na izjavo o vgradnji za vse delno dokončane stroje, ki se vgradijo, in na zadevna navodila za sestavljanje. Ti dokumenti ne spremljajo dokončnih strojev, vendar jih je treba vključiti v tehnično dokumentacijo za dokončne stroje.

Deveta alineja poglavja 1(a) se nanaša na ES-izjavo o skladnosti strojev ali drugih proizvodov, vgrajenih v stroj. Nanaša se lahko na naslednje proizvode:

 

  • varnostne komponente ali verige, vrvi ali oprtnice, vgrajene v stroj;
  • opremo, vgrajeno v stroj, za katero se uporablja posebna direktiva, v skladu s katero se zahteva zagotavljanje ES-izjave o skladnosti, na primer oprema za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi ali tlačna oprema;
  • dokončane stroje, vgrajene v sklop strojev.

 

Ni treba, da ES-izjava(-e) za zgoraj navedene proizvode spremlja(-jo) stroje, v katere so bili proizvodi vgrajeni, vendar mora(-jo) biti vključena(-e) v tehnično dokumentacijo za ta stroj.

Dodaj odgovor