fbpx

Prijava v portal: 

Zakon o davku o dohodkov pravnih oseb in Zakon o dohodnini – spremembe od leta 2013 dalje

image_pdfimage_print

Oprostitev velja, če lastnik zadnja tri leta živi oziroma je bil dejansko na naslovu kupljene nepremičnine (hiše, stanovanja). 

Obresti od depozitov fizičnih oseb so obdavčene nad vrednostjo 1.000 evrov s stopnjo dohodnine 25 odstotkov.

Davčni odtegljaj pri izplačilu delnic fizičnim osebam je 25-odstotni.

Pozor: kako upoštevati spremembe že ob pripravi računovodskega poročila za 2012, pa boste izvedeli v spletnem seminarju. Več na: 

Spremenjen Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih in izvršnica

V Uradnem listu RS, št. 57/2012, ki je bil objavljen dne 27. 7. 2012, so začele veljati določene spremembe glede vsebine Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih. Spremembe so veljavne v praksi od 28. 7. 2012 dalje. 

 

Računovodski praktikum

 

Več o tej temi preberite v priročniku Računovodski praktikum

Izvršnica

S spremembami, ki so bile objavljene v Zakonu o preprečevanju zamud pri plačilih, je ena od najpomembnejših novosti uvedbe izvršnice, ki predstavlja instrument za poplačilo, ki jo lahko uveljavi upnik pri banki svojega dolžnika. Izvršnicabi omogočila upnikom, da se lahko neposredno poplačajo iz sredstev na računu dolžnika pri banki, pri kateri ima ta odprt svoj transakcijski račun.

Pomembno je naslednje:

 

  • če dolžnik nima dovolj oziroma sploh nima denarnih sredstev na transakcijskem računu pri banki, ki jo je navedel na izvršnici, je naloga banke, da priskrbi sredstva, če jih ima dolžnik pri drugih bankah, kjer ima odprt transakcijski račun, in
  • upnik mora izvršnico predložiti v plačilo v treh letih po dospelosti obveznosti iz izvršnice.

 

Če ima dolžnik obremenjene transakcijske račune pri bankah s sodnimi sklepi, carinskimi in davčnimi izvršbami ali rubeži ter zavarovanji, upnik ne bo prišel do plačila svoje terjatve vse do takrat, dokler ne bodo poravnave predhodne obveznosti njegovega dolžnika.

Vendar so se strokovnjaki spraševali, ali obstaja postopek, kjer bi se upniki z izvršnico pri vrstnem redu poplačila lahko izenačili z upniki pri izvršilnih postopkih. Odgovor je naslednji:  upnik mora izvršnico poslati na sodišče kot predlog za izvršbo kot pravnomočni sklep. Tudi na finančnem ministrstvu so potrdili, da če se na podlagi izvršnice začne izvršilni postopek, izda sodišče sklep o izvršbi in ima prednost pred izvršnico, ki je poslana neposrednona banko dolžnika. 

Dolg iz izvršilnice se v primeru prisilne poravnave ali stečaja upošteva oziroma obravnava kot vsi drugi dolgovi, saj nima posebnega ali prednostnega statusa. To pomeni, da imajo upniki status navadnega upnika, ki so izplačani v deležuiz preostanka stečajne mase.

 
Dodaj odgovor