fbpx

Prijava v portal: 

Zaščita pred eksplozijami in požari

 

Z zapisanimi in vsem zaposlenim dobro znanimi zahtevami in navodili preprečimo marsikatero nesrečo, da so resnično nujni, pa se pokaže tudi po eksploziji ali požaru večjega obsega, smrtni delovni nezgodi. Če jih nimamo, se postopek na sodišču zelo zaplete, sledijo kazenski pregoni, zavarovalnice ne priznavajo škode (zvračajo jo npr. na izvajalce del oz. njihovo malomarnost). V teh neljubih primerih se išče le »KRIVEC« in brez dokumentov bomo težko dokazali, da to nismo mi.

Prav zaradi tega so nastali uporabni dokumenti, ki so vam na razpolago. 

Varnostna priporočila:

 

  • Preden se začnejo izvajati eksplozijsko in/ali požarno nevarna dela (npr. varilska dela na bencinskem servisu, plinohramih, v rezervoarjih itd., kjer so določene eksplozijske cone in/ali obstaja nevarnost za nastanek požara), se je treba prepričati o dejanskem stanju. 
  • Tisti, ki meri prisotnost eksplozijsko nevarnih hlapov v nekem ozračju, mora biti usposobljen, in sicer se mora usposobiti pri proizvajalcu merilne naprave ali drugi pooblaščeni ustanovi (usposobljenost dokazuje s POTRDILOM O USPOSOBLJENOSTI). 
  • Z umerjeno in redno pregledano merilno napravo se izmeri prisotnost eksplozijsko nevarnih hlapov v ozračju, po meritvah pa se izpolni ZAPISNIK O IZVEDENIH MERITVAH NA PRISOTNOST EKSPLOZIJSKO NEVARNIH ATMOSFER. 
  • Če merilna naprava pokaže prisotnost nevarnih hlapov in s tem možnost nastanka eksplozije in/ali požara, se ne smejo začeti nobena dela. 
  • V tem primeru je treba izvesti preventivne ukrepe, kot so: prezračevanje, ventiliranje, odstranitev nevarne snovi itd.
  • Po izvedenih preventivnih delih se ponovno izmeri morebitna prisotnost eksplozijsko nevarnih hlapov v ozračju in izpolni ZAPISNIK O IZVEDENIH MERITVAH NA PRISOTNOST EKSPLOZIJSKO NEVARNIH ATMOSFER. 
  • Če merilna naprava NE pokaže prisotnosti eksplozijsko nevarnih hlapov, se izpolnita ZAPISNIK O IZVEDENIH MERITVAH NA PRISOTNOST EKSPLOZIJSKO NEVARNIH ATMOSFER in DOVOLJENJE ZA POŽARNO NEVARNA DELA, kjer se napišejo pisna navodila in pogoji, pod katerimi lahko izvajalci del opravljajo predvidena dela.
  • V DOVOLJENJU ZA DELO odgovorna oseba napiše navodila, po katerih se bodo lahko dela izvajala.
  • PRED ZAČETKOM DEL MORA ODGOVORNA OSEBA ZA VARSTVO PRED POŽAROM VSE IZVAJALCE, ZAPOSLENE IN druge PRISOTNE NA DELOVIŠČU SEZNANITI Z NEVARNOSTMI IN TVEGANJI, ČE SE DOGOVORJENI IN NAPISANI UKREPI NE BI IZVAJALI. 

 

 

Dodaj odgovor