fbpx

Prijava v portal: 

Zastaranje terjatev in obveznosti in zastaralni roki

 

Čas zastaranja:

 • splošni zastaralni rok, odškodninska terjatev (objektiven rok) – pet let,
 • terjatve občasnih dajatev, terjatve iz gospodarskih pogodb, terjatve zakupnine, odškodninska terjatev (subjektiven rok) – tri leta,
 • pravnomočna sodna odločba, terjatev na izstavitev listine – deset let,
 • odškodnina – zloraba mladoletne osebe – petnajst let.

V enem letu zastarajo:

 • terjatve za dobavljeno električno in toplotno energijo, vodo, dimnikarske storitve, snaga (za potrebe gospodinjstva),
 • RTV in poštne storitve, dostop do elektronske pošte in spletnih strani,
 • terjatve za naročnino na razne publikacije,
 • terjatve do upravnikov več stanovanjskih hiš.

Pripoznanje dolga lahko tudi pretrga zastaranje. To se lahko zgodi v naslednjih primerih:

 • pripoznava dolga – zastaranje se pretrga, če dolžnik pripozna dolg (delno plača obveznost ali obresti, da zavarovanje, potrdi IOP obrazec, ugovarja ipd.);
 • vložitev tožbe – zastaranje se pretrga, ko se vloži tožba na sodišču;
 • umaknjena, zavržena ali zavrnjena tožba – zastaranje ni bilo pretrgano z vložitvijo tožbe ali z drugim dejanjem pred sodiščem zoper dolžnika, storjenim z namenom, da se ugotovi, zavaruje ali izterja terjatev;
 • upnikova zahteva – ne zadostuje, da upnik pisno ali ustno zahteva od dolžnika, naj izpolni obveznost.

Po pretrganju začne zastaralni rok teči in se čas, ki je pretekel pred pretrganjem, ne šteje v zastaralni rok.

Dodaj odgovor