Marjan Mikec

Marjan Mikec je diplomiral na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Oddelku za tehniško varnost v Ljubljani. Redno je zaposlen kot strokovni svetnik v ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. v Ljubljani. Pred tem zaposlen kot organizator varnosti pri delu in vodja sistema vodenja kakovosti in sistema ravnanja z okoljem v gradbenem podjetju GPG d.d. Član upravnega odbora in predsednik Sekcije za gradbeništvo in koordinatorje Zbornice varnosti in zdravja pri delu. Izvedenec nemedicinske stroke invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Več let član izpitne komisije za preizkuse znanja strokovne usposobljenosti koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na gradbiščih. V letu 2013 sodeloval kot expert v twinning projektu "Harmonizacija in implementacija zakonodaje na področju inšpekcije dela in varnosti pri delu v Črni gori.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.