fbpx
Košarica

Prijava v portal: 

Aktualni prispevki

Optimizacija proizvodnega procesa za učinkovitost in kakovost

Proizvodni proces – Optimizacija za učinkovitost in kakovost Optimizacija proizvodnega procesa je temeljni element vsakega uspešnega podjetja, saj neposredno vpliva na učinkovitost, kakovost in konkurenčnost izdelkov. Raziskava ključnih vidikov so v pomoč proizvajalcem, tehničnim direktorjem, direktorjem, vodjem kakovosti, planerjem proizvodnje ter vodjem proizvodnje pri izboljšanju njihovega proizvodnega procesa in poslovnega uspeha. Proizvodni proces predstavlja splet […]

5 trendov v proizvodni industriji, na katere je treba biti pozoren

5 trendov v proizvodni industriji, na katere je treba biti pozoren 1. Vlaganje v napredne tehnologije za zmanjšanje tveganj Tehnologija Proizvajalci so v zadnjih nekaj letih povečali svoje digitalne naložbe in pospešili sprejetje novih tehnologij. Podjetja z večjo digitalno zrelostjo so pokazala večjo odpornost, enako velja za tista, ki so pospešila digitalizacijo med pandemijo. Na […]

Vitka proizvodnja

Vitka proizvodnja: Učinkovitost skozi optimizacijo procesov V današnjem konkurenčnem poslovnem okolju organizacije si prizadevajo izboljšati operativno učinkovitost, da bi zadovoljile zahteve strank, zmanjšale odpadke in povečale donosnost. Eden od pristopov, ki je pridobil pomembno priljubljenost, je vitka proizvodnja (Lean proizvodnja). Vitka proizvodnja si prizadeva poenostaviti procese in odpraviti odpadke, s čimer maksimizira produktivnost in vrednost […]

Planiranje proizvodnje

Želite svojim strankam zagotoviti vaše storitve ob dogovorjenem času, ob optimalni izkoriščenosti kapacitet, hkrati pa želite biti pripravljeni na vse nepredvidljivosti, ki jih delovni proces lahko prinese? V nadaljevanju vam zaupamo nekaj namigov za optimizacijo planiranje proizvodnje.  Da lahko začnemo s planiranjem, moramo najprej razumeti kaj plan sploh je in zakaj je planiranje ključ do […]

Koeficient hitre likvidnosti in koeficient pospešene likvidnosti

a) Koeficient hitre likvidnosti = (denar + takoj unovčljivi vrednostni papirji) / celotni kratkoročni dolgovi  = (št. 2.4) / (št. 7 + št. 8)

Teoretični normativ (0,5  : 1) – v praksi je za naše poslovanje dobro že 0,2 : 1

Naš izračun : (1.100 € / 30.642 € + 613 €) = 0,035.

KOMENTAR:

Normativ je, da bi morali imeti toliko denarja v blagajni in na TRR, da bi lahko takoj vedno poravnali 50 odstotkov vseh kratkoročnih obveznosti. Kazalnik normira minimalno potreben znesek denarja za vsakodnevno poravnavanje zapadlih kratkoročnih dolgov. Če bi imeli na računu veliko denarja in ga ne bi obračali, bi to pomenilo slabšo rentabilnost. V našem primeru pomeni, da smo sposobni na določen dan poravnati 3,5 odstotka vseh svojih kratkoročnih obveznosti. Zavedati se moramo, da se na osnovi izračuna koeficienta ne moramo odločati, saj se bilanca stanja dela na dan 31. 12. Če bilance delamo mesečno, pa lahko ugotovimo, ali imamo mesečno dovolj denarja, da lahko plačujemo svoje obveznosti.

Obračun plače – na kaj morate biti pozorni

Obračun plače Obračun plače je zahtevno in stalno spreminjajoče se strokovno področje. Ker so predpisi, ki urejajo to področje podvrženi nenehnim spremembam, je potrebno stalno izobraževanje, spremljanje delovne zakonodaje, kolektivnih pogodb, davčne zakonodaje in zakonodaje s področja socialne varnosti. Sistem obračunavanja plač je relativno zapleten in nepoznavanje pravil lahko vodi do napak in s tem […]

Dodatek na delovno dobo

Dodatek na delovno dobo Dodatek na delovno dobo je v Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 urejen posebej in samostojno, v 129. členu ZDR-1 je namreč določen kot pravica, ki pripada delavcu. Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, v nadaljevanju: ZDR-1) v 31. členu določa obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi, med katerimi sta tudi (ločeni!) […]

Bilanca stanja

Kaj je bilanca stanja? Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva – aktiva Neopredmetena dolgoročna sredstva V […]

Povračilo stroška prehrane med delom

Povračilo stroška prehrane med delom Povračilo stroška prehrane med delom v zasebnem sektorju Pomembno je, da vsak delodajalec upošteva kolektivno pogodbo, ki ga zavezuje. V kolikor v kolektivni pogodbi ni določeno povračilo za malico oz. višina regresa za malico, se ta določi in uredi s podzakonskim aktom ali internim aktom delodajalca. Do katere višine je neobdavčeno […]

Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada v javnem sektorju Javnim uslužbencem pripadajo povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v skladu s sklenjenimi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Ti aneksi urejajo naslednja povračila stroškov in druge prejemke: regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov na službenem […]