Košarica

02 250 18 00 | [email protected] | O nas

Prijava v portal: 

Blog

Grafomotorika v vrtcu

Kdaj se začne razvijati grafomotorika v vrtcu? Grafomotorika v vrtcu pri pisanju vključuje jezikovni, pravopisni in grafomotorični vidik. Grafomotorika v vrtcu se začne razvijati veliko pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte. Njen razvoj je povezanim s splošnim motoričnim in zaznavnim razvojem, predvsem pa z razvojem fine motorike. Je […]

Disgrafija – specifična motnja pisanja

Priprava na pisanje je odvisna od zrelosti otrokovega živčnega sistema, od otrokovega zanimanja za risanje in pisanje ter od razvoja celotne telesne motorike. Z vajo lahko spodbujamo razvoj velike motorike (vsakodnevno izvajamo gibalne vaje in športne aktivnosti, ki vključujejo razvoj ravnotežja, vztrajnosti, obvladovanja telesa, kontrole telesnih gibov in razvoj posebnih mišičnih skupin), fine motorike (vsakodnevno […]

Kaj ureja ZVO-2 in katere novosti prinaša?

Kaj ureja ZVO-2 in katere novosti prinaša? Dne 29. 3. 2022 je bil v Uradnem listu št. 44 objavljen Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu, to je 13. 4. 2022.  Novi ZVO-2 ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem in tveganjem za okolje, določa temeljna načela varstva […]

Vzorec odpoved delovnega razmerja

Vzorec odpoved delovnega razmerja Želite podati odpoved delovnega razmerja in ne veste kako odpoved napisati? Skupaj z našimi strokovnjaki smo pripravili vzorec – odpoved delovnega razmerja, ki si ga lahko prenesete v PDF različici ter ga uporabite pri svojem delu. Dokument je primeren za redno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga.  Pomembnejše določbe ZDR-1, […]

Službena elektronska pošta

Službena elektronska pošta je nepogrešljivo orodje za normalno poslovanje. Napadalci se tega zavedajo in zato spretno uporabljajo omenjeno orodje za širjenje zlonamerne kode, različne goljufije ali krajo podatkov za dostop do določenih spletnih storitev. Že omenjene tehnične zaščite niso vedno dovolj, da je organizacijsko okolje varno – marsikatera nevarna pošta še vedno pristane v našem […]

Kaj nam prinaša nov gradbeni zakon 2021?

Kaj nam prinaša nov gradbeni zakon? Predlog GZ-1, nov gradbeni zakon 2021 z vidika vodenja del, vodenja gradbišča in manjših rekonstrukcij. Avtorica: Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav. Po dveh letih uporabe Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/18, 72/17 – popr. in 65/20, GZ), niso bile v javni razpravi le njegove dopolnitve in […]

Odprava dvojne obdavčitve delavcev

Odprava dvojne obdavčitve delavcev, napotenih na delo v tujino Davek, ki ga mora delavec, napoten na delo v tujino – rezident Slovenije, plačati od dohodkov iz delovnega razmerja, pridobljenih z delom v tujini, se v Sloveniji zmanjša za davek, ki je bil od teh dohodkov že plačan v tujini. Dvojna obdavčitev teh dohodkov se odpravi […]

Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju osnovnošolskega in srednješolskega otroka

Od vstopa v šolo se otrokov svet vedno bolj razširja navzven, izven družinskega kroga. Otrok ustvarja nove, intenzivnejše socialne odnose s prijatelji, učitelji, svetovalnimi delavci in drugimi ljudmi. Postaja vedno bolj neodvisen v skrbi zase, od njega pa se pričakuje vedno večja mera odgovornosti in zrelosti. Razlike v zrelosti otrok so še zelo velike. Njegove […]

Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju osnovnošolskega in srednješolskega otroka

Od vstopa v šolo se otrokov svet vedno bolj razširja navzven, izven družinskega kroga. Otrok ustvarja nove, intenzivnejše socialne odnose s prijatelji, učitelji, svetovalnimi delavci in drugimi ljudmi. Postaja vedno bolj neodvisen v skrbi zase, od njega pa se pričakuje vedno večja mera odgovornosti in zrelosti. Razlike v zrelosti otrok so še zelo velike. Njegove […]

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju

Povračilo stroškov prevoza na delo v javnem sektorju vam pripada, če razdalja od kraja bivališča do delovnega mesta znaša več kot dva kilometra. Stroške prevoza na delo in z dela se povrne: v višini stroškov javnega prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrino […]