fbpx
Košarica

Prijava v portal: 

Aktualni prispevki

Jubilejna nagrada

Jubilejna nagrada v javnem sektorju Javnim uslužbencem pripadajo povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v skladu s sklenjenimi aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev. Ti aneksi urejajo naslednja povračila stroškov in druge prejemke: regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, povračilo stroškov na službenem […]

Regres 2023

Regres 2023 Prihaja čas letnih dopustov, s tem pa tudi obveznost delodajalca in hkrati pravica delavca do regresa za letni dopust. Delavec pravico pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja. Pravica do regresa za letni dopust se navezuje na pravico delavca do letnega dopusta, vendar pa ne na njegovo izrabo, kajti pravica do regresa pripada vsem delavcem, […]

Plačni razredi javni sektor

Plačni razredi javni sektor Plačni sistem v javnem sektorju je po mnenju uporabnikov postal nepregleden, netransparenten, zakonsko določanje minimalne plače posega v vedno višje tarifne razrede, kar vpliva na motiviranost zaposlenih za opravljanje dela.  Plačni razred v javnem sektorju je torej potreben temeljite prenove. Sedanja ureditev Plačni sistem v javnem sektorju ureja Zakon o sistemu plač v […]

Dispraksija – razvojna motnja koordinacije

Dispraksija – razvojna motnja koordinacije Kaj mora vzgojitelj in učitelj vedeti o dispraksiji – motnji koordinacije? (mag. Suzana Žunko Vogrinc) Dispraksija se pri vsakem posamezniku kaže drugače, ne pojavijo se nujno vsi elementi dispraksije, ampak le nekateri. Dispraksija, o njej govorimo takrat kadar gre pri otrocih za povprečne do nadpovprečne intelektualne sposobnosti in dosegajo nižje […]

Letni dopust

Letni dopust – obrazec Letni dopust je pravica vsakega zaposlenega in je določena v Zakonu o delovnih razmerjih, in sicer od 159. člena do 164. člena. Delavec pridobi pravico do letnega dopusta s sklenitvijo delovnega razmerja. Letni dopust v posameznem koledarskem letu ne sme biti krajši kot štiri tedne, ne glede na to, ali dela delavec polni delovni čas ali […]

Zaposlovanje tujcev

Zaposlovanje tujcev v Sloveniji ter globalna mobilnost ljudi, vplivata tudi na zaposlitveno politiko slovenskih delodajalcev oziroma na politiko sklepanja različnih civilnih pogodb s fizičnimi osebami slovenskih podjetij. Zaposlovanje tujcev v Sloveniji na splošno in davčna obravnava Vse pogosteje se slovenska podjetja odločajo za zaposlovanje tujcev v Sloveniji oziroma z njimi vse pogosteje sklepajo različne civilne […]

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Pogodba o zaposlitvi za določen čas 11. člen (pogodba o zaposlitvi) (1) S pogodbo o zaposlitvi se sklene delovno razmerje. (2) Pravice in obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno zavarovanje na podlagi delovnega razmerja, se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela, dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi. Delodajalec je dolžan […]

Kilometrina javni sektor 2023

Pravico do povračila stroškov prevoza na delo in z dela določa ZDR-1 v 130. členu. To pomeni, da ta pravica pripada zaposlenim tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. Skladno z zakonodajo, ki jo določa Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 se to pravico uredi s kolektivno pogodbo dejavnosti, lahko pa tudi s pogodbo o […]

Planiranje proizvodnje

Želite svojim strankam zagotoviti vaše storitve ob dogovorjenem času, ob optimalni izkoriščenosti kapacitet, hkrati pa želite biti pripravljeni na vse nepredvidljivosti, ki jih delovni proces lahko prinese? V nadaljevanju vam zaupamo nekaj namigov za optimizacijo planiranje proizvodnje, več informacij pa lahko pridobite na enem izmed naših seminarjev, za katere že zbiramo prijave. Da lahko začnemo […]

Podjemna pogodba – kaj, kdaj, za koga?

Podjemna pogodba je velikokrat slišana med podjetniki ter podjetji. Nikoli pa točno niste vedeli zakaj, kdaj in za koga jo sploh uporabiti. Kakšne so njene prednost in katere so njene slabosti? Katere vrste del so predmet podjemne pogodbe? Za vas smo strnili bistvo, ki ga o podjemni pogodbi morate vedeti, preden se odločite zanjo. Poglejte […]