fbpx
Košarica

Prijava v portal: 

Aktualni prispevki

Podjemna pogodba – kaj, kdaj, za koga?

Podjemna pogodba je velikokrat slišana med podjetniki ter podjetji. Nikoli pa točno niste vedeli zakaj, kdaj in za koga jo sploh uporabiti. Kakšne so njene prednost in katere so njene slabosti? Katere vrste del so predmet podjemne pogodbe? Za vas smo strnili bistvo, ki ga o podjemni pogodbi morate vedeti, preden se odločite zanjo. Poglejte […]

Bilanca stanja

Kaj je bilanca stanja? Bilanca stanja nam pokaže na eni strani sredstva podjetja (aktivo) in na drugi strani obveznosti do virov teh sredstev (pasivo). Poenostavljeno bi lahko rekli, da bilanca stanja pove, kaj podjetje ima na eni strani in kako so ta sredstva pridobljena na drugi strani. Bilanca stanja: Sredstva – aktiva Neopredmetena dolgoročna sredstva V […]

Grafomotorika v vrtcu

Kdaj se začne razvijati grafomotorika v vrtcu? Grafomotorika v vrtcu pri pisanju vključuje jezikovni, pravopisni in grafomotorični vidik. Grafomotorika v vrtcu se začne razvijati veliko pred razvojem pisanja, od trenutka, ko otrok prime pisalo in potegne prve črte. Njen razvoj je povezanim s splošnim motoričnim in zaznavnim razvojem, predvsem pa z razvojem fine motorike. Je […]

Kaj ureja ZVO-2 in katere novosti prinaša?

Kaj ureja ZVO-2 in katere novosti prinaša? Dne 29. 3. 2022 je bil v Uradnem listu št. 44 objavljen Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki bo začel veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu, to je 13. 4. 2022.  Novi ZVO-2 ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem in tveganjem za okolje, določa temeljna načela varstva […]

Disgrafija – specifična motnja pisanja

Priprava na pisanje je odvisna od zrelosti otrokovega živčnega sistema, od otrokovega zanimanja za risanje in pisanje ter od razvoja celotne telesne motorike. Z vajo lahko spodbujamo razvoj velike motorike (vsakodnevno izvajamo gibalne vaje in športne aktivnosti, ki vključujejo razvoj ravnotežja, vztrajnosti, obvladovanja telesa, kontrole telesnih gibov in razvoj posebnih mišičnih skupin), fine motorike (vsakodnevno […]

Kaj je regres in 25 resnic o regresu

Kaj je regres za letni dopust? To je znesek, ki ga dobi delavec, upokojenec kot prispevek za dopust. Do njega ima pravico vsak zaposleni, izplačan mora biti v celoti ali sorazmerju, glede na opravljeno delo. Delodajalec mora delojemalcu regres izplačati na podlagi zakonodaje – Zakon o delovnih razmerjih.  Podrobneje – kaj je regres – smo […]

Sporazumna odpoved delovnega razmerja vzorci

Sporazumna odpoved delovnega razmerja – VZORCI 77. člen: Načini prenehanja Pogodba o zaposlitvi preneha veljati:  s potekom časa, za katerega je bila sklenjena,  s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe, s sporazumom, z redno ali izredno odpovedjo, s sodbo sodišča, po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon, v drugih primerih, ki […]

Odpravnina ob upokojitvi

Delavec  ima 38 let delovne dobe in  namerava prenehati z delom oziroma se upokojiti. Ali mu ob upokojitvi pripada odpravnina?
 
Glede na to, da je vprašanje zelo splošno in iz njega ni možno ugotoviti, ali je oseba bila  v delovnem razmerju ves čas pri določenem delodajalcu oziroma koliko časa je v delovnem razmerju pri zadnjem delodajalcu v nadaljevanju pojasnjujemo ureditev glede odpravnine ob upokojitvi, kot to ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), dodana pa so tudi pojasnila glede odpravnine ob odpovedi iz poslovnega razloga ali razloga nesposobnosti.

Odpoved iz krivdnih razlogov

  Odpoved iz krivdnih razlogov je redna odpoved pogodbe s strani delodajalca z odpovednim rokom na podlagi katere delavcu delovno razmerje preneha s potekom odpovednega roka. Redna odpoved iz krivdnih razlogov je odpoved s strani delodajalca s podanim odpovednim rokom, ki je določen na zaposlitveni pogodbi. V skladu z določilom tretje alineje prvega odstavka 89. […]

Ocenjevanje javnih uslužbencev

Ocenjevanje javnih uslužbencev Ocenjevanje javnih uslužbencev poteka enkrat letno, in sicer je treba do 15. 3. v tekočem letu oceniti javne uslužbence za preteklo leto. ZSPJS določa, da javni uslužbenec, ki ni bil ocenjen, lahko v roku 8 dni od poteka roka za ocenitev (to je 15. 3.) zahteva, da se ga oceni. Predstojnik lahko […]