Vodja sodobne kadrovske službe – HR menedžer

Izobraževalni program

1.190,00  DDV ni vštet v ceno

Vodja sodobne kadrovske službe – HRM mora biti strokovnjak za številna področja, ki jih sodobni HR pokriva, hkrati pa mora slediti in poznati nove trende, kadrovski marketing in drugačne, naprednejše načine dela v agilnem VUCA svetu.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Sodobni HRM mora biti agilen, se hitro prilagoditi na nove projekte, nove naloge in vloge, s tem pa pridobiva vedno nove izkušnje in znanja.


Katere kompetence so “a must” vsakega kadrovika?

Utrinek z delavnice s predavateljico Tamaro Valenčič


HR omogoča, podpira, kreira. HR ima številne funkcije in naloge, a mora najprej vzpostaviti strategijo, ki pa izvira iz strategije podjetja, le tako lahko podpira cilje celotnega podjetja.

Zaradi prilagajanja izrednim razmeram v zadnjem obdobju, ko se večinoma soočamo s povsem novimi oblikami dela, mnogi pa ste morali svojo dejavnost v veliki meri ali zmanjšati ali celo prekiniti, ste se morali tudi Vi kot odlični vodja sodobne kadrovske službe prilagoditi nastali situaciji. Razumeti, obrazložiti in vpeljevati ste morali številne ukrepe, hkrati pa slediti novim trendom na področju HR. Dobro morate poznati vseobsegajočo vlogo HR-ja v podjetju, znati jo morate umestiti v sam vrh podjetja ali organizacije ter s svojim strokovnim znanjen pripomoči k sooblikovanju strategije celotnega podjetja.

Izzivi sodobnega vodje kadrovske službe tako terjajo stalno izpopolnjevanje in nadgrajevanje znanja in sposobnosti (da se znajdete v tem t. i. VUCA*, agilnem svetu).

Izobraževalni program smo zasnovali v modulih, ki vam bodo nudili vpogled v celotni spekter sodobne HR funkcije ter vam pomagali umestiti svojo vlogo na pravo mesto, tako znotraj organizacije kot tudi navzven ter nenazadnje tudi navzgor, do vodstva.

*VUCA je akronim, ki izhaja iz ameriške vojske in opisuje bojno okolje z besedami volatilnost (ang. Volatility), negotovost (ang. Uncertainty), kompleksnost (complexity) in dvoumnost (ambiguity). To je okolje, v katerem nikoli ne veš, kaj te čaka.


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Oblikovali in zagotavljali boste izvajanje sodobne kadrovske strategije.
 • Imeli boste jasen pregled nad umeščenostjo kadrovskega področja v razmerju do drugih funkcij v podjetju/organizaciji.
 • Vedeli boste, kako se morajo spremeniti strategija in delovanje zaposlenih v podjetju, ki deluje v VUCA svetu?
 • Proaktivno boste uporabili znanje s področja upravljanja zaposlenih.
 • Prenesli boste usvojeno znanje, podkrepljenega s primeri dobre prakse, v prakso vašega podjetja/organizacije.

Predavateljice

 

Tamara Valenčič

Tamara Valenčič

Strokovnjakinja na področju razvoja in upravljanja talentov, organizacijskega designa in HRMja ter komuniciranja. Ima bogate izkušnje s povezovanjem dveh strok – HRM in komunikacij, ki jih povezuje v oblikovanje in postavljanje organizacijskih kultur, ki temeljijo na učinkovitosti in vključevanju sodelavcev.

Maja Majstorović Hajduković

Maja Majstorović Hajduković

Strokovnjakinja na področju kadrovskih procesov in transformacije organizacijske kulture, ustanoviteljica Agile People Slovenia, certificirana Agile HR inštruktorica in članica mednarodne skupine inštruktorjev Agile People.

Tanja Bohl

Tanja Bohl

Odvetnica, specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih.


Maja Majstororvić Hajduković na delavnici govori tudi o psihološki varnosti in pravi:

»V prihodnosti ostane edina konkurenčna prednost znanje, nenehno učenje in inovativnost. Podjetja, ki se učijo hitreje kot druga, in ki nova znanja vključijo v nove izdelke in storitve (ki jih stranke želijo in potrebujejo), bodo imela konkurenčno prednost. Psihološka varnost na delovnem mestu zagotavlja platformo, na kateri se lahko izvaja neprekinjeno eksperimentiranje in učenje


Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževalni program je namenjen zahtevnim in odličnim kadrovskim strokovnjakom, pa tudi vodjem, ki si nenehno prizadevajo za nova znanja, ki jih tudi implementirajo v praksi.

Program je namenjen HR direktorjem, vodjem kadrovskih služb in drugim strokovnjakom s področja upravljanja z zaposlenimi.

Sodobni HRM, razvoj kadrov


Vsebina izobraževanja

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija
Predavateljica: Tamara Valenčič

 • Umestitev HRM funkcije znotraj organizacije
 • Strateško načrtovanje delovanja in vpliva
 • Postavljanje HRM strategije v skladu s poslovno strategijo
 • Poznavanje in razumevanje vseh HRM procesov
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija
Predavateljica: Tanja Bohl

 • Poznavanje zakonskih usmeritev in trg dela
 • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
 • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
 • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja
 • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
 • Najpogostejše napake pri odpovedi pogodb o zaposlitvi:
  • postopek pred delovnim sodiščem in praksa delovnih sodišč pri odpovedih
  • splošno o individualnih delovnih sporih
  • vrste individualnih delovnih sporov
  • najpomembnejši primeri iz sodne prakse
 • vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija
Predavateljica: Maja Majstorović Hajduković

 • Potreba po hitrosti in prožnosti je vse večja, svet dela se spreminja. Sodobni izzivi zahtevajo od HR, da se sprejme drugačen, naprednejši način dela. Za to potrebujemo spremenjene procese, strukture, kompetence, instrumente in predvsem nov način agilnega mišljena in obnašanja
 • Kako se morajo spremeniti strategija in delovanje zaposlenih v podjetju, ki deluje v VUCA svetu?
 • Kako se spreminjajo upravljanje delovne učinkovitosti, zaposlovanje, učenje in razvoj ter merjenja zavzetosti zaposlenih?
 • Katere posebne veščine potrebujemo pri tej preobrazbi z vidika ljudi?
 • Vloga HR in agilni pristopi dela v organizacijah
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

Avtorica: mag. Brigita Osojnik

Dohodnina v praksi

 • Zavezanci za dohodnino
 • Predmet obdavčitve
 • Dohodki iz zaposlitve
 • Bonitete

 • Preverjanje znanja: test se nahaja v spletni učilnici in ga rešite v dogovorjenem roku
 • Prejem certifikata “Vodja sodobne kadrovske službe – HR menedžer” v slovenščini in angleščini


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Delavnica: Upravljanje vseh potrebnih HR procesov, Tamara Valenčič
 • Delavnica: Delovnopravna zakonodaja in posebnosti, ki jih mora razumeti HRM, Tanja Bohl
 • Delavnica: Način delovanja HRja v sodobnem VUCA svetu, Maja Majstorović Hajduković
 • Online gradivo v spletni učilnici: Davčne posebnosti, ki jih mora poznati HRM
 • Gradiva s posameznih delavnic
 • Certifikat Forum Akademije: Vodja sodobne kadrovske službe – HR menedžer

Kako udeležba na programu prispeva k vašemu profesionalnemu in osebnemu razvoju?

 • Pridobite si nove izkušnje z upravljanjem sprememb, pri komuniciranju z vodstvom ter usmerjenosti k strankam.
 • Zagotovite si mreženje, vidnost, prepoznavnost in verodostojnost.
 • Širite svoje znanje in zagotovite pravočasne in učinkovite povratne informacije.

Pridobite certifikat

Po zaključenem programu prejmete certifikat Forum Akademije Vodja sodobne kadrovske službe – HR menedžer v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.
Certifikat Forum Akademija

Priporočilo udeleženke

»Vsekakor je dobrodošlo spremljanje trendov in tudi seznanjanje z njimi. Pomembni so sodobni in kvalitetni predavatelji, ki imajo veliko prakse. Za sedanje predavatelje lahko rečem, da to so. Zato so bila tudi predavanja zanimiva in interaktivna.« – Vesna Pungeršek Žalig, HR menedžer, Gorenjska banka d.d., Kranj


Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Po zaključenem programu prejmete certifikat Forum akademije Vodja sodobne kadrovske službe – HR menedžer v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.
Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Predavatelji

Maja Majstorović Hajduković

Maja Majstorović Hajduković je strokovnjakinja na področju kadrovskih procesov in transformacije organizacijske kulture. Ima več kot 17 let izkušenj v različnih kadrovskih vlogah v mednarodnih in slovenskih podjetjih ter v svojem kadrovsko svetovalnem podjetju www.agilepeople.si. Majina strast je pomagati vodjem in kadrovskim ekipam do zmage s spremembami - krepitvijo moči v digitalnem času z močnimi ekipami, osredotočenim vodstvom in inovativnim HR. Ker ima HR priložnost voditi organizacijsko spremembo v podjetju, se moramo osredotočiti na ustvarjanje boljših delovnih mest z razvojem posameznikov in multifunkcijskih timov.

Tamara Valenčič

Tamara Valenčič je strokovnjakinja na področju razvoja in upravljanja talentov, organizacijskega designa in HRMja ter komuniciranja. Ima bogate izkušnje s povezovanjem dveh strok – HRM in komunikacij, ki jih povezuje v oblikovanje in postavljanje organizacijskih kultur, ki temeljijo na učinkovitosti in vključevanju sodelavcev. Na svoji profesionalni poti se je preizkusila v vladnem okolju, na Gospodarski zbornici Slovenije, v telekomunikacijski industriji ter mednarodni korporaciji. Nazadnje je spoznala tudi start-up okolje. Danes je samostojna svetovalka na področju HRMja ter dobra poznavalka visokotehnoloških okolij in specifik trga IT talentov. Za svoje dosežke je prejela regionalno priznanje ProPR in bila Kadrovski manager leta v Sloveniji.  Tamara je aktivna članica, mentorica in predavateljica pri številnih strokovnih združenjih, soustvarjalka BEEP Instituta in ustanoviteljica ter organizatorka srečanj skupine »HRM in the New World«, ki združuje preko 800 HR strokovnjakov in drugih napredno mislečih ljudi. 

Tanja Bohl

Odvetnica je po letu 2003 opravljenem državnem pravosodnem izpitu kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za samostojno karierno pot in je ustanovila lastno odvetniško pisarno. Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih. Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.