fbpx

Prijava v portal: 

Priročnik za poslovne asistentke in sekretarke

Ura: –

398,00  (DDV ni vštet v ceno)

Online izdaja vključuje:

 • Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • Digitalne vzorce za takojšno uporabo
 • Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta
35,00  (DDV ni vštet v ceno)

Mesečna naročnina 35 €/mesec + DDV

Online izdaja vključuje:

 • Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • Digitalne vzorce za takojšno uporabo
 • Vse posodobitve in nadgradnje v obdobju enega leta
298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Poslovna izdaja vključuje:

 • Online priročnik (enostavna navigacija, hitro iskanje, 24-urni dostop z vsemi mobilnimi napravami)
 • Digitalne vzorce za takojšno uporabo
 • Tiskano izdajo priročnika

Spoznajte učinkovito pisarniško poslovanje v priročniku za poslovne asistentke in poslovne sekretarke

Nenehne spremembe in nepredvidljive razmere postavljajo tudi pred vas, ki delate na področju administracije, vedno nove zahteve. Za učinkovito obvladovanje vedno večjega obsega obveznosti potrebujete nova znanja, delati morate več, nove ideje in rešitve morate najti v krajšem času. Pri tem morate odlično obvladati veščine komunikacije in delo z računalnikom ter dobro poznati različna strokovna področja.

Zato smo posebej za vas pripravili novi praktični priročnik, ki vam zagotavlja podlage za enostavnejše delo ter učinkovito izpolnjevanje vseh vaših obveznosti.

Poklic poslovna sekretarka dandanes zahteva veliko znanja in pridobljenih veščin. Izboljšajte veščine komuniciranja, da vam učinkovita poslovna komunikacija ne bo delala težav!

Koristi, ki vam jih prinaša novi priročnik:

 • hitrejše in enostavnejše izvajanje administrativnih in splošnih nalog: praktične rešitve in napotki glede organizacije dela, kadrovskih zadev, financ, postopkov izterjave, varovanja osebnih podatkov …;
 • učinkovita komunikacija in obvladovanje medsebojnih odnosov: napotki za učinkovito ustno in pisno komunikacijo s sodelavci, z nadrejenimi in s strankami, poslovni bonton, organizacija poslovnih dogodkov …;
 • obvladovanje poslovne korespondence: uporabni vzorci poslovnih dopisov v slovenskem in tujih jezikih, priročni slovarčki, enostavna razlaga slovničnih pravil …;
 • lažje delo z računalnikom: praktični napotki za delo z elektronsko pošto in najpomembnejšimi programi (Word, Excel, Powerpoint), priprava nalepk …;
 • skrb za osebni in profesionalni razvoj: učinkovito upravljanje časa, samozavest, poslovna odličnost, kreativno razmišljanje …;

Olajšajte si vsakodnevno delo z več kot 100 uporabnimi nasveti in triki, v praksi preverjenimi vzorci, primeri in preglednicami!

Avtorji

mag. Zorica Zaklan

Zorica Zaklan, magistrica medkulturnega menedžmenta in doktorandka ekonomske sociologije (podjetništvo). Ima dolgoletne izkušnje na področju NLP, motivatorka, mentorica, avtorica strokovnih in znanstvenih gradiv, prevajalka in predavateljica, zlasti na področju učenja, komunikacije in dviga življenjske energije ter kreativnosti. Soavtorica poslovnega priročnika Popolna poslovna sekretarka Založbe Forum Media d.o.o. in revije Poslovna asistenca. Prejemnica več priznanj za »Najboljše diplomske naloge«, ki jih podeljuje Planet GV in strokovna revija Poslovna asistenca za najboljše strokovne naloge v pisarniškem menedžmentu. Delovne izkušnje nabira vzporedno, v državni upravi in kot samostojna podjetnica.

Suzi Zevnik

Rojena 31. 3. 1968 v Mariboru. Po končani srednji kemijski šoli se je zaradi znanja tujih jezikov zaposlila v administraciji zasebnega podjetja, kjer je v 16 letih službovanja napredovala skoraj za isto pisalno mizo. Leta 2005 je osvojila laskavi naziv tajnica leta, ki ga podeljujejo organizatorji: Zveza klubov tajnic in poslovnih sekretark Slovenije (ZKTPSS), Planet GV in strokovna revija Poslovna asistenca. Za Planet GV je leta 2006 vodila konferenco »Kaj mora vedeti dobra tajnica« v Mariboru, leta 2007 pa še kongres tajnic in poslovnih sekretark Slovenije v Portorožu. Isto leto je diplomirala na Višji strokovni šoli B2, smer Poslovni sekretar. Na tekmovanju za najboljša diplomska dela na področju srednjega menedžmenta, ki ga razpisujeta Planet GV in strokovna revija Poslovna asistenca, je njena diplomska naloga z naslovom »Menedžer in poslovna sekretarka – mali tim v velikem«, prejela priznanje. O svojem delu je predavala na različnih seminarjih za poslovne sekretarke in dijakom na srednjih šolah. Večkrat je tudi objavljala strokovne članke v reviji Poslovna asistenca. Leta 2008 se je pridružila moževemu podjetju Okvirji Zevnik, d. o. o., in na Ptuju vodi njihovo prodajno galerijo umetniških slik.

Vsebina

PRIROČNIK:

Poslovna sekretarka kot osebnost

 • Poslovna odličnost, krepitev notranje moči (empowerment), asertivnost, notranji kritik in samocoaching

Organizacija dela

 • Načrtovanje in učinkovito organiziranje lastnega časa, delegiranje in dodeljevanje nalog, delo z dokumenti …

Komunikacija in odnosi

 • Komunikacija s strankami, poslovnimi partnerji, sodelavci in z nadrejenimi
 • Reševanje težav v komunikaciji
 • Pravila telefonskega komuniciranja
 • Medkulturna in nebesedna komunikacija
 • Organizacijska kultura in timsko delo …

Raba slovenskega in tujih jezikov

 • Pravopisna pravila za vsakdanjo rabo in pravilno poslovno pisanje
 • Poslovni dopisi za nemški, angleški in hrvaški jezik – navodila, praktični vzorci in primeri, uporabni slovarčki

Poslovni dogodki in odnosi z javnostmi

 • Organizacija učinkovitih sestankov in uspešnih poslovnih dogodkov
 • Pogajalske veščine in kompetence za poslovne sekretarke
 • Poslovni bonton in protokol – sprejemanje gostov, poslovno obdarovanje, pravila oblačenja, javno nastopanje …

Poslovna sekretarka in vzporedne poslovne funkcije

 • Kadrovanje – potreba po dodatnem sodelavcu, razvoj in izobraževanje zaposlenih, varstvo in zdravje pri delu …
 • Finance – blagajniško poslovanje, potni nalogi
 • Poslovna sekretarka in pravo – upravljanje s terjatvami, izvensodna in sodna izterjava …
 • Varovanje osebnih podatkov
 • Okoljevarstvena politika in družbena odgovornost podjetij

Upravljanje z računalnikom

 • Microsoft Windows 7 – osnovne zakonitosti delovnega okolja
 • Storitve interneta – elektronska pošta, varnost, iskanje po spletu
 • Microsoft Office 2010 – uporabna navodila in praktični triki za delo s programi Word, Excel in PowerPoint, delo s PDFdatotekami …


UPORABNI DOKUMENTI:

Uporabni vzorci in obrazci

 • Dnevni in tedenski razpored, terminski plan aktivnosti
 • Vzorec pisnega odgovora težavni stranki
 • Vabilo na sestanek in zapisnik sestanka
 • Obvestilo vsem zaposlenim
 • Vzorci voščil za rojstni dan, poroko, rojstvo otroka, ob odhodu v pokoj
 • Seznam poslovnih daril za posamezno koledarsko leto
 • Osnutek scenarija dogodka
 • Potni nalog in potni nalog za prevoz stvari
 • Navodila za uporabo službenega vozila …

Praktični pripomočki za poslovno komunikacijo

 • Slovarček pogostih nazivov in oddelkov v nemščini in angleščini
 • Vzorci dopisov v nemščini, angleščini in hrvaščini – dopis, vabilo, zahvala, povpraševanje, ponudba, naročilo, potrditev naročila, reklamacija …
 • Pogoste pravopisne in slovnične napake
 • Tehnična pomoč pri zapisovanju znakov
 • Koristni nasveti iz prakse za poslovne dopise …

Opomniki in odkljuknice

 • Opomnik za uspešno pripravo dogodka
 • Evidenca obdaritev
 • Opomnik in terminski plan od izbire do naročanja
 • Odkljuknica za uspešno uvajanje novega sodelavca …

Nasveti za delo z računalnikom

 • Shranjevanje podatkov o naslovnikih pri e-pošti in delo s podpisi
 • Organiziranje terminskih planov
 • Primeri za enostavne izračune s formulami
 • Kako z nekaj kliki narediti privlačno predstavitev

Preglednice in nasveti

 • Primer reševanja težav v komunikaciji s strankami / kupci
 • Najpogostejše napake in zadrege pri telefonskem komuniciranju
 • Primeri nebesedne komunikacije in njihove interpretacije
 • Napotki, kako ravnati s težavnim direktorjem
 • Nasveti za uspešna pogajanja
 • Pravila predstavljanja in rokovanja
 • Kriteriji in predlogi za izbiro poslovnih daril
 • 6 neprimernih slogov obleke za poslovno sekretarko in slovarček slovesnih oblačil
 • Ekološko ozaveščeno ravnanje v pisarni …

Uporabne spletne povezave

 • Aktualna zakonodaja in pravilniki
 • Hoteli in namestitve, izbor kongresnih dvoran in predavalnic, taksi službe, vozni redi avtobusov in vlakov, rent-a-car, hitrapošta in kurirske službe, rezervacije letalskih kart, prevajalske storitve, izobraževanje, študentski servisi …
 • Hitreje in enostavneje izvedite administrativne naloge
 • Učinkovito komunicirajte
 • Obvladajte poslovno korespondenco

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.