Zaloge in materialno poslovanje v proizvodnih družbah

Izobraževalni program

1.190,00  (DDV ni vštet v ceno)

Izobraževalni program

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pravilno vodenje materialnega poslovanja in obračun proizvodnje imata velik vpliv na računovodski rezultat poslovanja proizvodne organizacije.

 • Vodenje evidenc na področju nabave materiala in surovin običajno ne povzroča večjih težav, prvič pa se pogosto zatakne že pri evidentiranju njihove porabe z ustreznimi metodami vrednotenja.
 • Upoštevati je treba zakonska določila ter strokovna navodila na podlagi slovenskih računovodskih standardov (SRS 2016).
 • Pomemben je krogotok zunanje in notranje dokumentacije (knjigovodske listine, poslovna dokumentacija).
 • Potrebna je pravilna kalkulacija nabavne vrednosti materiala in surovin (nakupna cena, odvisni stroški), ki jih damo na zalogo ali jih direktno porabimo.
 • Pomembna je evidenca in pravilna kalkulacija zalog, ki so v kooperaciji ter konsignaciji.
 • Pomemben obračun proizvodnje nedokončanih in dokončanih gotovih proizvodov.
 • Ne smemo pozabiti na inventurne popise zalog ter njihovo uskladitev tudi iz naslova kala, loma, razsipa, loma ipd.
 • Velik vpliv ima tudi davčna zakonodaja (davek od dohodka pravnih oseb, davek na dodano vrednost, dohodnina) …

Da bi se lahko še uspešneje in bolj suvereno soočali z izzivi pri svojem delu, se udeležite izobraževalnega programa za pridobitev certifikata.

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočamo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Program je namenjen:
računovodjem, finančnikom in vsem, ki vas tematika zanima.

Udeleženci bodo preko konkretnih primerov utrjevali naslednja področja:

 • Zaloge drobnega inventarja (material ali opredmetena osnovna sredstva)
 • Knjigovodske listine in krogotok dokumentacije (skladišče – proizvodnja – knjigovodstvo)
 • Računovodska opredelitev spremljanja zalog materiala in surovin
 • Nabava materiala in surovin na zalogo ali direktno v porabo
 • Kalkulacija nabavne cene zalog materiala in surovin
 • Odvisni stroški nabave materiala in surovin ter njihova vključitev v nabavno vrednost zalog materiala in surovin
 • Knjiženje nabave materiala in surovin (prejeti računi)
 • Nabava v Sloveniji, pridobitve iz EU in uvoz
 • Prejeti dobropisi s strani dobaviteljev (reklamacije, popusti)
 • Metode vrednotenja porabe materiala in surovin ter drobnega inventarja
 • Material pri kooperantih, prejeta ali dana konsignacija materiala in surovin
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov

Ob zaključku prejmete certifikat o uspešno opravljenem izobraževanju v slovenskem in angleškem jeziku.

Vsebina

Avtorji

Lidija Robnik doc. dr.

Lidija RobnikLidija Robnik doc. dr. je samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

univ. dipl. ekon.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.