fbpx
Forum Media, Forum Akademija
O posvetu

Strokovni posvet za vodje ter strokovne sodelavce v proizvodnji

Sodobni izzivi in priložnosti v proizvodnji

Pridobite pomembna znanja in vpogled v najnovejše trende ter rešitve v proizvodnji!

25. oktober 2023, 9.00 - 13.40
Poslovna hiša Unija, Brezovica pri Ljubljani

Sodelujoči strokovnjaki

Robert Ojsteršek

dr. Robert Ojsteršek

Raziskovalec in asistent za področje proizvodne tehnologije in sistemi v Laboratoriju za načrtovanje proizvodnih sistemov ter v Laboratoriju za simulacije diskretnih sistemov, Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru. Doktorski naziv je pridobil leta 2020, njegova bibliografija obsega več kot 120 objavljenih del, 12 znanstvenih člankov, 10 poglavij v znanstvenih monografijah, več znanstvenih konferenc itd. Kot gostujoči raziskovalec in predavatelj je gostoval na štirih tujih univerzah. Dr. Ojsteršek je vodil več kot 10 raziskovalno-razvojnih projektov za industrijo, je član uredniških odborov dveh znanstvenih revij. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo planiranje in terminiranje proizvodnje, evolucijsko računanje, večkriterijsko optimizacijo, simulacijsko modeliranje, sodelovalna delovna mesta in vizualno računanje.

Klemen Zibret

mag. Klemen Žibret

Izkušen kadrovski manager in predavatelj, ki je v svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Darko Friščić

dr. Darko Friščić

Strokovnjak s področja zagotavljanja kakovosti z veliko izkušnjami iz prakse. Že več kot 15 let je v stiku s kakovostjo na različnih področjih industrije. Trenutno vodi področje kakovosti v podjetju Geberit proizvodnja d.o.o., ki je del večje skupine Geberit, ene izmed glavnih organizacij na področju sanitarnih rešitev. Izkušnje s tega področja je pred tem pridobival v avtomobilski industriji. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Ksenija Skrlj

Ksenija Škrlj

Ksenija Škrlj je poslovna svetovalka in izkušena strokovnjakinja s področja digitalizacije in industrije 4.0. V številnih proizvodnih podjetjih različnih panog je svetovala pri postavitvi strategije ter izvedbi projektov digitalne preobrazbe, s posebnim poudarkom na celostnem pristopu, vključevanju vseh ravni in deležnikov ter postavljanju konkretnih, merljivih ciljev. Pred svetovalnim delom je na poziciji izvršne direktorice za digitalizacijo (CDO) v mednarodnem proizvodnem podjetju med drugim skrbela za implementacijo digitalnih tehnologij v proizvodnjo, ter pridobila obsežno znanje o optimizaciji proizvodnih procesov. Ksenija se zaveda, da je za ustvarjanje trajnostnih poslovnih praks ključno združiti napredne tehnologije in okoljsko ozaveščenost. Z namenom poglabljanja svojega znanja na tem področju je opravila certifikacijo za Business Sustainable Management na Cambridge Institute for Sustainability. Odlikuje jo strateško razmišljanje, povezano z globokim razumevanjem tehnoloških trendov in trajnostnih načel, zaradi česar je iskana soustvarjalka uspešnih projektov.

Iztok Palcic

dr. Iztok Palčič

Zaposlen na Univerzi v Mariboru na Fakulteti za strojništvo (Laboratorij za načrtovanje proizvodnih sistemov) kot redni profesor pri predmetih s področja proizvodnega in projektnega menedžmenta ter inženirske ekonomije. V letih 2015 do 2019 pa je opravljal funkcijo prodekana za izobraževalno dejavnost, od 2019 do 2022 pa prodekana za infrastrukturo in sodelovanje z okoljem. Je gostujoči raziskovalec oz. predavatelj na Tehniški univerzi v Gradcu in Fakulteti tehniških znanosti v Novem Sadu. Prav tako je nekaj časa gostoval na Tehniški univerzi na Dunaju in Leeds University Business School. Je vodja projekta European Manufacturing Survey v Sloveniji. Kot projektni menedžer ali strokovni sodelavec je sodeloval pri najrazličnejših projektih v industriji ter javni upravi in v okviru različnih mednarodnih projektov. Bil je tudi vodja ali partner več raziskovalnih projektov v Sloveniji in tujini (6. FP, Leonardo, PHARE, Tempus, Erasmus+, ARRS, CEEPUS, Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij), prav tako je bil vodja projektov ali član projektnega tima v industriji. V letih 2005 in 2006 je bil zaposlen na GEA College – Visoki šoli za podjetništvo kot direktor raziskovalno-razvojnega inštituta. Od leta 2004 do 2017 je bil član izvršilnega odbora Slovenskega združenja za projektni management in glavni urednik revije Projektna mreža Slovenije. Ima pridobljen mednarodni certifikat s področja projektnega menedžmenta IPMA, nivo B. Je ocenjevalec tehnoloških projektov v okviru Ministrstva za gospodarstvo, Spirit, Eurostars, Eureka in COST. Deluje kot strokovni sodelavec Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu NAKVIS. Je član Pomurske akademsko znanstvene unije (PAZU) in Evropskega združenja za operacijski menedžment (EUROMA). Januarja 2019 je bil sprejet kot predstavnik Slovenije v Evropsko akademijo za industrijski menedžment.

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 250 18 00
[email protected]

Delovni čas
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2024 Forum Media