fbpx

Prijava v portal: 

IN-HOUSE izobraževanja

Vsa izobraževanja izvedemo pri vas na sedežu vašega podjetja za skupino vaših zaposlenih.

Izbran program popolnoma prilagodimo vašim potrebam in ciljem.

Obrazec za pridobitev ponudbe

Vpišite svoje podatke in takoj vam bomo pripravili neobvezujočo ponudbo.

Katere kompetence vam pomagamo razviti?

Kontaktirajte nas:

Alenka Senčar
Alenka Senčar

Vodja projektov in-house izobraževanj
02 230 28 55
[email protected]

Naši partnerji

Katere so ključne POWER KOMPETENCE, ki jih mora vsaka organizacija vključevati v svoj izobraževalni načrt?

Vodstvene kompetence postajajo vse bolj pomembne. Vodje se morajo nujno premakniti od upravljalskega stila vodenja k motiviranju in navdihovanju zaposlenih. Vzpostaviti morajo takšno kulturo podjetja, ki omogoča zaposlenim razviti lastne potenciale. Da to lahko dosežejo, morajo spoznati, katere lastne kompetence morajo razviti za dosego cilja.

Vodstvene kompetence so veščine, ki se jih da priučiti. Vodja mora te veščine nenehno utrjevati in nadgrajevati. Najbolj pomembne, ki jih vodja mora obvladati, so zagotovo samomotivacija, sposobnost osebne učinkovitosti oziroma samoorganizacije, kreativno mišljenje, učinkovita komunikacija z ljudmi, upravljanje konfliktov, timsko delo, motivacija za učenje, povečanje fleksibilnosti, ugotavljanje lastnih potencialov, upravljanje s stresom ter upravljanje s časom.

Interna izobraževanja

Zaposleni in vodje z učinkovito komunikacijo ustvarjajo okolje za doseganje uspešnosti. Pomembno je, da znajo aktivno poslušati in imajo znanje, kako pridobivanje in uporaba povratnih informacij izboljšuje razvoj zaposlenih.

Slabi rezultati pogosto niso posledica pomanjkanja sposobnosti in znanja, pač pa pomanjkanja ustrezne komunikacije in sodelovanja med sodelavci. Ko raziskujete, kaj je šlo narobe, nihče ni nič kriv, vsak varuje svoj vrtiček in kaže s prstom na drugega. Marketing ne govori s prodajo. Oddelek razvoja in proizvodnja za napake krivita drug drugega. Informatika ne govori z nikomer in nihče ne govori s finančnim oddelkom, so znaki, ki kažejo na slabe veščine komuniciranja.

Strokovne kompetence, pravimo jim tudi trde oziroma tehnične kompetence, so tiste, ki jih nujno potrebujemo za opravljanje delovnih nalog v računovodstvu, v kadrovskem oddelku, financah, nabavi, proizvodnji, skladišču …

Govorimo o pridobivanju ali nadgradnji znanja o zakonodajnih spremembah, uvedbi dobrih praks, konkretnih rešitvah, praktičnih primerih in odgovorih na konkretna vprašanja za izboljšavo delovnih postopkov, pripravi ustrezne dokumentacije, sodobnih tehnoloških postopkih, vpeljavi novih konceptov v prakso …

Novi načini dela zahtevajo tudi nove načine razmišljanja. Spodbujanje radovednosti in dopuščanje napak v procesu raziskovanja in ustvarjanja krepi kulturo, ki omogoča inovativnost.

Inovativnost je pogoj za dosego dinamičnega, konkurenčnega in na znanju temelječega poslovanja organizacij. Nujno je potrebno spodbujati razvoj kompetenc inovativnosti, samoiniciativnosti in podjetnosti, ki se kaže v ustvarjalnosti in podjetnosti oseb, ki bodo znale iskati in prepoznati priložnost, ustvarjalno reševati probleme in konflikte, odgovorno sprejemati tvegane odločitve in delovati v negotovih okoliščinah, se odzivati in dajati pobude ter se prilagajati okoliščinam. Govorimo o kompetencah za iskanja priložnosti, izboljšave, načine ustvarjanja idej in osnove njihovega ocenjevanja.

Ni več dvoma, da morajo zaposleni sprejeti novo tehnologijo in da jim moramo omogočiti, da pridobijo kompetence uporabe in izkoriščanja tehnologije za doseganje večje učinkovitosti in inovativnosti. Sodobni trendi doseganja konkurenčne prednosti kažejo vedno večjo potrebo po dvigu digitalnih kompetenc zaposlenih, ki so osnova za DIGITALNO TRANSFORMACIJO PODJETJA. Le-ta že dolgo ni več le »nice to have«, ampak absolutna nujnost vsakega podjetja brez izjeme!