Finance za direktorje in vodje

Izobraževalni program
Predavatelji:dr. Nadja Zorko

890,00  DDV ni vštet v ceno

Izobraževalni program, oblikovan posebej za direktorje in vodje nefinančnike, zagotovi vam dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

 

Pridružite se nam na izobraževalnem programu

Finance za direktorje in vodje

 • Želite poznati rešitve na dileme, s katerimi se direktorji in vodje srečujete v praksi?
 • Katere so najpogostejše napake, ki si jih ne smete dovoliti?
 • In kako poslovne odločitve prilagajati negotovim razmeram, v katerih se nahajamo?

 

Vsak direktor, vodja in ključni odločevalec v podjetju mora posedovati popolno razumevanje ključnih finančnih pravil poslovanja:

 • bilanc,
 • finančnih izračunov,
 • finančnih kazalnikov,
 • načinov obvladovanja poslovnih in finančnih tveganj,
 • pomena poslovnih številk za učinkovito obvladovanje finančnega poslovanja,
 • vpliva poslovnih odločitev na bilance in finančno uspešnost podjetja.

Komu je izobraževalni program namenjen?

 • direktorjem,
 • lastnikom podjetij,
 • vodjem nabave,
 • vodjem prodaje,
 • vodjem proizvodnje,
 • nefinančnim sodelavcem in
 • vsem, ki jih tematika zanima.

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Program je oblikovan posebej za direktorje in vodje nefinančnike in je pripravljen tako, da vam zagotovi dober vpogled v finančni vidik poslovanja podjetja. Na osnovi konkretnih primerov iz prakse boste spoznavali finančne zakonitosti, ter si ustvarili pregled nad finančnim poslovanjem podjetja, odpravili dileme in vprašanja v zvezi z bilancami, finančnimi izračuni, kazalniki in povečali razumevanje finančnih posledic različnih poslovnih odločitev ter tako izboljšali svoje poslovne odločitve v dobro večje vrednosti podjetja.


Predavateljica:

Dr. Nadja Zorko
je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, organizatorka praktičnih delavnic in finančnega coachinga v podjetjih, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij


Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 4 pedagoške ure. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Pred vsako delavnico boste v spletno učilnico prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo, ki si ga boste lahko natisnili in prinesli na delavnico.
 • Ekskluzivni brezplačni dostop do online Priročnika s portalom Finančni menedžment in kontroling, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli po elektronski pošti. Dostop boste imeli še 3 mesece po končanem programu.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 12 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.

Vsebina

 • Osnovni koncept finančnega menedžmenta
 • Poslovna poročila in finančni izkazi
 • Analiza finančnih izkazov
 • Podjetniške finance
 • Vrednotenje lastniškega kapitala
 • Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti
 • Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Finančno poslovanje podjetij
 • Strateško načrtovanje poslovanja
 • EU projekti

 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz denarnih tokov
 • Obratni kapital
 • Terjatve in njihovo upravljanje
 • Zaloge in njihovo upravljanje

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 12.15

 • Ustrezni viri financiranja, optimalna finančna struktura podjetja
 • Zagotavljanje pozitivnega denarnega toka in solventnosti, likvidnosti podjetja in ključni pokazatelji finančne moči ter »zdravja« podjetja
 • Priprava finančne strategije podjetja in ključni cilji podjetja
 • Presoja tveganosti plana in upravljanje s poslovnimi in finančnimi tveganji

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 12.15

 • Obvladovanje stroškov
 • Finančno optimiziranje poslovanja in Benchmarking
 • Ciljno delovanje, Kontroling, organizacija delovanja in upravljanje z dilemami aktualnega časa

Predavateljica: dr. Nadja Zorko
Trajanje: od 9.00 do 11.15


Po uspešno zaključenem usposabljanju prejmete potrdilo

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete potrdilo Forum Akademije “Finance za direktorje in vodje” v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem usposabljanju.

 

Kaj menijo udeleženci izobraževanja?

 

Vse teme, ki mi bodo tudi v prihodnje pomagale pri odločanju. Prave odločitve danes pomenijo uspeh podjetja v prihodnosti!

Simona Stegne Ceraj

Izobraževanje je bilo koristno in uporabno. Zelo priporočam še komu. Veliko znanja bo mogoče prenesti v prakso.

Lidija Srnel Rudolf


Dodatno vam zagotovimo:

 • Interaktivnost in komunikacijo
  Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.
 • Odgovore na vaša osebna vprašanja
  Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Predavatelji

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, organizatorka praktičnih delavnic in finančnega coachinga v podjetjih, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj četrto leto deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in  pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkonosnost poslovanja v času negotovih razmer v okolju. Lastnikom podjetij pomaga pri nakupih, prodajah in ocenjevanju vrednosti njihovih podjetij.  Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje sodne izvedenke za ekonomijo in videnja  prakse  v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica in organizatorka praktičnih delavnic s področja poslovnih financ za nemško založbo Forum Media, Verlag Dashofer, Akademijo finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Je članica strokovne komisije pri Ministrstvu za pravosodje za preizkus znanja kandidatov za sodne izvedence- področje ekonomija in drugo. Nadja Zorko, Phd, CFO, Consultant, Certified Business Appraiser, licenced Court Expert, Financial Coach

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.