fbpx

Prijava v portal: 

Moj vrtec

Portal
Ura: –

33,00  (DDV ni vštet v ceno)
Mesečna naročnina vezana za celo leto
66,00  (DDV ni vštet v ceno)
Mesečna naročnina vezana za celo leto

Oglejte si portal tukaj

NOVO: Največji portal s prispevki, napotki za vsakdanje delo, izobraževalnimi video in avdio posnetki in didaktičnimi pripomočki, ki je v celoti namenjen strokovnim delavcem v slovenskih vrtcih!

Portal MOJ VRTEC je ustvarjen za strokovne delavce v vrtcih, ki:

 • vsak dan delate s predšolskimi otroki in preko različnih načrtovanih ali spontanih dejavnosti razvijate njihove potenciale,
 • iščete inovativne in preizkušene ideje ter gradiva za delo z otroki in hkrati želite v svoji poklicni praksi uporabiti nove oblike dela,
 • iščete nove in učinkovite rešitve najboljših slovenskih pedagoških strokovnjakov in praktikov,ki so usklajene s Kurikulom za vrtce.

KAKO DELUJE:

Portal, ki so ga ustvarili strokovnjaki z različnih področij dela v vrtcu, vsebuje:

Strokovne prispevke o v praksi preizkušenih metodah dela, ki se uporabljajo pri vsakodnevnem delu vzgojiteljic in vzgojiteljev ter pomočnic in pomočnikov v vrtcu, vključno z:

 • izhodišči za oblikovanje posameznih dejavnosti,
 • razlago ciljev in didaktičnih pristopov za izbrane vsebine, primerne za otroke iz prvega in drugega starostnega obdobja,
 • konkretnimi primeri dejavnosti z vseh področij Kurikula za vrtce (gibanje, jezik, umetnost, narava, družba, matematika) in za delo z otroki s posebnimi potrebami,
 • obravnavo posameznih medpodročnih kompetenc, ki so poudarjene v Kurikulu za vrtce,
 • napotki za razvijanje komunikacijskih veščin preko različnih didaktičnih iger.
Dodatne materiale za delo – učni listi, stenske slike, delovne kartice, predlogi iger, pravljice, multimedijske predstavitve (PPT) in didaktični pripomočki, ki so pripravljeni za uporabo, npr.:

 • igra SPOMIN, prilagojen za 1. in 2. starostno obdobje,
 • notni zapisi otroških pesmi, glasbene in gibalne igre,
 • kontrolni vprašalnik za ugotavljanje simptomov govorno-jezikovnih motenj pri predšolskih otrocih,
 • umetniška dela slikarjev, pripravljena v Powerpoint predstavitvi, primerno za predvajanje kot uvod v dejavnost.
Praktične videoposnetke – primerni za takojšnjo uporabo:

 • za vodenje pevskega zbora v vrtcu,
 • različne tematike za predvajanje tekom dejavnosti in še veliko več!
Avdio posnetke: zvoki iz vsakdanjega okolja, pesmi, ritmične melodije in gibalne igre s spremenljivim tempom, sproščujoče skladbe in skladbe za umirjanje
Posvetovanje s strokovnjakom v paketu – dostop do portala vsakemu naročniku omogoča, da postavlja vprašanje in pridobi vsebinski odgovor

PORTAL V ŠTEVILKAH:

250 prispevkov, vključno z opisom delovnih metod

33 avdio posnetkov: pesmi, sprostitvene skladbe, skladbe iz zakladnice klasične glasbe, zvoki iz narave in okolja za prepoznavanje

11 videoposnetkov z vajami, ki bodo spodbujali razvoj sposobnosti otroka

120 različnih dokumentov, ki jih lahko uporabljate vsakodnevno


Pridobite dostop do portala

Uporabite portal MOJ VRTEC kjerkoli, kadarkoli in na kateri koli napravi.


PRIDOBITE DOSTOP V TREH KORAKIH:

 • 1. Sklenite naročnino tukaj ali na portalu Moj vrtec. Oglejte si vsebine portala, preverite vsebine paketov in preverite pogoje.
 • 2. Plačilo. Po oddaji naročila prejmete predračun za naročnino. Po plačilu predračuna vam bomo posredovali podatke za dostop do portala. Ob naročilu navedite elektronski naslov, ki ga želite uporabljati za prijavo v portal.
 • 3. Uporabite vse vsebine. Dostopajte do vseh funkcij in vsebin portala.

VZOREC VIDEOPOSNETKA

 

Avtorji

Andreja Bednjički

Andreja Bednjički je diplomirala na Fakulteti za upravo leta 2001, vendar je svojo profesionalno pot nadaljevala v gospodarstvu in se zaposlila v gradbenem podjetju Ingrad, d.d., kjer je opravljala dela na področju sistemov vodenja (ISO 9001 in ISO 14001) in bila asistentka varnosti in zdravja pri delu. Svoje delo je nadaljevala v različnih gospodarskih panogah, kar jo je leta 2008 pripeljalo na samostojno pot, ki jo je z izobraževanjem v tujini (TÜV SÜD Product Service Hamburg, Nemčija) nadgradila na področju sistemov varovanja igral in igrišč po zahtevah mednarodnega standarda EN 1176 in EN 1177 ter pridobila naziv izvedenke za igrala. Od leta 2005 do leta 2007 je bila članica odbora za kakovosti celjske regije na Območni gospodarski zbornici Celje. Na osnovi mednarodno veljavnih potrdil o pridobljeni kvalifikaciji ima od leta 2003 tudi status vodilnega presojevalca za sistem kakovosti in ravnanja z okoljem ter je v postopku pridobitve statusa  presojevalca za sistem OHSAS 18001.

Barbara Japelj Pavešić

Barbara Japelj Pavešič je raziskovalka matematičnega izobraževanja na Pedagoškem inštitutu. Kot nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja TIMSS se ukvarja z merjenjem znanja in okoliščin pridobivanja znanja matematike v osnovni in srednji šoli v mednarodni perspektivi. Sodelovala je v različnih projektih razvijanja konceptov poučevanja matematike od predšolskih otrok do maturantov. Bila je članica skupine za pripravo Kurikula za vrtce. Je soavtorica poglavja o področju matematika v Kurikulu za vrtce ter spremljevalnega poglavja v priročniku Otrok v vrtcu. Ob uvajanju novega Kurikula za vrtce je sodelovala pri izobraževanjih za vzgojitelje in pomočnice vzgojiteljev za delo na področju učenja zgodnje matematike. Vključena je bila v izobraževanje učiteljev vzgojiteljev in pripravo gradiva za poučevanje modula matematika za otroke v srednješolskem izobraževanju. V okviru raziskovalnega dela je sodelovala tudi pri razvijanju konceptov poučevanja matematike v drugi triadi na osnovi spoznanj iz mednarodnih primerjalnih raziskav znanja matematike, ki je vodilo v razvoj učbenikov za matematiko v 4., 5. in 6. razredu.

Bojana Kralj

Bojana Kralj  je predavateljica za glasbeno izobraževanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem na oddelku za Predšolsko  vzgojo. Od leta 1984  deluje na področju glasbene vzgoje in zborovstva. Sodelovala je pri uvajanju programa 9. letne osnovne šole, pri posodobitvah učnega načrta za glasbeno vzgojo, vodila študijsko skupino in izvajala seminarje s področja poslušanja glasbe. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v analize in objave glasbenih del slovenskih skladateljev in komponiranje skladb za Orffov instrumentarij. Po izobrazbi je prof. glasbe.

dr. Igor Saksida

Je redni profesor, predavatelj mladinske književnosti in književne didaktike, zaposlen na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem. Dr. Saksida je sodeloval pri nastajanju več kot dvajsetih učbenikov za pouk književnosti v osnovni šoli. Napisal je štiri strokovne knjige, več priročnikov za pouk književnosti in vrsto člankov, s samostojnimi prispevki je sodeloval tudi na mednarodnih znanstvenih srečanjih o pouku književnosti. Za svoje diplomsko delo je prejel Prešernovo nagrado, prejel pa je tudi Svečano listino Univerze v Ljubljani za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.

dr. Inge Breznik

Dr. Inge Breznik je zaposlena kot svetovalka za glasbeno umetnost na Zavodu RS za šolstvo. Dela z predšolskimi, osnovno- in srednješolskimi strokovnimi delavci, ki se strokovno ukvarjajo z glasbenimi dejavnostmi v okviru učenja in poučevanja glasbe ter pevskimi zbori. Svoja vedenja predstavlja na seminarjih, konferencah in posvetih ter sodeluje s strokovnimi in znanstvenimi prispevki v domači ter tuji periodiki.

dr. Ivan Lešnik

Rojen 1959 v Kopru in je docent na Pedagoški fakulteti, Univerza na Primorskem. Izobraževal se je na Pedagoški akademiji, Univerza v Ljubljani; na Pedagoški fakulteti, Univerza v Mariboru ter na Filozofski fakulteti, odd. Muzikologija, Univerza v Ljubljani, kjer je magistriral. Doktorski študij je zaključil na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani. Deluje kot predavatelj didaktike glasbe na Pedagoški fakulteti, Univerza na Primorskem. Aktiven je tudi kot zborovodja in raziskovalec na področjih glasbene pedagogike, akustike in etnomuzikologije. Je član različnih organizacij v katerih aktivno sodeluje na konferencah in simpozijih: International Society for Music Education (ISME), International Council for Traditional Music (ICTM), International Association for The Study of Popular Music (IASPM ), Slovensko društva za akustiko (SDA), The Society for Ethnomusicology (SEM). 

Vsebina

Gibanje
 • O gibanju v vrtcu
 • Kaj lahko počnemo
 • Kaj naj upoštevamo
Jezik
 • Umetnostna besedila
  • O umetnostnih besedilih v vrtcu
  • Kaj lahko počnemo
 • Neumetnostna besedila
  • O neumetnostnih besedilih v vrtcu
  • Kaj lahko počnemo
 • Komunikacija, jezik in govor
  • Mejniki v razvoju in opozorilni znaki
  • Urjenje komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin
  • Motnje v razvoju komunikacije, jezika in govora
Umetnost
 • Likovna umetnost
  • O likovni umetnosti v vrtcu
  • Kaj lahko počnemo
 • Glasbena umetnost
  • O glasbeni umetnosti v vrtcu
  • Kaj lahko počnemo
 • Ples
  • O plesnem ustvarjanju v vrtcu
  • Kaj lahko počnemo
 • Gledališče in lutkarstvo
  • O gledališču in lutkah v vrtcu
  • Kaj lahko počnemo
Narava
 • O spoznavanju narave v vrtcu
 • Kaj lahko počnemo
 • Ustvarjanje naravnega okolja v vrtcu
Družba
 • O družbi v vrtcu
 • Kaj lahko počnemo
 • Vrednote v vrtcu
Matematika
 • O matematiki v vrtcu
 • Kaj lahko počnemo
Vsakdan v vrtcu
 • Kaj se v vrtcu še dogaja
  • Delo z otroki s posebnimi potrebami
  • Razvoj grafomotorike
  • Vzgojne dileme
 • Administracija
  • Kurikulum za vrtce
  • Pravni predpisi
  • Dokumentacija v vrtcu
  • Načrtovanje dela v vrtcu

Avtorji

Andreja Bednjički

Andreja Bednjički je diplomirala na Fakulteti za upravo leta 2001, vendar je svojo profesionalno pot nadaljevala v gospodarstvu in se zaposlila v gradbenem podjetju Ingrad, d.d., kjer je opravljala dela na področju sistemov vodenja (ISO 9001 in ISO 14001) in bila asistentka varnosti in zdravja pri delu. Svoje delo je nadaljevala v različnih gospodarskih panogah, kar jo je leta 2008 pripeljalo na samostojno pot, ki jo je z izobraževanjem v tujini (TÜV SÜD Product Service Hamburg, Nemčija) nadgradila na področju sistemov varovanja igral in igrišč po zahtevah mednarodnega standarda EN 1176 in EN 1177 ter pridobila naziv izvedenke za igrala. Od leta 2005 do leta 2007 je bila članica odbora za kakovosti celjske regije na Območni gospodarski zbornici Celje. Na osnovi mednarodno veljavnih potrdil o pridobljeni kvalifikaciji ima od leta 2003 tudi status vodilnega presojevalca za sistem kakovosti in ravnanja z okoljem ter je v postopku pridobitve statusa  presojevalca za sistem OHSAS 18001.

Barbara Japelj Pavešić

Barbara Japelj Pavešič je raziskovalka matematičnega izobraževanja na Pedagoškem inštitutu. Kot nacionalna koordinatorka Mednarodne raziskave trendov v znanju matematike in naravoslovja TIMSS se ukvarja z merjenjem znanja in okoliščin pridobivanja znanja matematike v osnovni in srednji šoli v mednarodni perspektivi. Sodelovala je v različnih projektih razvijanja konceptov poučevanja matematike od predšolskih otrok do maturantov. Bila je članica skupine za pripravo Kurikula za vrtce. Je soavtorica poglavja o področju matematika v Kurikulu za vrtce ter spremljevalnega poglavja v priročniku Otrok v vrtcu. Ob uvajanju novega Kurikula za vrtce je sodelovala pri izobraževanjih za vzgojitelje in pomočnice vzgojiteljev za delo na področju učenja zgodnje matematike. Vključena je bila v izobraževanje učiteljev vzgojiteljev in pripravo gradiva za poučevanje modula matematika za otroke v srednješolskem izobraževanju. V okviru raziskovalnega dela je sodelovala tudi pri razvijanju konceptov poučevanja matematike v drugi triadi na osnovi spoznanj iz mednarodnih primerjalnih raziskav znanja matematike, ki je vodilo v razvoj učbenikov za matematiko v 4., 5. in 6. razredu.

Bojana Kralj

Bojana Kralj  je predavateljica za glasbeno izobraževanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem na oddelku za Predšolsko  vzgojo. Od leta 1984  deluje na področju glasbene vzgoje in zborovstva. Sodelovala je pri uvajanju programa 9. letne osnovne šole, pri posodobitvah učnega načrta za glasbeno vzgojo, vodila študijsko skupino in izvajala seminarje s področja poslušanja glasbe. Njeno raziskovalno delo je usmerjeno v analize in objave glasbenih del slovenskih skladateljev in komponiranje skladb za Orffov instrumentarij. Po izobrazbi je prof. glasbe.

dr. Igor Saksida

Je redni profesor, predavatelj mladinske književnosti in književne didaktike, zaposlen na Univerzi v Ljubljani in Univerzi na Primorskem. Dr. Saksida je sodeloval pri nastajanju več kot dvajsetih učbenikov za pouk književnosti v osnovni šoli. Napisal je štiri strokovne knjige, več priročnikov za pouk književnosti in vrsto člankov, s samostojnimi prispevki je sodeloval tudi na mednarodnih znanstvenih srečanjih o pouku književnosti. Za svoje diplomsko delo je prejel Prešernovo nagrado, prejel pa je tudi Svečano listino Univerze v Ljubljani za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke.

dr. Inge Breznik

Dr. Inge Breznik je zaposlena kot svetovalka za glasbeno umetnost na Zavodu RS za šolstvo. Dela z predšolskimi, osnovno- in srednješolskimi strokovnimi delavci, ki se strokovno ukvarjajo z glasbenimi dejavnostmi v okviru učenja in poučevanja glasbe ter pevskimi zbori. Svoja vedenja predstavlja na seminarjih, konferencah in posvetih ter sodeluje s strokovnimi in znanstvenimi prispevki v domači ter tuji periodiki.

dr. Ivan Lešnik

Rojen 1959 v Kopru in je docent na Pedagoški fakulteti, Univerza na Primorskem. Izobraževal se je na Pedagoški akademiji, Univerza v Ljubljani; na Pedagoški fakulteti, Univerza v Mariboru ter na Filozofski fakulteti, odd. Muzikologija, Univerza v Ljubljani, kjer je magistriral. Doktorski študij je zaključil na Pedagoški fakulteti, Univerza v Ljubljani. Deluje kot predavatelj didaktike glasbe na Pedagoški fakulteti, Univerza na Primorskem. Aktiven je tudi kot zborovodja in raziskovalec na področjih glasbene pedagogike, akustike in etnomuzikologije. Je član različnih organizacij v katerih aktivno sodeluje na konferencah in simpozijih: International Society for Music Education (ISME), International Council for Traditional Music (ICTM), International Association for The Study of Popular Music (IASPM ), Slovensko društva za akustiko (SDA), The Society for Ethnomusicology (SEM).

dr. Mateja Videmšek

Je redna profesorica na Fakulteti za šport v Ljubljani, kjer je predstojnica Katedre za predšolsko športno vzgojo in nosilka predmetov Elementarna športna vzgoja in Didaktika športne vzgoje 1 na dodiplomskem študiju, predmeta Športna vzgoja mlajših otrok na podiplomskem in predmeta Specialna športna dejavnost na doktorskem študiju. Je avtorica mnogih znanstvenih ter strokovnih člankov, monografij, učbenikov in priročnikov, zlasti s področja predšolske športne vzgoje.  Najnovejša spoznanja s tega področja  redno prenaša v prakso tudi preko programov usposabljanja strokovnih delavcev za področje temeljne športne vzgoje in seminarjev stalnega strokovnega izpopolnjevanja Fakultete za šport. Njena bibliografija trenutno obsega preko 800 enot.

dr. Milan Čoh

Redni profesor za področje Kineziologije v monostrukturnih športih na Fakulteti za šport, Univerze v Ljubljani. Je vodja Katedre za atletiko in vodja Laboratorija za gibalni nadzor. Poleg pedagoškega dela s študenti je njegovo strokovno in znanstveno delovanje povezano s proučevanjem biomehanike v športu, z aplikacijo novih biomehanskih diagnostičnih postopkov, z načrtovanjem in kontrolo procesa treninga in z razvojem motoričnih sposobnosti športnikov. Je gostujoči urednik mednarodne znanstvene revije Kinesiology. Predaval na York University, Toronto (Canada), Faculty of Physical Education and Health, University of Toronto (Canada), Faculty of Physical Culture, Palacky University, Olomouc (Češka), Faculty of Physical Education and Sport, Komensky University, Bratislava (Slovakia). Objavil je več kot 600 bibliografskih enot, 6 znanstvenih monografij, 3 univerzitetne učbenike in več kot 160 strokovnih in znanstvenih člankov, od tega 73 v tujih znanstvenih revijah.

dr. Nada Turnšek

Dr. Nada Turnšek je docentka za sociologijo edukacije na Oddelku za predšolsko vzgojo Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Na prvostopenjskem študiju razvija didaktiko družboslovja, pri čemer posveča posebno pozornosti učenju z raziskovanjem ter projektom otrokovega soustvarjanja življenja v vrtcu in demokratičnega državljanstva v otroštvu. V okviru magistrskega študija se ukvarja z demokratizacijo sistema predšolske vzgoje, primerjalnimi študijami otroštva in vzgoje ter pravičnostjo in zagotavljanjem enakih možnosti za razvoj vseh predšolskih otrok.  Je avtorica monografije Subjektivne teorije o otroštvu in vzgoji (2008).

dr. Simona Kranjc

Dr. Simona Kranjc je redna profesorica na Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Pedagoško in raziskovalno se ukvarja predvsem z jezikom v rabi, tako med drugim predava skladnjo, pragmatiko, psiholingvistiko in diskurz. Je avtorica in soavtorica več monografij s področja otroškega govora ter številnih znanstvenih in strokovnih prispevkov, objavljenih doma in v tujini. Bila je članica več delovnih skupin, med drugim tudi Področne kurikularne skupine za vrtce, kjer je vodila delovno skupino za pripravo kurikula za področje jezika v vrtcu, ter Predmetne kurikularne skupine za slovenščino, Predmetne komisije NPZ za slovenščino … Sodelovala je v več raziskovalnih projektih in programski skupini.

dr. Tjaša Filipčič

Dr. Tjaša Filipčič je po osnovni izobrazbi športni pedagog. Njeno poslanstvo je spodbujanje gibalno/športnih aktivnosti vseh otrok in mladostnikov s ciljem čim bolj kakovostnega razvoja bio-psiho-socialnih razsežnosti posameznika. Še posebej si prizadeva za razvoj kakovosti življenja oseb s posebnimi potrebami. Kot docentka je zaposlena na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Področja njenega strokovnega, znanstvenega in publicističnega delovanja so: specialna in rehabilitacijska pedagogika, didaktika športne vzgoje, prilagojena športna dejavnost in tenis. Sodeluje s Fakulteto za šport, Specialno olimpiado Slovenije, Zvezo delovnih invalidov Slovenije in Zvezo za šport invalidov. Aktivna je tudi v praksi, kjer v okviru URI-Soča in treh vrtcev v Kranju vodi gibalno/športno dejavnost predšolskih in šoloobveznih otrok z in brez težav na področju gibanja.

dr. Tomaž Zupančič

Doktor likovnopedagoških znanosti Tomaž Zupančič je zaposlen na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer predava na oddelku za predšolsko vzgojo in oddelku za likovno umetnost. Med leti 2003 in 2007 je bil predstojnik oddelka za predšolsko vzgojo. Je stalni član strokovne komisije za izbiro likovnih del natečaja Ciciumetnije ter član drugih komisij (likovni svet otrok, Evropska hiša). Je avtor in soavtor mnogih strokovnih del s področja likovne vzgoje. Znanstveno se ukvarja z likovnimi dejavnostmi v predšolskem obdobju, postmodernimi princi sodobne likovne vzgoje in didaktičnimi aplikacijami sodobnih umetnostnih praks v pedagoške procese. V letu 2013/14 je kot gostujoči profesor predaval na Estonski umetnostni akademiji v Talinu. Na področju umetniškega delovanje je Tomaž Zupančič pod psevdonimom Avgust Demšar v času med leti 2007 in 2013 objavil sedem detektivskih romanov, za katere je bil štirikrat nominiran za nagrado Kresnik, nagrado za najboljši slovenski roman v preteklem letu.

Dušan Krnel dr.

Dr. Dušan Krnel je izredni profesor za didaktiko naravoslovja na Pedagoški fekulteti Univerze v Ljubljani. Njegovo raziskovalno delo je usmerjeno na razvoj naravoslovnih pojmov od zgodnjega otrošva dalje ter na strategije učenja in poučevanja naravolosvja. Sodelovala je  pri sestavljanju kuriklula za vrtec in spremljajočega  priročnika ter kurikula za predmet spoznavanje okolja v osnovni šoli. Je avtor učbenikov  za osnovno šolo in priročnikov za učenje naravoslovja  namenjenim vzgojiteljem in učiteljem razredne stopnje.

Helena Klobasa

Mag. Helena Klobasa je zaposlena kot vzgojiteljica predšolskih otrok v vrtcu Lenart, ki spada pod okrilje Osnovne šole Lenart. V vrtcu s 17 oddelki je angažirana v več strokovnih timih ter je večletni vodja strokovnih aktivov strokovnih delavk. V vrtcu Lenart vodi otroški pevski zborček »Kamenčki«, v okviru katerega pripravi tradicionalni koncert OPZ Kamenčki. Udeležuje se seminarjev, objavlja strokovne članke v slovenske pedagoške revije (Eduka, Didakta, Vzgojiteljica, Vzgoja in izobraževanje … ) ter aktivno sodeluje na strokovnih posvetih (Supra). V okviru rednega izobraževanja je zaključila podiplomski študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani ter si pridobila naziv magistrice profesorice predšolske vzgoje. Sodeluje z Zavodom RS za šolstvo (ZRSŠ) in predstavlja primere iz prakse na seminarjih (pr. Formativno spremljanje v podporo učenju I: Aktivna vključenost otrok v VIZ proces v vrtcu). S svetovalkami ZRSŠ za področje predšolske vzgoje, aktivno sodeluje na študijskih srečanjih, ki se organizirajo na področju Podravja.

Irena Rozman Fattori

Irena Rozman Fattori je krajinska arhitekta, diplomirala leta 1983 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in od takrat naprej samozaposlena v kulturi. Kot odgovorna projektantka krajinske arhitetkture deluje na področju izdelave projektne dokumentacije za različne vrste zunanjih ureditev. Aktivno deluje tudi v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, kjer je članica komisije za strokovne izpite, v kateri med drugim spremlja spremembe zakonodaje na področju urejanja prostora in projektiranja. Je avtorica številnih poljudnih člankov o urejanju vrtov in knjige Ideje za ureditev bivalnega vrta, ki je izšla leta 1999.

Jelena Sitar Cvetko

Jelena Sitar Cvetko je docentka na Pedagoški fakulteti UP v Kopru, kjer predava predmete Lutke, drama, mediji, Lutkarstvo in Gledališka pedagogika. Po osnovni izobrazbi dramaturginja je Jelena vidna slovenska lutkovna ustvarjalka in je podpisala okoli štirideset režij v gledaliških hišah ter izven institucij, ki so ji prinesle pomembne nagrade na domačih in tujih lutkovnih festivalih (pomembne predstave: Doktor Faust (LGL 1982), Lesena Zgodba (LGM 1984), Lesena raca (LGJP 1987), Pogorela hiša (CD 1992) … Zvezdica Spavalica (NPTJ Zrenjanin 2005) Ko je Šlemil šel v Varšavo (LGM 2011), Petelin se sestavi (LGM2014) in okrog deset dramaturgij). Opravljala je dela strokovne svetovalke za gledališče in lutke pri ZKOS (JSKD), urednice revije Lutka, samostojne ustvarjalke v kulturi, umetniške vodje Lutkovnega gledališča Ljubljana … Z Igorjem Cvetkom sta ustanovitelja in gonilni sili Zapika, interaktivnega komornega gledališča, ki prisega na minimalizem in produkcijo namenja najmlajšim. Poleg številnih strokovnih člankov s področja lutkarstva Sitarjeva objavlja tudi leposlovje. Za knjigo Primeri Detektiva Karla Loota ali Skrivnost v galeriji, sta z Igorjem Cvetkom na »Libru« v Bologni prejela mednarodno nagrado Bela vrana. Svoje umetniško delo prepleta s pedagoškim, kjer se, pravi, tudi kot ustvarjalka ves čas preverja. (Mednarodna nagrada za dosežke na področju gledališke pedagogike Grozdanin kikot 2001 v Mostarju).

mag. Alenka Zupančič Danko

Alenka Zupančič Danko je zaposlena kot strokovna delavka – specialna pedagoginja na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor. Po izobrazbi je profesorica defektologije, diplomirala je na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Leta 2005 je na isti fakulteti magistrirala iz teme Gibalno ovirani otroci v vrtcu in šoli. Zaposlena je bila na Zvezi društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sončku ter na osnovni šoli s prilagojenim programom, kjer je delala v razvojnih oddelkih in v skupinah rednih vrtcev kot mobilna specialna pedagoginja. Od leta 2002 je zaposlena na Svetovalnem centru Maribor, kjer se večinoma ukvarja z otroki z učnimi težavami ter z njihovimi starši in učitelji. Predvsem nudi pomoč otrokom s specifičnimi učnimi težavami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otrokom s splošnimi učnimi težavami ter otrokom s pomanjkljivo pozornostjo. Ukvarja se s prilagoditvami pri pouku in prilagajanjem gradiv. Je avtorica in soavtorica več strokovnih člankov ter knjig s področja specialne pedagogike. Kot izvedenka dela v okviru komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Je članica Inkluzivnega tima Maribor v okviru širšega projekta [ola enakih možnosti. Je tudi članica in vodja podružnice društva BRAVO – društva za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami.

mag. Maja Burian

Maja Burian je po diplomi na Fakulteti za šport v Ljubljani pričela svojo službeno pot kot športni pedagog v Zavodu za slepo in slabovidno mladino v Škofji Loki, v rednih osnovnih šolah pa je v škofjeloški občini poučevala Prilagojeno športno vzgojo. Kot predsednica delovne komisije za Prilagojeno športno vzgojo na Zavodu za varovanje zdravja v Ljubljani je prispevala k sistemskemu urejanju in razvoju področja otrok s posebnimi potrebami. Naziv magister v kineziološki znanosti je pridobila na Fakulteti za šport v Ljubljani, kjer je na podlagi znanj in izkušenj iz prakse vodila smer Prilagojena športna vzgoja pri predmetu Specialna športna vzgoja. V okviru izpopolnjevanja, na področju dela z osebami s posebnimi potrebami, se je udeleževala različnih posvetov in simpozijev, tako doma, kot tudi v tujini. Na Fakulteti za šport v Ljubljani je vodila in aktivno sodelovala tudi pri izobraževanju strokovnih delavcev, ki so v praksi delali z otroci s posebnimi potrebami. S pomočjo študentov Fakultete za šport je organizirala številne izveninstitucionalne gibalne in športne aktivnosti oseb s posebnimi potrebami. Za organizacijo in izpeljavo prvega smučarskega tečaja slepih, v Kranjski Gori in prvih športnih iger otrok z astmo, na Rakitni, je prejela tudi priznanja. Kot zasebna delavka v športu je vodila šolo jahanja in jahanje za osebe s posebnimi potrebami, v okviru česar je proučevala tudi vplive jahanja na gibalno uspešnost oseb po poškodbi glave. Danes mag. Maja Burian nadaljuje svojo pot na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, kjer študente seznanja z značilnostmi in zakonitostmi gibalnega razvoja otrok s posebnimi potrebami.

mag. Simona Rogič Ožek

Od leta 1998 je bila zaposlena v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik v OE Dom kot vzgojiteljica na srednji šoli. V okviru neposrednega pedagoškega dela z gibalno oviranimi mladostniki v CIRIUS Kamnik in magistrskega študija iz psihologije je izvedla raziskavo o psihosocialnem razvoju otroka s posebnimi potrebami.  Veliko pedagoškega dela opravlja tudi v okviru izobraževanja odraslih, saj izvaja različna predavanja v okviru študijskih skupin, strokovnega aktiva in za druge strokovne delavce ter pripravlja predavanja za starše.

Leta 2010 se je zaposlila v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer je delala kot svetovalna delavka-socialna pedagoginja. Osrednje področje dela je bilo svetovalno delo z gluhimi in naglušnimi otroki in mladostniki, otroci z govorno jezikovno motnjo ter otroci in mladostniki z avtističnimi motnjami, ki kažejo težave na področju čustvovanja in vedenja in njihovimi starši. Sodelovala je pri oblikovanju in izvajanju individualiziranih vzgojnih programov za otroke, sodelovala je v timih s pedopsihiatri, Centri za socialno delo in drugimi zunanjimi institucijami. V okviru odprtega kurikula je na Srednji šoli uvajala Čustveno opismenjevanje za vse skupine mladostnikov (gluhi in naglušni, mladostniki z govorno jezikovno motnjo in mladostniki z avtističnimi motnjami). Sodeluje pri EU projektih in MOL projektih, kot predavateljica in snovalka programov. S strani Zavoda RS za šolstvo je bila imenovana za vodjo skupine za pripravo Navodil za delo v programih prilagojenega izvajanja in DSP v osnovni šoli za otroke z avtističnimi motnjami ter za vodjo skupine za pripravo strokovnih kriterijev za opredelitev otrok z avtističnimi motnjami. Je soavtorica prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami.

Kot zunanja sodelavka sodeluje tudi s Pedagoško fakulteto, z oddelkom za socialno pedagogiko.

Leta 2015 se je zaposlila na Zavodu RS za šolstvo kot koordinatorica skupine za otroke s posebnimi potrebami. Od leta 2019 dela kot ravnateljica Doma v Cirius Kamnik.

mag. Suzana Žunko Vogrinc

Suzana Žunko Vogrinc je zaposlena kot strokovna delavka – specialna pedagoginja v strokovnem centru Comp▲s, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor. Po izobrazbi je profesorica defektologije za duševno prizadete in telesno invalidne otroke. Med študijem je delala kot prostovoljka na Svetovalnem centru v Ljubljani, med počitnicami pa kot vzgojiteljica v zdravstvenih kolonijah v Punatu na otoku Krku. Septembra 1994 se je zaposlila na OŠ Gustava Šiliha v Maribor (razvojni oddelki, oddelki vzgoje in izobraževanja). Septembra 2000 je začela delati kot mobilna specialna pedagoginja na več osnovnih šolah v Mariboru. V tem času se je tudi začela intenzivneje ukvarjati z otroki s težavami na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo. Oktobra 2002 se je zaposlila na OŠ Borisa Kidriča v Kidričevem. Septembra 2003 se je zaposlila najprej za polovični, od leta 2007 pa za polni delovni čas v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor, kjer se je ukvarjala predvsem s problematiko učnih težav in težav na področju pozornosti in s hiperaktivnostjo. Leta 2009 je končala podiplomski magistrski študij s temo Povezanost inkluzivne prakse z učiteljevo vlogo pri delu z učenci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo. Da moramo najti ustrezne in učinkovite oblike pomoči tem otrokom skozi celostno obravnavo, vsak dan znova spoznava pri svojem delu z otroki, njihovimi učitelji in starši. V ta namen se je izobraževala in pridobila naziv šolski mediator, v tujini pa preko izobraževanj pridobila naziv svetovalec učencem z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo po metodi Lauth in Naumann ter opravila izobraževanje za coaching otrokom in mladostnikom po metodi V. Birkenbihl (možganom prijazno učenje). Ob pomoči sodelavcev je v Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Maribor leta 2011 izdala priročnik z naslovom »Otroci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo – Kako z njimi vzpostavimo dober odnos in jim učinkovito pomagamo«, leta 2018 pa ob pomoči sodelavcev Osnovne šole Gustava Šiliha Maribor izdala priročnik za učitelje »Učinkovito soustvarjanje učnega procesa z učenci s težavami na področju pozornosti s hiperaktivnostjo«.

mag. Vid Lenard

Mag. Vid Lenard je profesor umetnostne zgodovine in vzgojitelj v vrtcu. Od leta 2009 deluje kot plesni otroški pedagog in učitelj ustvarjalnega giba ter plesne didaktike na Univerzi na Primorskem, Pedagoška fakulteta. Njegovo področje raziskave je ustvarjalni gib za predšolske in šolske otroke. Vid trenutno dela doktorsko disertacijo z naslovom »Interdisciplinarni model spodbujanja ustvarjalnosti v zgodnjem otroštvu«.

Nives Skamlič

Nives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in je več kot 25 let delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor. Sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svoje Klepetalnice, zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja, kjer ponuja specializirane defektološko-logopedske usluge za otroke in odrasle s težavami ali motnjami v socialni komunikaciji, govoru, jeziku, branju in pisanju ter za njihove družine. Sodeluje v nekaj skupinah, ki skrbijo za razvoj logopedske stroke v Sloveniji. Prevedla je knjigo Dar disleksije in napisala precej strokovnih člankov. Najbolj uživa v neposrednem delu z otroki.

Vesna Geršak

Vesna Geršak je predavateljica za plesno izražanje na Pedagoški fakulteti Univerze na Primorskem in Univerze v Ljubljani, kjer se pedagoško in raziskovalno ukvarja s plesno pedagogiko in ustvarjalnim gibom kot učnim pristopom. Na to temo zaključuje doktorsko disertacijo. Poučuje na dodiplomskem in podiplomskem programu predšolske vzgoje, razrednega pouka ter specialne in rehabilitacijske pedagogike. Svoje delo v obliki delavnic in predavanj predstavlja na seminarjih stalnega strokovnega spopolnjevanja za vzgojitelje in učitelje, domačih in mednarodnih posvetih ter objavlja v slovenskih in tujih revijah ter monografijah. Je aktivna članica European Affective Education Networka (EAEN), Dance and the Child international (daCi) in World Dance Alliance (WDA).

Splošni pogoji

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti podjetje Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. Z naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje. Ena licenca je vezana na enega uporabnika.

Posebne ugodnosti

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.