fbpx

Prijava v portal: 

Vodenje.si

Portal
Ura: –

Spletni portal, ki vas podpira pri kompetentnem opravljanju svojega dela ter vam omogoča dostop do hitrih odgovorov, aktualnih informacij, uporabnih dokumentov ter dodatnega znanja.

Če vodite podjetje/organizacijo ali oddelek/ekipo, potem dobro veste, koliko znanja to terja, in koliko odgovornosti sloni na vaših ramenih.

Ker morate biti v vsakem trenutku na tekočem z dogajanjem v ekipi, organizaciji, gospodarskem okolju ter zakonodajni sferi, in ker nimate časa za dolgotrajno iskanje relevantnih informacij, si lahko odslej pomagate z: Vodenje.si – Spletni portal za sodobne vodje

Vodenje.si vas na sodoben, uporabniku prijazen način podpira pri kompetentnem opravljanju svojega dela, in vam omogoča dostop do hitrih odgovorov in uporabnih dokumentov ter dodatnega znanja, ko si lahko v svojem zasedenem urniku in fokusu na drugih odtrgate nekaj minut tudi za lastno izobraževanje in profesionalni razvoj.

Avtorji

Dani Polajnar

Ukvarja se z raziskovanjem komuniciranja in je izkušen poznavalec timskega dela. Z združitvijo znanj s področja skupinske dinamike, kadrovanja, marketinga in korporativnega komuniciranja je strokovnjak za komuniciranje, sodelovanje in motivacijo na medosebnem, kakor tudi organizacijskem nivoju. Predvsem se ukvarja s programi za vodenje timov. Pridobljeno praktično znanje in veščine, pridobljene z delom z različnimi tipi organizacij, je nadgradil s teoretičnim znanjem, vse skupaj pa sedaj uspešno predaja udeležencem skozi širok spekter svojih seminarjev, predavanj in delavnic. Dani je tudi direktor in vodja trenerske ekipe Teambuilding akademije (www.tba.si) – organizacije, ki se ukvarja izključno z gradnjo timov in skupinsko dinamiko med ljudmi znotraj delovnega procesa. TBA je posvečena pripravam in izvedbi inovativnih, modernih in kakovostnih teambuilding programov. Njen namen je usmerjanje skupinske dinamike k enemu cilju – učvrstivi vezi med člani timov. Izvajajo raziskave, svetovanja in analize stanj v organizacijah. Te ugotovitve nadgrajujejo s programskimi paketi notranjih in zunanjih teambuilding programov, katere pripravljajo po meri naročnikov – timov ali večih skupin, ki želijo timsko delo med svojimi člani dvigniti na višji nivo.

mag. Violeta Bulc

Ustanoviteljica in direktorica podjetja Vibacom d.o.o., katerega poslanstvo je razvoj okolij za trajnostno rast in inovativne preboje. Razvija orodja in rešitve, ki so usmerjene v spodbujanje dolgoročne organske rasti podjetij na osnovi ključnih sposobnosti in vrednot. Verjame v človeka in njegovo ustvarjalno moč. Verjame v evolucijo in izjeme, ki spreminjajo njen tok. Verjame v moč pozitivne energije in čisto misel, ki ustvarja pogoje za razcvet pravih vsebin. Verjame v moč kolektivne zaveti in gibanj, ki jo povezujejo. Verjame, da mora tehnološki razvoj služiti človeku za razvoj blaginje, ustvarjanje dodane vrednosti in odkrivanje novih meja mogočega. Uči se iz lastnih izku{enj, zmag in porazov. Uči se od življenja, ki ji vedno znova dovoli vpogled v nove dimenzije. Uživa v poslovnih izzivih strank in partnerjev, ki vzpodbujajo njeno poslovno rast in razvoj sebstva. www.vibacom.si, www.incogibanje.si, www.aktualno.si, www.violeta.si

Danica Šprajcar

univ. dipl. inž., MBA, kot koordinatorica poslovanja v Kliniki Golnik skrbi za sistem vodenja kakovosti v tej ustanovi. Pri tem koristno uporablja znanje, pridobljeno z medna- rodnim podiplomskim študijem poslovodenja v IEDC Bled in izkušnje pri izvajanju številnih presoj po zahtevah različnih standardov vodenja. Usposobljena je za vodenje presoj po zahtevah standardov ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 in ISO 13485:2003.

Matjaž Kodrič

Ukvarja se z davčnim svetovanjem in izobraževanjem na področju obdavčitve. Zaposlen je v družinskem podjetju - računovodski hiši iz okolice Maribora, v okviru lastne gospodarske družbe svetuje kot samostojni svetovalec in predava. Pretežni del desetletnih izkušenj na področju računovodenja in obdavčitve je pridobil pri samostojnem opravljanju dejavnosti kot samostojni podjetnik v podjetju, ki ga je v letu 2009 statusno preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo. Kot predavatelj je v letih 2003-2010 sodeloval na več kot 35 izobraževanjih s področja obdavčitve dohodka iz dejavnosti, dohodnine, računovodsko-davčnih vidikov uvedbe evra ter udeležbe delavcev v dobičku. Kot samostojni svetovalec se osredotoča predvsem na praktične vidike uporabe pravil davčnega postopka v vsakodnevni davčno-računovodski praksi, pretežno na področju postopkov davčnega nadzora. Je avtor treh knjig s področja obdavčitve dohodka iz dejavnosti, od katerih je ena izšla v pisni, drugi dve pa v elektronski obliki, ter večjega števila člankov in prispevkov, ki so bili objavljeni v strokovnih revijah in na komercialnih spletnih straneh. Trenutno pripravlja magistrsko delo na ekonomsko poslovni fakulteti v Mariboru - smer »Računovodstvo in revizija«. 

Darko Butina

je direktor podjetja mimovrste=). Temu podjetju seje pridružil leta 2010 in se najprej posvetil finančnemu področju, v drugi polovici leta 2010 pa je bil imenovan za enega izmed dveh direktorjev. Pristojen je bil za področja prodaje, nabave, logistike, financ in računovodstva. Od aprila 2011 naprej vodi podjetje mimovrste=) samostojno. V to podjetje je Butina prišel iz Trima, za katerega je med drugim konec leta 2009 vodil kot generalni direktor hčerinsko proizvodno podjetje v Združenih arabskih emiratih. Pred zaposlitvijo v Trimu se je 2008 pridružil podjetju Najdi.si, kjer je opravljal funkcijo člana uprave pristojnega za iskalniško dejavnost. Poleg samega iskalnika Najdi.si je bil odgovoren tudi za marketing, prodajo, razvoj programske opreme, IT in uredništvo. Pred zaposlitvijo v podjetju Najdi.si je Darko ustanovil in vodil podjetje Adeptio, ki je razvilo sistem Povej!, za katerega je dobil nagrado za Najpodjetniško idejo v letu 2006 in za katerega mu je uspelo pridobiti tudi tvegani kapital za razvoj te ideje. Do leta 2005 je Darko opravljal funkcijo prokurista v podjetju NIL, Podatkovne komunikacije. Darko je po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist Ekonomske fakultete v Ljubljani, smeri menedžment in vodenje.

Miha Potočnik

Rojen je v majhni vasici na Gorenjskem, sedaj živi in deluje v Ljubljani in njeni “bližnji” okolici, ki seže vse do mej Slovenije. Kot samostojni strokovnjak (www.samoraziskovanja.si) poučuje jogo, meditacijo in ostala praktična psihološka znanja, kot so delavnice na temo skrbi zase, sproščanja, preprečevanja negativnih posledic stresa, komunikacije in odnosov v podjetju ipd. V ospredje postavlja predvsem praktično uporabnost, kvaliteto in zadovoljstvo stranke, zaradi česar so mu izkazali zaupanje že številni posamezniki in podjetja (med drugimi tudi Merkator d.d. in Zavod za zaposlovanje). Delovne izkušnje je najprej pridobival po raznih ustanovah, kot so CZOPD (Center za preprečevanje odvisnosti od prepovedani drog), nevladni organizaciji [ENT ipd., vodil razne skupine za samopomoč, potem pa se je preusmeril v bolj samostojne vode v katerih še vedno (uspešno) deluje. Njegova strast je, poleg lastnega dela, tudi pisanje: je avtor mnogih člankov in knjige Indija: Potovanje v potovanju. Dosegljiv je na [email protected], [email protected] ali na 051/354 963.

dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Mina Zupančič

Diplomirala na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Že med študijem se je ukvarjala z nepremičninskim posredništvom in isto dejavnost nadaljevala v Mreži nepremičnin, d. o. o., kjer se je prvič seznanila s sestavljanjem oglasov. Kasneje je ustanovila lastno podjetje in v njem dobila idejo o opremljanju doma in trgovini z dodatki za dom. Zdaj s sestro vodi trgovino z dodatki in dekoracijo za dom Mangala in zanjo piše članke in blog. Redno sodeluje z gradbenim portalom Gradbenik Slovenije in na njem tudi objavlja svoje članke. Veseli jo kreativno pisanje in izražanje misli zunaj trdih okvirov pisne komunikacije.

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna svetovalka poslovodstvom in lastnikom podjetij, CFO, organizatorka praktičnih delavnic in finančnega coachinga v podjetjih, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo- ocenjevanje vrednosti podjetij. Prvotno je bila notranja revizorka v  sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d, nato je  sedemnajst let aktivno delovala kot finančna direktorica in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v mednarodnem proizvodnem koncernu Eti Elektroelement. Vzpostavila je aktivno mednarodno delujočo koncernsko finančno funkcijo in model upravljanja s tveganji v mednarodnem proizvodnem podjetju. Zdaj četrto leto deluje v sklopu samozaposlitve in pomaga podjetjem kot zunanja sodelavka povečati vrednost podjetja, okrepiti denarne tokove, pri pogajanjih, pripravi planov, pri odločitvah in presojah potrebnih naložb in  pri izgradnji prilagodljivih poslovno-finančnih modelov poslovanja, ki omogočajo podjetjem večjo fleksibilnost in stabilnejšo dobičkonosnost poslovanja v času negotovih razmer v okolju. Lastnikom podjetij pomaga pri nakupih, prodajah in ocenjevanju vrednosti njihovih podjetij.  Pri delu ji pomagajo tudi izkušnje sodne izvedenke za ekonomijo in videnja  prakse  v primerih, ki končajo v sodnih procesih. Je predavateljica in organizatorka praktičnih delavnic s področja poslovnih financ za nemško založbo Forum Media, Akademijo finance, Združenje nadzornikov Slovenije in druge. Je članica strokovne komisije pri Ministrstvu za pravosodje za preizkus znanja kandidatov za sodne izvedence- področje ekonomija in drugo. Nadja Zorko, Phd, CFO, Consultant, Certified Business Appraiser, licenced Court Expert, Financial Coach

Nastja Mulej

Skozi življenje jo vleče neskončna radovednost in želja po učenju. Tako je prišla do treh univerzitetnih nazivov (mag. kom., univ. dipl. soc., univ. dipl., ekon.) ter kot ekskluzivno v Sloveniji do licence za tehnike bolj učinkovitega, konstruktivnega, sodelovalnega razmišljanja (šest klobukov) in bolj ustvarjalnega razmišljanja (Lateralno razmišljanje) po dr. Edwardu de Bonu in je strenirala že vsaj 50 podjetij in tisoč ljudi. V Slovenijo je prenesla tudi de Bonovo neposredno poučevanje razmišljanja kot veščine za šole (CoRT). V slovenščino je prevedla in izdala tudi istoimenske de Bonove knjige. Na več visokih šolah predava inovacijski menedžment, blagovne znamke, poslovno komuniciranje, ustvarjalnost ter psihologijo dela in medosebnih odnosov na delovnem mestu, o čemer lahko govori iz svoje bogate delovne prakse, ki je deset let potekala ob boku pokojnega Dragana Sakana (New Moment), guruja kreativnosti jugo-vzhodne Evrope. Ljubi medije in vsebine, zato dosti piše zanje (kot novinarka) ali njim (kot oseba za odnose z mediji…). Ter neskončno uživa v svoji družini, ki se je v preteklih štirih letih podvojila.

dr. Valentina Franca

Dr. Valentina Franca je  kot univerzitetno diplomirana pravnica Pravne fakultet v Ljubljani   magistrirala s področja kadrovskega managementa na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Doktorsko disertacijo o Vlogi managementa pri delavski participaciji pa je ubranila na Fakulteti za management v Kopru. Zaposlena je na Fakulteti za management v Kopru kot višja predavateljica in raziskovalka na področju delovnega prava in kadrovskega managementa. Sodel uje  pri različnih raziskovalnih projektih in je avtorica številnih strokovnih in znanstvenih člankov ter prispevkov, učbenikov in ostalih monografij.

Nataša Houmark

Poslovno izhaja iz mednarodnih okolij, kjer je do sedaj vodila kadrovska področja. Največjo pomembnost pripisuje kadrovski funkciji v vlogi strateškega poslovnega partnerja upravi podjetij, saj le tako lahko dosega maksimalne učinke na vseh področjih ravnanja z ljudmi pri delu. Pri postavljanju kadrovske strategije ter vodenju kadrovskih aktivnosti se je v zadnjem času intenzivno posvetila sistemom nagrajevanja ter motiviranja, razvoju kadrov, vodenju, poslovni odličnosti zaposlenih, internem komuniciranju ter sistemom spremljanja dodane vrednosti kadrovskih aktivnosti. Aktivno sodeluje v interesnih združenjih slovenskih in tujih HR-strokovnjakov, zadnji večji projekt, pri katerem je sodelovala, je bil postavitev predloga novega plačnega modela na nivoju gospodarske dejavnosti, kjer deluje. Kontinuirano izpopolnjuje svoja znanja in izkušnje z domačimi in tujimi izobraževanji ter s sodelovanjem pri različnih kadrovskih projektih v domačem in mednarodnem okolju. Pri svojem delu se poslužuje Insights, MBTI, FIRO-B ter Belbinovih analiz in kot predavateljica ter svetovalka aktivno sodeluje pri razvoju kadrov, zlasti na področjih poslovne odličnosti, internega komuniciranja, timskega dela in vodenja.

Dragana Prijanovič

svetovalka na področju izobraževanja in razvoja kadrov, je univerzitetna diplomirana ekonomistka, ki je svojo pot na področju trenerstva, izobraževanja in razvoja kadrov začela pred devetimi leti. Šest let je vodila oddelek za izobraževanje na Zavarovalnici Tilia d.d. in Odbor za izobraževanje pri Slovenskem zavarovalnem združenju in tudi sama izvajala in moderirala delavnice ter izvajala treninge internih izobraževalcev v podjetju in v okviru projektov ES (LDV) - ADEC (Adult Educator in Company) in Rubber Knowledge. V podjetju je vzpostavila sistem internega izobraževanja in sistem e-učenja, sodelovala pri razvoju produktov in prenovi sistema nagrajevanja prodajnikov. Pridobila je pedagoško andragoško kvalifikacijo in bila imenovana za predavateljico višje šole. Pri svojem delu uporablja veščine coachinga in nevrolingvističnega programiranja. Je licencirani NLP praktik, NLP mojster praktik, NLP coach in ADEC (Adult Educator in Company) mojster trener. Kvalificirana je za uporabo orodja SDI (Strength Deployment Inventory) in orodja PEP (Potential Evaluation Program) za razvoj potencialov uspešnosti v prodaji. Sodelovala tudi pri pripravi izobraževalnega programa za višješolsko izobraževanje v programu Ekonomist, smer Zavarovalništvo. Objavila je več člankov in v soavtorstvu napisala učbenik za Premoženjska zavarovanja v okviru Zbirke znanja za zavarovalništvo, ki jo je izdalo Slovensko zavarovalno združenje in je namenjena študentom višješolskega izobraževanja v programu Ekonomist. Je članica Društva moderatorjev Slovenije in NLP coach sekcije v okviru Slovenskega društva za nevrolingvistično programiranje.

Pam Welsby

Skrbi za distribucijo in facilitacijo Personal Strengths Adriatic, ki vključuje večino držav vzhodne Evrope. Ima več kot 25 let delovnih izkušenj na področju razvoja HR, od tega pet let v vrhnjem menedžmentu, petnajst let v državah vzhodne Evrope in deset let kot lastnica podjetja, ki se ukvarja s treningi in razvojem zaposlenih. Je specializirana za razvoj višjega menedžmenta in ključnih vodij. Dela kot individualni coach, izvaja treninge ali delavnice ter po potrebi druge oblike razvojnih intervencij. Pam je mojster praktik v teoriji zavedanja odnosov (Relationship Awareness Theory) in edina pooblaščena distributerka orodja Strength Deployment Inventory (SDI®) založbe Personal Strengths Publishing (ZDA) v sredozemskem območju. Je mojster praktik NLP in kvalificiran praktik »Time Line Therapy«. Na področju naprednih tehnik učenja je diplomirala na Chartered Institute of Personnel and Development. Več o SDI, kako ugotovili lasten profil in kako vam lahko SDI pomaga kot orodje, lahko izveste na FastForward International, info@fastforwardonline, +386 40 266 076.

Dunja Turk

Diplomirala in specializirala je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Podiplomsko delo je pripravila na temo zvezdništva vrhnjih menedžerjev, pri čemer se je osredotočila na delovanje sodobnih poslovnih medijev, njihov vpliv na medijsko prepoznavnost menedžerjev, vpliv medijske pozornosti in zvezdništva menedžerjev na podjetje ter funkcije vodenja in priporočila menedžerjev za sodelovanje z mediji in ravnanje s svojim zvezdniškim statusom. Je urednica prilog in rubrik na poslovnem dnevniku Finance. Specializirana je za področja poslovnega izobraževanja, ravnanja s človeškimi viri, družbene odgovornosti in poslovnega turizma. Redno sodeluje na okroglih mizah in razpravah o omenjenih temah ter občasno predava.

Polona Zupančič

Polona ZupančičPolona Zupančič ima bogate izkušnje pri vodenju interaktivnih delavnic komunikacije, ki vodijo k boljšim odnosom na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji. Vsak udeleženec se znajde na neki točki osebne rasti, kjer dobi veliko uporabnih idej, kako izboljšati svojo čustveno inteligentnost v svojem vedenju, ki vodi k želenim spremembam. Na Gea Collegu poučuje Poslovno komuniciranje, Prodajo in Nabavo; v letu 2019 so jo študenti imenovali za najboljšo predavateljico leta. Je tudi soavtorica naših priročnikov poslovne komunikacije, vodenja in nabavnega poslovanja. V prostem času uči jogo, rada se potepa po svetu, veliko bere in ljubi življenje.

Elizabeta Zirnstein

Mag. Elizabeta Zirnstein je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani leta 2000, kjer je leta 2006 tudi magistrirala. Poleg tega je opravila še specializacijo iz evropskega prava na Univerzi v Cambridgu. Zaposlena je na Univerzi na Primorskem kot vodja pravnega sektorja,  poleg tega pa kot višja predavateljica poučuje na Fakulteti za management Koper in Fakulteti za turistične študije - Turistici v Portorožu.  Objavila je že veliko pravnih besedil, tako člankov, poglavij v knjigah, raziskovalnih poročil, študijskih gradiv in podobno. Njena področja znanstvenega raziskovanja in strokovnega delovanja so predvsem pravo intelektualne lastnine, gospodarsko pravo in evropsko pravo."

Saška Terseglav

Njeno raziskovalno delovanje sega v domeno zdravstvene sociologije, drugih  socioloških pod-disciplin v povezavi z zdravstvom in komunikologije (zdravstveno komuniciranje, medijske študije). Pri svojem raziskovalnem delu se v glavnem ukvarja s teorijo delovanja in vplivom interakcij  med različnimi akterji v zdravstveni verigi – vključno z bolniki, zdravstvenimi delavci, zavodi, zdravstveno industrijo, mediji – na zdravstvene izide, zadovoljstvo, zaupanje.     Na Univerzitetni kliniki Golnik je sedem let opravljala delo bolnišnične komunikologinje (2003-2010), in svoje delovanje v bolnišnici dopolnjevala s pedagoškim delom kot nosilka predmeta komuniciranje v zdravstvenem in negovalnem timu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice (2008-2010). Trenutno je zaposlena na Združenju zdravstvenih zavodov Slovenije kot urednica revije Novis in svetovalka za odnose z javnostmi. Je članica Evropskega združenja za zdravstveno komuniciranje.   

Kristijan Anton Kontarščak

Kristjan Anton KontarščakKristijan Anton Kontarščak, univ.dipl.prav., je odvetnik v Mariboru, odvetniška pisarna Kontarščak. Pri svojem delu se že več let poglobljeno ukvarja z vsebino Zakona o gospodarskih družbah. Na področju korporacijskega prava ima bogato strokovno znanje, saj opravlja magistrski študij gospodarskega prava in ima tudi dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobival kot pravni svetovalec v finančnem holdingu, družbi za upravljanje in pri odvetniku. Sodeloval je že pri številnih zahtevnih projektih s področja korporacijskega prava. Redno objavlja strokovne članke v  strokovni literaturi.

Sebastian Radetič Car

Sebastian Radetić Car, dipl. ekon., SI coach  (osebni trener), svetovalec, NLP praktik, izvajalec delavnic in treningov, certificiran SDI® trener   Navdušenec na temo osebnostne rasti, »novih« metod in pristopov do osebnostnega razvoja in doseganja osebne in poslovne odličnosti, izhaja iz poslovnega/ITK sveta. V sodelovanju s Italijanskim svetovalnim podjetjem Fluxus Hr se specializiral na temo prodaje, prodajne komunikacije, odnosa do strank in prodajnih klicev ter trenutno izvaja izobraževalne projekte tako v Sloveniji, kot v tujini. Svetovalne projekte in izobraževanja izvaja v 4 jezikih: slovenščini, hrvaščini, italijanščini in angleščini.      Svojo poklicno pot je pričel v Hewlett-Packardu, kjer se na začetku svoje kariere pretežno ukvarjal z marketingom v EMEA regiji (Europe, Middle East & Africa). Iz marketinga je prešel v skupino, ki skrbi za poslovanje s poslovnimi partnerji in širjenjem partnerske mreže Hewlett-Packarda ter razvoja novih trgov v Adriatic regiji in sodeloval v širitvi distribucijskega kanal v BiH, Makedoniji, Albaniji in na Kosovu. Kasneje je skrbel za prodajo največjim poslovnim partnerjem Hewlett-Packarda v Adriatic regiji na hrvaškem in slovenskem trgu.   Iz multinacionalke je prešel na lokalni trg, kjer je svojo kariero nadaljeval v enem izmed ključnih kupcev Hewlett-Packarda v Sloveniji, podjetju, ki se ukvarja z distribucijo računalniške opreme. Na poziciji vodje interne organizacije je skrbel za procese, poslovno analitiko ter vpeljevanje novih programov/principalov v podjetju. Dobre prakse in izkušnje ki si jih je priskrbel v korporaciji in na trgu Adriatic regije je vpeljeval na slovenskem trgu z namenom boljše sledljivosti poslovanja, optimizacije delovnih procesov ter stimulacije in motiviranja zaposlenih v komercialnem sektorju.   Nekaj kasneje, strast in navdušenje nad osebnostno rastjo in svetovanjem postajata zelo pomembna tema njegovega poslovnega razvoja in se od takrat ukvarja tudi s coachingom (individualno delo s posamezniki), s pomočjo NLP tehnik in predvsem znanja in pristopov šole Robbins-Madanes Center for Strategic Intervention iz ZDA, kjer je aktiven študent.    Svetovanje, načrtovanje in izvajanje interaktivnih delavnic in treningov na področjih prodaje, telefonske komunikacije, odnosa do strank ter vodenja, motivacije in komunikacije je še vedno v osredju njegovega dela. V 2013 je nadgradil svoje znanju in izkušnje tudi z delom na mednarodnimi bančnimi projekti tako v Sloveniji kot v tujini. Kot partnerski izvajalec delavnic s treningom Sebastian sodeluje z italijanskim svetovalnim podjetjem Fluxus hr.

mag. Alenka Grm

mag. Alenka Grm je kadrovska svetovalka specializirana za področje nagrajevanja in razvoja zaposlenih. Njena specializacija je oblikovanje in vpeljava temeljnih kadrovskih sistemov (sistemizacija in vrednotenje dela), procesov upravljanja delovne uspešnosti in razvoja, s poudarkom na plačnih modelih in variabilnem nagrajevanju, ter vpeljavi podpornih kadrovskih informacijskih sistemov. Je avtorica več strokovnih člankov, predavateljica na strokovnih dogodkih ter izvajalka specializirana za strokovna izobraževanja za kadrovike s področja nagrajevanja in napredne uporabe Excela za kadrovike. V več kot 15 letni karieri je delovala v vodstvenih in strokovnih HR pozicijah kot tudi v vlogi zunanje svetovalke v slovenskih in mednarodnih podjetjih, predvsem v IKT in proizvodni (tehničnih izdelkov) branži. Po izobrazbi je magistra menedžmenta kadrov in delovnih razmerij, univ. diplomirana pedagoginja specializirana za izobraževanje odraslih ter diplomirana ekonomistka. Zaključila je specializirana usposabljanja s področja razvoja zaposlenih, vrednotenja dela, plačnih sistemov, tržnih raziskav plač, variabilnega nagrajevanja in druga izobraževanja potrebna za pridobitev strokovnega naziva Global Remuneration Professional®.

Teja Breznik Alfirev

V IT-podjetju S&T Slovenija je zaposlena kot direktorica za korporativno komuniciranje in razvoj kadrov. Svoje delovne izku{nje si je nabirala najprej v prodaji in marketingu ter se v zadnjih letih preusmerila še na področje upravljanja človeškega kapitala. Zanima jo predvsem področje upravljanja delovne uspešnosti zaposlenih (t.i. performance management) ter raziskovanje možnosti, kako sta lahko marketing in HR skupaj še učinkovitejša. Na nivoju skupine S&T je vodja marketinga za eno od vej poslovanja skupine S&T. Vodila je prenovo HR-sistema v S&T Slovenija in s tem prislužila podjetju tudi nagrado za drugi najboljši HRM-projekt v letu 2010. Je članica upravnega odbora društva za kadrovsko dejavnost in avtorica strokovnih člankov oziroma priročnikov s HR-področja. Diplomirala je iz organizacije poslovanja v turizmu in nadaljuje študij na področju menedžmenta. Njena velika strast je transakcijska analiza.

mag. Franka Bertoncelj

Franka BertonceljMagistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

Valči Plut

Valči Plut, univ. dipl. ekonomistka, Nabavna Managerka Slovenije 2013 in članica Strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije. Od januarja 2016 Vodja proti prodaje dobaviteljem na nivoju koncerna Iskra d.d., od 2017 uspešna Vodja področne prodaje,  pred tem Direktorica nabave in logistike v podjetju Iskra d.d. Po zaključenem višješolskem študiju na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani, je leta 1982 začela svojo poslovno pot v podjetju Iskra kondenzatorji d.d., Semič. Vodenje nabave je prevzela leta 1999. V vlogi vodje nabave v letih 2001 do 2004, ko je bilo podjetje Iskra kondenzatorji d.d. v rokah nemških lastnikov, je bila vodja strateške nabave tudi nemške in češke lokacije. V tem času je zaključila univerzitetni študij na EPF Maribor in pedagoško andragoško izobrazbo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Skozi vsa leta zaposlitve se je dodatno izobraževala, tako na strokovnem, kot tudi jezikovnem področju. Raznolika nabavna področja, kot je nabava materiala, blaga, storitev ter investicijskega blaga, vodenje skladišč materiala in gotovih izdelkov, vodenje logističnega oddelka, ki se ukvarja z organizacijo prevozov na uvozni in izvozni strani in carinjenjem vseh vrst blaga v/iz globalnega svetovnega trga, ji je dalo bogate izkušnje, ki jih danes lahko s pridom uporablja pri svojem delu v velikem podjetju, kjer se z najvišjo mero odgovornosti in gospodarnosti loteva vsakega dela. Veseli se vsake pozitivne spremembe v podjetju, ki jih sprejema kot poseben izziv. Njena nova funkcija v podjetju pomeni za njo velik izziv, dolgoletne izkušnje na nabavni strani jemlje kot prednost. Njena velika prednost na sedanji poslovni poti je  razumevanje razmišljanja nabavnika na drugi strani pogajalske mize. Te prednosti s pridom uporablja pri sprejemanju odločitev. Svoje bogate izkušnje želi na čim bolj enostaven, pristopen način prenesti na mlajše generacije. Njeno vodilo v podjetju in v izobraževanju je: ''Znanje je kot knjiga, ki svoje pravo poslanstvo doseže šele takrat, ko ga delimo.''

mag. Ivan Hari

mag. Ivan Hari, univ. dipl. soc., je uveljavljen strokovnjak za področja prenov organiziranosti, sistemizacij ter sistemov plač z nagrajevanjem delovne uspešnosti. Svetovalno delo izvaja predvsem v gospodarstvu. Preden se je začel ukvarjati s svetovanjem, je več kot 10 let deloval v gospodarstvu na strokovnih in vodilnih delovnih mestih. Svetovalno delo opravlja že več kot dvajset let in je izvedel različne projekte s področja HRM v že več kot 100 podjetjih na področju prenov organiziranosti,  sistemov plač, sistemizacij delovnih mest, vrednotenja zahtevnosti dela, sistemov nagrajevanja delovne uspešnosti, modelov kompetenc, uvajanja letnih razvojih pogovorov, sistemov kariernega načrtovanje ipd. V svoje delo vključuje rešitve, ki temeljijo na sodobnih razvojnih smernicah ter dobrih praksah. Pri svetovalnem delu v gospodarskih družbah uporablja preverjene metodologije za prenove in oblikovanje različnih kadrovsko organizacijskih sistemov ter ima izdelano metodologijo svetovalno-izvedbenega projektnega dela. Rezultati dela so prilagojeni na posebnosti delovnega in poslovnega procesa v podjetju ter na njegovo specifično organizacijsko kulturo. Je soavtor priročnikov »Učinkovit plačni sistem po novem« ter »Orodja vodenja« pri založbi Forum ter avtor več člankov s področja managementa, motiviranja in nagrajevanja. Sodeloval ali izvedel je več različnih posvetovanj in seminarjev s področja sistemov plač, nagrajevanja in motiviranja.

Vesna Marđonović

je začela svojo marketinško in vodstveno pot v podjetju Stimorol, kjer je prevzela vzpostavljanje in kasneje vodenje podjetij v regiji ex-Yu in Albaniji. Ko je bila regionalna direktorica marketinga SmithKline Beecham za enako področje, je blagovna znamka Aquafresh v nekaj letih postal vodilna blagovna znamka na pordpčju ustne higiene v vseh državah. Hkrati je tudi lansirala nekaj blagovnih znamk zdravil brez recepta, kot sta Coldrex in Panadol. Leta 2002 je ustanovila in šest let vodila mednarodno medijsko agencijo Omnicom Media Group v Sloveniji in razvijala poslovanje na področju Adriatik. Omnicom Media Group je takrat postala vodilna medijska agencija v Sloveniji ter najhitreje rastoča medijska agencija na področju Adriatika. Marketing je njena strast. Poleg dela je tako tudi kot občasna predavateljica na strokovnih srečanjih ter EF v Ljubljani. Od konca 2008 pa do oktobra 2010 je v svojem podjetju delovala kot samostojna svetovalka s področja marketinga in managementa, januarja 2010 pa je pridobila tudi licenco Academy of Executive Coaching in je tako certificiran executive coach. Oktobra 2010 pa je sprejela nov izziv, ki ji ga je ponudil GlaxoSmithKline. Podjetje je odprlo novo funkcijo Media Direktorja za Centralno in Vzhodno Evropo, in Vesna sedaj osvaja trg Centralne in Vzhodne Evrope.

Alenka Dekleva

Diplomirala je na Ekonomski univerzi v Trstu, smer mednarodno pravo. Trenutno je zaposlena kot vodja nagrajevanja v Lek d.d. (član Sandoz – Novartis skupine), kjer se ukvarja tudi z globalnimi projekti, in dokončuje podiplomski študij na milanski univerzi La Cattolica. Svojo kariero je začela v multinacionalki Procter & Gamble v Sloveniji, v kateri je bila zadolžena za celotno finančno področje. Leta 2002 je po petih letih odšla v Anglijo, najprej v oddelek finančne konsolidacije in nato nadaljevala kot finančni kontroler. Isto funkcijo je od leta 2006 opravljala v farmacevtskem podjetju AstraZeneca v Madridu, potem pa je bila poslana v Anglijo za projektnega vodjo. Projektni vodja in finančni analist je bila leto dni tudi pri medijski multinacionalki Liberty Global - UPC Broadband v Amsterdamu, nato pa se je po 8 letih vrnila v Slovenijo in se zaposlila v Leku. Svoje izkušnje v financah je v Sloveniji nabirala v računovodstvu, nagrajevanju, davkih in kontrolingu. V Angliji se je specializirala za švicarsko računovodstvo, v Španiji pa je poglobila znanje finančnega in poslovnega kontrolinga. Kot projektni vodja je vpeljala nov sistem planiranja, najprej za španski trg, potem pa uspešno vodila taisto implementacijo tudi v Italiji, Romuniji in Češki ter delovala kot podpora za azijsko-pacifiški trg. Upravljala je s sredstvi več oddelkov v podjetju, sodelovala v matričnih organizacijah pri planiranju proračunov in kontroliranju aktualnih rezultatov. V Amsterdamu se je ukvarjala z analitičnimi metodami, definicijami ter ocenami kupcem in ocenjevala uspešnost ter donosnost poslovnih predlogov. Sodelovala je tudi v postavitvah ključnih kazalnikih poslovanja in uspešnosti upravljanja.

mag. Marjeta Novak

Deset let je delovala kot samostojna svetovalka za komuniciranje z zunanjimi in notranjimi javnostmi, od leta 2003 pa kot solastnica podjetja Humus, d. o. o., deluje kot izobraževalna trenerka, moderatorka in svetovalka pretežno v poslovnem okolju, pa tudi v izobraževalnem, javnem in nevladnem sektorju; tako v Sloveniji kot v tujini. Eno od temeljnih področij njenega dela je upravljanje raznolikosti in izboljševanje sodelovanja v medkulturnem okolju s poudarkom na razumevanju vrednot, ki »poganjajo« včasih nedoumljivo ravnanje predstavnikov drugih nacionalnih ali generacijskih kultur. Praktično usmerjene delavnice so namenjene podjetjem/organizacijam, ki delujejo v mednarodnem okolju ali ki imajo raznoliko strukturo zaposlenih znotraj organizacije. Drugo pomembno področje njenega dela je procesno svetovanje in moderiranje: kot izurjena nevtralna moderatorka pomaga skupinam učinkovito snovati rešitve za kompleksne izzive (strateško načrtovanje, inoviranje izdelkov in storitev, prenova organizacijske kulture …), in sicer tako, da zasnuje proces in strukturo ter poskrbi za varen komunikacijski prostor, v katerem ljudje ustvarjalno razmišljajo, globoko prisluhnejo različnim pogledom ter skupno snujejo presežne rešitve, ki jih nato prevedejo v konkretne akcijske načrte. Pri svojem delu zlasti gradi na konceptih sistemskega pristopa, ustvarjalnega reševanja problemov, dialoške komunikacije ter optimizacije sodelovanja z identificiranjem, razvijanjem in mobiliziranjem notranjih moči (Appreciative Inquiry). Marjeta Novak je aktivna članica Društva moderatorjev Slovenije, mednarodne zveze za facilitiraje (International Association of Facilitators), svetovne medkulturne organizacije SIETAR - Society for Intercultural Education, Training and Research ter mednarodne zveze za organizacijski razvoj (International Organizational Development Association). Kot publicistka objavlja v revijah Manager, HRM, časniku Finance in nekaterih drugih medijih. V povezavi s Slovensko filantropijo je razvila koncept korporativnega prostovoljstva za slovensko okolje. Približno 10 % svojega časa prostovoljsko nameni za pro bono izobraževalne projekte na humanitarnem področju. Reference: Adria Mobil, Erste Group Immorent, Ericsson Nikola Tesla, Hermes Softlab, KD Group, Lek, Mercator, PlanetGV, Revoz, Trimo, British Council, CNVOS, Slovenska filantropija, Univerza v Ljubljani, International Society for Diversity Management, United World Colleges Organisation, UK Royal Society for Arts and Manufacture, US National Endowment for Democracy.

Alenka Globočnik Fabjan

dipl. Ing. oblikovanja tekstilij in oblačil je uspešna in priznana modna oblikovalka, ki že petnajst let deluje na področju mode, stila in svetovanja za celovito podobo osebnosti. Njena specifičnost in izjemnost je prav v tem, da prepozna in poišče originalni in edinstveni slog za vsakršno osebo. Celovita in usklajena podoba naj bo umetnina, v kateri odsevajo naše osebne lastnosti, naše naravne danosti in profesionalne sposobnosti. Naj spregovori naš kreativni jaz. Prepoznavna je tudi po lastni blagovni znamki AKULTURA. Svoje kolekcije redno predstavlja na modnih revijah in razstavah. V njenih oblačilih se predstavljajo številne vidne in znane osebnosti iz poslovnega in zabavnega sveta. Redno predava o poslovnem slogu na delavnicah Agencije POTI.

mag. Romana Martinčič

mag. Romana Martinčič

Aleš Zaletel

Ustanovitelj in direktor podjetja Mojedelo.com. Leta 2004 je ustanovil podjetje Mojedelo d.o.o. in portal Mojedelo.com, ki ga danes dnevno obi{~e ve~ kot 25.000 ljudi. Pod njegovim okriljem je portal zrasel v glavno sti~i{~e ponudbe in povpra{evanja na trgu dela. Zbirki Kariera, v kateri letno izhajajo {tevilni priro~niki in bro{ure na temo zaposlovanja, je tudi sam prispeval veliko vsebin s podro~ja zaposlo- vanja, iskanja zaposlitve in gradnje kariere. V sklopu portala je oblikoval tudi karierno revijo Mojedelo. Je eden izmed klju~nih poznavalcev trga dela v Sloveniji, njegovi ~lanki so objavljeni v vseh ve~jih tiskanih medijih in na spletnih straneh. Svoje ideje in uspehe je prenesel tudi na trg Bosne in Hercegovine in Srbije, kjer sta pod njegovim vodstvom nastala tudi portala Boljiposao BIH in Srbija. Z nenehnim delom in sledenju trendom na trgu dela, s svojim inovativnim pristopom in kakovostnim vodenjem ekipe Mojedelo.com, vsako leto poskrbi tudi za vsebinsko plat kadrovske konference MojeHRDelo, sejma Mojedelo in drugih aktivnosti, ki jih izvajajo na trgu. Prav tako pa vseskozi daje veliko poudarek nenehnemu izobra`evanju. Tako je pod njegovim okriljem zrasel tudi portal PortalZnanja.com, sti~i{~e ponudbe izobra`evanj in udele`encev. V zadnjem ~asu veliko napora vlaga predvsem v izobra`evanje tr`nikov v projektu Top 100 tr`nikov, v katerem ni le idejni vodja, temve~ sodeluje tudi kot predavatelj in organizator.

mag. Suzana Ester Car

suzana-ester-car mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij pri podjetju StepUP3. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”

Pomembne koristi

 • Neomejeno možnost zastavljanja vprašanj
 • Sprotno dodajanje novih vsebin
 • Uporaba praktičnih dokumentov z možnostjo urejanja
 • Obveščanje o aktualnih tematikah ter izbranih svežih razpisih
 • Dostop do portala kadarkoli in kjerkoli

Vsebina po kategorijah

 • Poslovodenje

  • Odškodninska odgovornost direktorja

  • Kazenskopravna odgovornost direktorja

  • Odgovornost direktorja za prekrške

  • Obveznosti direktorja na pravnem področju

  • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)

  • Zaščita prijaviteljev (žvižgačev

 • Kadri

  • Zaposlitveni postopek

  • Obveznosti delodajalca

  • Spremembe pogodbe o zaposlitvi in spremembe delodajalca

  • Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi

  • Obveznosti v zvezi z varstvom pri delu

  • Kazenska odgovornost za kazniva dejanja zoper delovno razmerje in socialno varnost

  • Odškodninska odgovornost delodajalca in delavca

  • Obveznosti ob uvedbi disciplinskega postopka zoper delavca

  • Obveznosti v zvezi s sindikati in obveznosti ob stavki delavcev

  • Obveznosti v zvezi s sodelovanjem delavcev pri upravljanju

  • Obveznosti glede preprečevanja dela in zaposlovanja na črno

  • Minimalna plača

  • Korona virus – zakonodaja in ukrepi

  • Plače v javnem sektorju

  • Arhiviranje kadrovske dokumentacije

 • Varstvo osebnih podatkov

  •  Varovanje informacij v organizacijah

  • Varstvo poslovnih skrivnosti po novem

  • Varstvo osebnih podatkov v delovnih razmerjih

  • Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

 • Finance

 • Računovodstvo

 • Davki

 • Organizacijski razvoj

  •  Razvoj organizacije

  • Orodja za uspešno vodenje organske rasti in trajnostnega razvoja

  • Poslovna strategija in strategija upravljanja človeških virov

  • Poslovni načrt

  • Menedžerske kompetence

  • Pripravljenost organizacije na spremembe

  • Dvig učinkovitosti v organizaciji

  • Učinkovito sodelovanje z mediji

  • EKOmunikacijeVideo trženje – trenutno najbolj priljubljen način trženja

  • Osebni branding na LinkedInu

  • Osnove finančnega menedžmenta

  • Družbeno odgovorno ravnanje

  • Krizno komuniciranje

  • Trajnostno voditeljstvo

  • Reinvencija vodstvene vloge

 • Digitalizacija, inovativnost

  • Sodobni pristopi v inovacijskem menedžmentu

  • Strategija za digitalno transformacijo

  • Mind Mapping

  • Nacionalni načrti in razpisi

 • Razvoj zaposlenih

  • Pridobivanje talentov

  • Strateško upravljanje s talenti

  • Sistem plač in nagrajevanja delovne uspešnosti

  • Upravljanje znanja

  • Razvojni letni pogovori

  • Trajnostni management človeških virov

 • Zavzetost, zdravje in dobro počutje

  • Promocija zdravja na delovnem mestu kot obveznost delodajalca

  • Stres na delovnem mestu in kako ga lahko upravljamo

  • Zavzetost zaposlenih

  • Zdravstveni absentizem

  • Trpinčenje na delovnem mestu ali mobin

  • Varnost in zdravje zaposlenih

 • Veščine vodenja

  • Transformacijsko vodenje

  • Učinkovito vodenje sestankov

  • Delegiranje

  • Sodelovalni jezik vodenja

  • Motiviranje

  • Preprečevanje in reševanje konfliktov v delovnih razmerjih

  • Timsko delo

  • Mentorstvo in obratno mentorstvo

  • Vodenje v “novi realnosti”

  • Motivacijska komunikacija v vodenju

  • Vpeljevanje sprememb

 • Orodja vodenja

  • Karierna sidra, psihološke pogodbe, SDI, delovni stili

  • Kreativno razmišljanje v vodenju

  • Uporaba moderiranja pri vodenju

  • Appreciative Inquiry (AI): pozitivna revolucija v upravljanju sprememb

  • Reševanje težav (šest klobukov razmišljanja)

  • Čuječnost kot orodje vodenja

 • Pravila pisne komunikacije

  • Poslovni dopis
  • Zgradba in oblika poslovnega dopisa
  • Posebnosti uporabe e-pošte
  • Sovražni govor
  • Priprava govora, nastopa
 • Potni stroški
 • Aktualne novice

Splošni pogoji

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti podjetje Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. Z naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje. Ena licenca je vezana na enega uporabnika.

Posebne ugodnosti

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.