fbpx
Forum Media, Forum Akademija
O posvetu

7. strokovni posvet

končno Varno z nevarno kemikalijo

Namenjen svetovalcem za kemikalije in vsem, ki ste v vaših organizacijah povezani s proizvodnjo, uvozom, distribucijo ali uporabo nevarnih kemikalij!

7. december 2023
OOZ Ljubljana Vič

Program

8.30 - 9.00: Prihod udeležencev

9.00 - 10.00: Simona Miklavčič (Bens Consulting d.o.o.): Nove zahteve glede razvrščanja in označevanja (CLP), spremembe varnostnega lista in nove omejitve (REACH)

CLP

 • Novi razredi nevarnosti za endokrine motilce in obstojne snovi
 • Zadnje prilagoditve tehničnemu napredku (ATP)

REACH

 • Kako ugotovimo, če so varnostni listi skladni z Uredbo 878/2020
 • Usposabljanje za varno delo z izocianati
 • Omejitve in prepovedi formaldehida in snovi, ki sproščajo formaldehid
Odgovori na vprašanja

10.00 - 11.00: Dr. Sandra Senčič (Kova d.o.o.): Požarna varnost v objektih skladiščenja nevarnih kemikalij

 • Predstavitev zakonodaje na področju požarne varnosti v objektih skladiščenja nevarnih kemikalij.
 • Aktivni in pasivni ukrepi varstva pred požarom za različne objekte za skladiščenje nevarnih kemikalij.
 • Vloga projektanta požarne varnosti pri načrtovanju in spreminjanju ukrepov varstva pred požarom v objektih.
 • Zahteve za zajem požarnih vod obstoječih in novih objektov pri pridobivanju gradbenih in okoljevarstvenih dovoljenj (npr. industrijske emisije, zadevne snovi – izhodiščna poročila).
 • Tveganja pri gradnji sončnih elektrarn na objekte za skladiščenje nevarnih kemikalij.
 • Razprava in odgovori na vprašanja.

11.00 - 11.30: Odmor

11.30 - 12.30: Darko Dajčman (Dvigalotehna s.p.): Delovna oprema za varno skladiščenje nevarnih kemikalij

 • Tehnični in organizacijski ukrepi za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Pravila skupnega skladiščenja
 • Centralno skladiščenje / skladiščne omare
 • Varnostne omare za vnetljive tekočine
 • Primer: Zahteve za ognjevarni kontejner (direktive, standardi)
 • Odgovori na vprašanja

12.30 - 13.30: Mag. Alja Livio Torkhani: Registracija fitofarmacevtskih sredstev (FFS) in novosti na področju FFS

 • Definicija FFS (aktivne snovi, varovala, sinergisti, dodatki, pomožna sredstva)
 • Postopki registracije (odobritev aktivnih snovi, vzajemno priznavanje, registracija za nujne primere, vzporedno trgovanje, registracija za manjše uporabe, obnovitev in preklic registracije)
 • Zakonodaja
 • Prodajalec FFS in svetovalec FFS
 • Obveznosti distributerja in drugih prodajaln z izključno neživilskim blagom
 • Vnos v carinsko območje EU (vstopne točke), Pravilnik o določitvi vstopnih točk in pogojev za vnos FFS na območje EU
 • Uporabniki FFS (Pravilnik o pravilni uporabi FFS)
 • Nakup FFS
 • Novosti (Predlog uredbe o trajnostni rabi FFS (SUR) …)
 • Odgovori na vprašanja

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 250 18 00
[email protected]

Delovni čas
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2024 Forum Media