fbpx
Forum Media, Forum Akademija
O posvetu

7. strokovni posvet

končno Varno z nevarno kemikalijo

Namenjen svetovalcem za kemikalije in vsem, ki ste v vaših organizacijah povezani s proizvodnjo, uvozom, distribucijo ali uporabo nevarnih kemikalij!

7. december 2023
OOZ Ljubljana Vič

Sodelujoči strokovnjaki

Simona Miklavčič

Diplomirana inženirka kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je uspešno prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Dr. Sandra Senčič

Zaposlena na družbi KOVA d.o.o. Celje in opravlja strokovne naloge na področju zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev že več kot 23 let. Specialistično področje njenega dela obsega reševanje problematike zagotavljanja varnosti pri delu pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi tako v procesih skladiščenja, uporabe nevarnih kemičnih snovi, ravnanje z nevarnimi odpadki in požarna varnost skladiščnih/proizvodnih objektov. Ima vrsto let izkušenj na področju pridobivanja dovoljenj na podlagi gradbenih predpisov in okoljevarstvenih dovoljenj (IES, SEVESO) za zavezance v RS. Kot projektantka požarne varnosti načrtuje zajeme požarnih vod v skladu s predpisi in ima bogate izkušnje glede praktične uporabe predpisov na področju požarne varnosti in varstva okolja. Za potrebe sodišč in strank je obravnavala številne požare objektov v RS, prav tako poučuje požarno forenziko na FKPV Celje. Opravljene ima številne strokovne izpite na področju varnosti in zdravja pri delu – na področju kemične snovi npr. svetovalec za kemikalije, strokovni izpit za varnost in zdravje pri delu, strokovni izpit za varstvo pred požarom (tudi IZS izpit za projektiranje požarne varnosti), varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga (ADR/RID), izpit za sodnega izvedenca za področje varstva pri delu in požarne varnosti (vključno s podpodročjem nevarne snovi in eksplozivi), andragoško pedagoški izpit itd.

Darko Dajčman

Darko Dajčman

Inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

Mag. Alja Livio Torkhani

Mag. Alja Livio Torkhani

Magistra bioloških in biotehniških znanosti, se s kemijsko zakonodajo ukvarja od leta 2011, ko je na Uradu za kemikalije opravila izpit za svetovalca za kemikalije. Ukvarja se tudi s pisanjem strokovnih člankov na temo kemijske zakonodaje v slovenščini, nemščini in angleščini. Članke objavlja v nemški reviji Stoffrecht (založba Lexxion), Delo in zdravje ter sodeluje z institucijo Forum Media. Kot svetovalka za kemikalije in zakonodajo na področju varnosti igrač sodeluje z Inštitutom za razvoj igrač, kjer je tudi že predavala v sklopu izobraževanja Razvoj igrač. Vsi prispevki avtorice se nahajajo na njenem Linkedin profilu.

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 250 18 00
[email protected]

Delovni čas
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2024 Forum Media