fbpx

Prijava v portal: 

Strokovna revija

JAVNA NAROČILA IN KONCESIJE V PRAKSI

Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

Prvi in edini slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij

Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij.

Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najaktualnejših vprašanjih javnega naročanja in koncesij v praksi:

  Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi vam zagotavlja:

  Ažurne in kakovostne informacije

  O aktualnih zakonskih spremembah v zvezi z javnimi naročili in koncesijami

  Kratka, jasna in praktična mnenja priznanih slovenskih strokovnjakov

  Opozarja na pomanjkljivosti in napake

  ki se pojavljajo v praksi in podaja nasvete za pravilno, finančno in časovno učinkovito delo

  Razlago pravnih predpisov s priporočili

  Usmeritev glede težav

  s katerimi se srečujete v postopkih javnega naročanja in koncesij

  Odgovore na vaše vprašanje

  Iz nagovora strokovne urednice mag. Marije Bukovec Marovt ob izidu revije

  ”Obvezna pravila za oddajo javnih naročil so v slovenskem prostoru prisotna že več kot petindvajset let. Pričakovali bi, da se bosta v tem času oblikovali in ustalili tako zakonodaja kot tudi praksa na področju javnega naročanja. Vendar ni tako. Javna naročila so pravno in gospodarsko področje, ki se nenehno spreminja ne le v slovenskem, ampak tudi v evropskem prostoru. Spreminjajo se evropske direktive, ki urejajo javno naročanje (po novem tudi koncesije), razvija se pravno zavezujoča sodna praksa Sodišča EU, ki te direktive interpretira, vzporedno s tem pa se spreminjata tudi domača zakonodaja in praksa javnih naročnikov ter še zlasti Državne revizijske komisije, ki kot edini organ pravnega varstva dokončno odloča o sporih s področja javnih naročil.

  V takšnem, nenehno spreminjajočem se in pogosto tudi nepredvidljivem pravnem okolju je pomembno biti obveščen. Pomembno je spremljati prakso, slediti spremembam predpisov in prepoznavati smeri, v katere se razvija ureditev javnih naročil in koncesij v Sloveniji in Evropski uniji.

  Publikacija, ki je pred vami, omogoča takšen prostor. Z novo strokovno revijo, ki je namenjena izključno vprašanjem s področja javnega naročanja in koncesij, po vzoru drugih evropskih držav, tudi v Sloveniji dobivamo pomembno priložnost za seznanjanje z novostmi, za opredeljevanje težav in morda tudi za iskanje novih, boljših rešitev za prakso. Ker sama trdno verjamem, da dobra obveščenost in možnost strokovne razprave omogočata širjenje znanja ter ustvarjata skupnost kritično razmišljajočih teoretikov in praktikov, ki lahko prispevajo k razvoju prakse in zakonodaje, nam vsem skupaj želim, da bi revijo vzeli za svojo in prispevali k njenim bodočim vsebinam.”

  Komu je revija namenjena?

  Stalne rubrike revije:

  AVTORJI:

  Mnenja zadovoljnih uporabnikov:

  »Čestitam k izhajanju revije Javna naročila in koncesije v praksi, ki jo izdaja Forum Media iz Maribora. Vsebina mi je zelo všeč in jo priporočam vsem, ki delujete na področju javnih naročil.«
  dr. Nina Plavšak, soavtorica revije in soavtorica pri izdaji sodobnega in poglobljenega komentarja Stvarnopravnega zakonika in novega komentarja Obligacijskega zakonika (OZ)
  »Z vsebino revije smo zelo zadovoljni. Všeč nam je, da so vsebine takšne, s katerimi se praktično dnevno srečujemo pri svojem delu. V reviji imate tudi odgovore na vprašanja, kar reviji da dodatno težo.«
  Marko Košir, občina Medvode

  Vpogled v vzorec revije

  Prva slovenska strokovna revija

  JAVNA NAROČILA IN KONCESIJE V PRAKSi

  Teme trenutne številke revije so:
  • Natečaji na področju arhitekture, krajinske arhitekture in urbanizma
  • Evidenčna javna naročila
  • Sodba Sodišča EU glede izvzetja iz režima postopkov za oddajo javnih naročil zaradi varnostnih interesov
  • Problematika in praksa naročanja storitev (šolskih)  avtobusnih prevozov v luči zahtev po čistih in brezemisijskih vozilih
  • Prenos pooblastila – prenos odgovornosti za prekršek?
  • Odgovori na vprašanja iz prakse

  LETNa Naročnina

  Revija Javna naročila

  249,00 € / leto
  Cene so v EUR in ne vključujejo DDV.
  Vsebina
  • Tiskan izvod revije v vaš nabiralnik vsake 3 mesece
  • Online dostop do vsebine revije in arhiva preteklih številk
  • Udeležba na 1 kratkem online seminarju letno
  • Naročnina se sklene za obdobje 1 leta, z letnim plačilom v enkratnem znesku

  Potrebujete PDF naročilnico?

  Prenesete jo lahko tukaj>>