fbpx
Forum Media, Forum Akademija
O posvetu

7. strokovno srečanje

Nič delovnih nezgod

Ukrepi za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu kot najvišje prioritete v delovnem okolju, 7 točk v skladu s pravilnikom

19. oktober 2023

10.00 - 14.00

Ljubljana

Sodelujoči strokovnjaki

Slavko Krištofelc

je univ. dipl. inž. elektrotehnike, zaposlen na Inšpektoratu RS za delo od leta 1998, zaseda delovno mesto Direktorja inšpekcije nadzora varnosti in zdravja pri delu od leta 2013 dalje. V začetnem obdobju delovanja na inšpektoratu je opravljal naloge inšpekcijskega nadzora. Sodeloval je tudi v različnih projektih, tudi v mednarodnih, kot so Phare in ILO Twinning projekti evaluacije na Malti in v Črni gori. Udeležuje se SLIC (Senior Labour Inspector Committee) sestankov in je bil član dveh SLIC delovnih skupin, WG Enforcement in WG Machex. V zadnjem obdobju je prioriteta vodenje področja varnosti in zdravja pri delu na inšpektoratu ter sodelovanje in osveščanje vseh, ki delujejo na tem področju.

Darko Dajčman

Darko Dajčman, inž.stroj.

Inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

Maša Ribnikar Kajtner, ACC, mag.posl.ved

Coach, Mag. poslovnih ved, mediatorka Sem mednarodno akreditiran coach pri mednarodni zvezi za coaching (ICF) in sem tudi certificirana e2grow high performing team coachinja. Vem, da je coaching v našem prostoru še mlad in včasih premalo poznan. Zato mi je v čast, da kot članica upravnega odbora ICF Slovenia Charter Chapter prispevam k strokovnemu razvoju coachu in dvigu ogleda coachinga

Marko Barišić

Varnostni inženir, vodja skupine ERS Hella, HELLA Saturnus Slovenia

Iztok Trafela, univ.dipl. inž.

Pooblaščenec za varnost in zdravje pri delu, Skladnost poslovanja, Talum d.d.

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 250 18 00
[email protected]

Delovni čas
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2024 Forum Media