fbpx
Košarica

Prijava v portal: 

5 trendov v proizvodni industriji, na katere je treba biti pozoren

1. Vlaganje v napredne tehnologije za zmanjšanje tveganj

Tehnologija

Proizvajalci so v zadnjih nekaj letih povečali svoje digitalne naložbe in pospešili sprejetje novih tehnologij. Podjetja z večjo digitalno zrelostjo so pokazala večjo odpornost, enako velja za tista, ki so pospešila digitalizacijo med pandemijo. Na primer, sposobna so bila hitreje prilagoditi se kot proizvajalci z omejenimi digitalnimi zmogljivostmi. Podjetja z višjo stopnjo digitalne implementacije običajno imajo večjo vidljivost v dobavni verigi in se bolje prilagajajo izzivom v dobavni verigi. Nadaljnje naložbe v napredne proizvodne tehnologije lahko pripomorejo k razvoju potrebne agilnosti.

2. Uvajanje širokega spektra strategij upravljanja s talenti za zmanjšanje prostovoljnih odhodov

Talent

Naslavljanje tesnega trga dela in nihanja delovne sile ob spreminjajočih se modelih talentov se pričakuje, da bo ostalo najvišja prioriteta za večino proizvajalcev leta 2023. Kljub rekordnemu številu novih zaposlitev so število prostih delovnih mest v industriji še vedno blizu rekordnih vrednosti. Poleg tega prostovoljni odhodi še vedno presegajo odpuste, kar kaže na obsežno nihanje delovne sile. Ta prevladujoča pomanjkljivost delovne sile, povečana zaradi omejitev dobavne verige, zmanjšuje operativno učinkovitost in marže. Proizvajalci sledijo večim pristopom za krepitev svoje strategije zadrževanja talentov.

  • Povišanje plač: Pomanjkanje talenta sili več proizvajalcev, da razmislijo o povišanju plač. Čeprav je industrija zgodovinsko imela višje osnovne plače za delavce v proizvodnji, konkurenčne industrije, kot sta skladiščenje in trgovina, hitreje povečujejo plače kot proizvajalci.
  • Nadgradnja znanja in prekvalifikacija: S širjenjem uporabe digitalnih tehnologij po proizvodnem sektorju delovna sila vse bolj potrebuje napredne tehnične in digitalne veščine. Vendar pa je so trendi v proizvodni industriji pomanjkanje usposobljenih delavcev. Proizvajalci bodo verjetno poudarjali strategije prekvalifikacije, vključno z neprekinjenim usposabljanjem za nadgradnjo veščin delovne sile, naložbami v zagonska podjetja za dostop do nove tehnologije in talenta ter sodelovanjem z akademskimi ekosistemi za dostop do digitalnih veščin.
Trendi v proizvodni industriji

Izpolnite podatke in pridobite poglobjeno razlago o trendih v proizvodni industriji, na katere morate biti pozorni:

3. Zanašanje na preizkušene strategije za obvladovanje tveganj s povečanimi taktikami za zagotovitev oskrbe

Dobavna veriga

Od vprašanih izvršnih direktorjev jih 72% meni, da stalna pomanjkljivost ključnih materialov in stalne motnje v dobavni verigi predstavljajo največjo negotovost za industrijo tudi v prihodnjem letu. Proizvajalci zmanjšujejo ta tveganja ne samo z večjo uporabo digitalne tehnologije, temveč tudi s preizkušenimi pristopi, vključno z gradnjo lokalne zmogljivosti in prehodom s pridobivanja tik pred dobavo na ustvarjanje redundance v dobavni verigi.

4. Celostni pristop k iniciativam pametnih tovarn za odkrivanje novih horizontov

Pametna tovarna

Verjetno se bodo proizvajalci še naprej razvijali v smeri preobrazbe pametnih tovarn, saj te iniciative spodbujajo prihodnjo konkurenčnost. Številni proizvajalci vlagajo v postavitev tehnološkega temelja za svoje pametne tovarne. Eden od petih proizvajalcev že preizkuša osnovne rešitve ali aktivno razvija metaversno platformo za svoje izdelke in storitve.

5. Poudarek na korporativni družbeni odgovornosti

Trajnost

Hitro spreminjajoči se okoljski, socialni in upravljavski (ESG) okvirji bodo lahko zahtevali tesno spremljanje v letu 2023 za proizvajalce. Mnoge organizacije prostovoljno izpolnjujejo kompleksno mrežo poročevalskih predpisov, ocen in okvirjev za razkrivanje. Toda regulatorji po vsem svetu se tudi premikajo v smeri zahtevanja večjega razkrivanja nefinančnih kazalnikov. Proizvajalci napredujejo pri izpolnjevanju svojih ESG zavez z operativnimi spremembami v svojih vrednostnih verigah.

  • Upravljanje odpadkov: Skoraj četrtina anketiranih izvršnih direktorjev proizvodnih podjetij se strinja, da bi razvijanje boljših sposobnosti za upravljanje odpadkov in uporaba tehnologij za izboljšanje recikliranja izdelkov lahko naredili proizvodne operacije trajnostne. Na primer, globalni proizvajalec elektronike si prizadeva doseči cilje ničelnega neto izpusta v svojih tovarnah s sprejetjem večplastnega pristopa. Vlagajo v tehnologije, ki zmanjšujejo odpadke in porabo vode.
  • Povečevanje raznolikosti dobaviteljev: Mnoga podjetja so vključila programe skladnosti dobaviteljev in raznolikosti dobaviteljev v svoje celostne strategije. Čeprav je pandemija in druge motnje upočasnile napredek pri nekaterih od teh pobud, se pričakuje, da se bo dolgoročni fokus na razvoj teh sposobnosti povečal.
  • Napredovanje pametnih stavb: Sedemdeset odstotkov anketiranih izvršnih direktorjev proizvodnih podjetij se strinja, da tehnologije, ki izboljšujejo energetsko učinkovitost, lahko naredijo proizvodne operacije bolj trajnostne. Na primer, proizvajalec tehnoloških izdelkov je že dosegel ogljično nevtralnost za svoje poslovne emisije tako, da uporablja 100-odstotno obnovljivo električno energijo za svoje poslovne objekte.

Vir: Deloitte Development LLC