mag. Tomaž Černe

Mag. Tomaž Černe je diplomiral na prostorski smeri geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2001 ter na isti fakulteti leta 2009 pridobil naziv magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. Od leta 2001 je zaposlen v podjetju IGEA d.o.o., kjer vodi projekte s področja prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, prostorskih informacijskih sistemov in investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. Na področjih, povezanih s prostorskim načrtovanjem, zemljiško politiko in prostorskim informacijskim sistemom sodeluje tudi z Inženirsko zbornico Slovenije in Geodetskim inštitutom Slovenije. Od leta 2006 do 2012 je bil asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) na področju komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora in na teh področjih še vedno sodeluje s fakulteto. Trenutno je imenovan za predavatelja višje šole za predmete Urbanizem, Varstvo okolja in zakonodaja ter Okoljske dajatve in financiranje. Je avtor številnih izobraževanj in člankov s področja urejanja prostora. Registriran je kot Raziskovalec v raziskovalno razvojni enoti na področju geografskih informacijskih sistemov, šifra: 22682. Od leta 2006 je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije. V času nastajanja Zakona o urejanju prostora 2 je bil predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! in od leta 2014 tudi koordinator partnerstva. Je tudi član upravnega odbora Slovenskega nepremičninskega združenja FIABCI Slovenija.

Izberi kategorijo

Prikaz vseh 2 rezultatov

Izberi kategorijo

Prikaz vseh 2 rezultatov