fbpx

Prijava v portal: 

Kontrolna mapa ADR

Kontrolna mapa
Več datumov: Dostopno takoj
Ura: –
  Mapa za vse, ki sodelujejo pri pripravi, prevozu in prejemu nevarnega blaga, da imajo urejeno dokumentacijo in da lahko koristijo olajšave, s katerimi zmanjšajo prevozne stroške.  

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Prevoz nevarnega blaga ADR1.1.2023 je v veljavo stopil prenovljeni predpis za prevoz nevarnega blaga po cesti (ADR 2023).

Uvaja 6-mesečno prehodno obdobje in ga torej morate pričeti uporabljati 1.7.2023.

Novi ADR 2023 uvaja nekatere novosti, kot so:

 • dodane nove UN številke,
 • črtane in spremenjene obstoječe UN številke,
 • dodane nove posebne določbe,
 • posodobljene zahteve za prevoz litijevih baterij,
 • spremenjene določbe za prevozno listino in pisna navodila,
 • dodatne varnostne naprave za določena vozila,
 • za določene prevoze nevarnega blaga je omogočena uporaba vozil na električni pogon.

Podjetja, ki so bodisi pošiljatelji bodisi prejemniki nevarnega blaga, oglobijo s kaznijo od 200 EUR do 4.000 EUR predvsem zaradi:

 • pomanjkljive in neustrezne dokumentacije (prevozna listina, dokazilo o usposobljenosti voznika in dokazilo o brezhibnosti vozila, na primer, sploh ne obstajajo);
 • neustrezne kontrole vozila, ki pripelje ali odpelje nevarno blago;
 • prevoza po olajšavah, kadar je to v nasprotju z ADR;
 • nepravilne označitve embalaže, v kateri prevažamo nevarno blago.

Kaj je za vas še posebej pomembno?

Za ADR svetovalce in vse, ki sodelujete pri pripravi nevarnega blaga za prevoz zunaj vaših prostorov ter pri njegovem sprejemu (za organizatorje prevozov, nakladalce, razkladalce, skladiščnike, pošiljatelje, prevoznike in prejemnike nevarnega blaga,  pripravljalce prevozne listine in ostale zahtevane dokumentacije ter ostale odgovorne za prevoz nevarnega blaga) je pomembno, da:

 • prepoznate nevarno blago,
 • v primeru nesreče ustrezno ukrepate,
 • poznate in upoštevate obveznosti in odgovornosti, ki jih nalagajo določbe ADR ter
 • svoje prevoze organizirate na način, da izkoristite olajšave in tako znižate svoje prevozne stroške!

ADR


Zakaj izbrati kontrolno mapo?

Z uporabo dokumentov, zbranih v mapi, boste:

 • delovali zakonsko skladno – s preglednicami boste zadostili zakonodaji glede pravilnega označevanja in pakiranja ter uporabili vzorce za takojšnjo uporabo;
 • prihranili čas – glede na svojo vlogo v procesu prevoza nevarnega blaga vas bodo postopkovniki vodili skozi učinkovito izvajanje nalog;
 • prejeli odgovor na svoje specifično vprašanje – dostopate do zbirke aktualnih vprašanj in odgovorov ter prejmete odgovor na svoje specifično vprašanje. Pošljite ga na: [email protected];
 • varni pred sankcijami – kazen za neustrezno ravnanje pri prevozu nevarnega blaga znaša za pravno osebo najmanj 2.000 EUR in večkratno presega ceno te kontrolne mape.

Vsebina

POSTOPKOVNIKI za udeležence pri prevozu nevarnega blaga

 • Postopkovnik za pošiljatelja, ki pošilja nevarno blago v prevoz
 • Postopkovnik za nakladalca, ki v prevoz izroči nevarno blago
 • Postopkovnik za polnilca cisterne nevarnega blaga
 • Postopkovnik za prevoznika nevarnega blaga
 • Postopkovnik za prejemnika nevarnega blaga
 • Postopkovnik za preverbo, ali je obvezen prevoz po ADR ali lahko gre po olajšavah
 • Odločitveni vprašalnik, ali gre blago po ADR-u ali lahko gre po olajšavah
 • Kontrola odpreme nevarnega blaga v tovorkih
 • Pregled vozila in stanja opreme pred nakladom nevarnega blaga za namen prevoza po cesti

NAVODILA

 • Novosti ADR 2023 z navodili
 • Embalaža za pakiranje nevarnega blaga
 • Navodilo za nalaganje in zlaganje tovora
 • Navodila za označitev embalaže oz. tovorkov
 • Navodila: izbor embalaže in priprava transportnih enot ter označevanje
 • Navodilo za pripravo prevozne listine
 • Navodila za šoferje, ki prevažajo nevarno blago
 • Navodilo za obveščanje o dogodkih, povezanih z nevarnim blagom
 • Navodila za ukrepanje ob nesreči v slo
 • Navodila za ukrepanje ob nesreči v ang
 • Navodila za ukrepanje ob nesreči v nem

PREGLEDNICE IN TABELE

 • Preglednica: obvezna dokumentacija ob prevozu nevarnega blaga
 • Preglednica in primer: embalažne skupine nevarnosti
 • Preglednica: razredi nevarnega blaga po ADR
 • Seznam nevarnega blaga z možnimi hudimi posledicami (tabela 1.10.3.1.2)
 • Preglednica: Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij

PRIMERI, VZORCI, OBRAZCI

 • Primer varnostnega načrta
 • Primer zapisnika o nadzoru nad prevozom nevarnega blaga
 • Primer poročila o nesreči med prevozom nevarnega blaga
 • Primer letnega poročila varnostnega svetovalca za vodstvo podjetja
 • Primer za preverbo, ali je potreben prevoz po določbah ADR
 • Primer potrdila o usposabljanju

Preverite izobraževanja iz – Okolje in odpadki in Varnost in zdravje pri delu. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Na voljo vam je tudi aktualen seminar >>Novosti ADR s potrdilom o usposabljanju<<

Avtorji

Boštjan Šimenc

Je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemijska tehnologija. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Helios, d.d. Kmalu je zaradi ponujene priložnosti odšel iz podjetja in se zaposlil v podjetju Izoterm Plama, d.d., kot tehnični direktor. Že tam je spoznal predelavo odpadkov, predvsem reciklažo odpadnega polietilena iz proizvodnega procesa. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Kemis, d.o.o., na delovnem mestu vodja razvoja. V letih 2008 in 2009 je kot odgovorni tehnolog uspešno zaključil izgradnjo najsodobnejšega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. V KEMIS, d.o.o., je odgovoren za pridobivanje vseh okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje za delovanje. Trenutno je v fazi priprave oz. dopolnjevanja vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj po uredbah IPPC in SEVESO. Poleg tega je v podjetju tudi odgovoren za razvoj novih oblik oz. načinov predelave in odstranjevanja odpadkov. Je tudi pooblaščen svetovalec za kemikalije po zakonu o kemikalijah in pooblaščenec za varstvo okolja.

Jožef Ožvatič

Jožef Ožvatič se je leta1994 zaposlil na Republiški postaji prometne policije, kjer je bila glavna prioriteta delo na kršitvah cestno-prometnih predpisov tovornih vozil, med drugim posebej ADR prevozov. Januarja 2004 je opravil izpit za varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga. Tako je združil znanje, ki ga je pridobil na prometni policiji, in strokovno znanje, ki zahteva delo na področju ADR. Za več podjetij opravlja delo varnostnega svetovalca za prevoz nevarnega blaga, za njih pripravlja potrebne evidence in izvaja izredne prevoze.

Primož Lap

Simona Miklavčič

Simona Miklavčič, diplomirani inženir kemijske tehnologije, se s področjem kemijske zakonodaje ukvarja že več kot 20 let. Praktične izkušnje je pridobila, ko je delala kot razvojnik v proizvodnji poliuretanskih in  plastičnih izdelkov, izdelkov iz gume ter premazov za les in kovino. Poleg razvojnega dela je skrbela za izvajanje predpisov s področja kemijske in okoljske zakonodaje. Nato se je pridružila ekipi svetovalcev za kemikalije iz Bens Consultinga. Svoje znanje in izkušnje kot svetovalka za kemikalije je uspešno prenesla tudi na področje prevoza in je svetovalka za prevoz nevarnega blaga številnim slovenskim podjetjem iz različnih panog.

Bela Šiftar

Bela Šiftar je inženir strojništva, diplomiral je na TF Maribor, smer Energetika, leta 1988. Najprej je bil zaposlen v montažnem podjetju IM, nato pa je bil soustanovitelj lastnega podjetja. Z nevarnim blagom in prevozi na tem področju se ukvarja že od leta 1992, od leta 2010 je aktiven na področju svetovanja pri teh prevozih. Je svetovalec za prevoz nevarnega blaga v več podjetjih z dejavnostjo proizvodnje, prodaje, prevozov in trgovine.

Brezplačni vzorci

Prenesite brezplačne vzorce kontrolne mape ADR

Izpolnite obrazec, mi pa vam bomo želeno vsebino posredovali na e-poštni naslov.

 • Aktualna vprašanja z odgovori
 • Postopkovnik za pošiljatelja
 • Primer za preverbo, ali je potreben prevoz po ADR


Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa Forum Media ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

Posebne ugodnosti

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.