fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Nabava živil po novem ZJN-3

Enodnevni seminar
Ura: –

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novela ZJN-3 prinaša pomembne novosti, ki vplivajo tudi na področje nabave živil preko sistema javnega naročanja!

Vse javne ustanove in ostale povezane institucije, ki nudite prehrano uporabnikom, nosite dolžnost, da se le-ti prehranjujejo z zdravo ter kvalitetno hrano, ki je predvsem lokalnega izvora. Zakon o javnem naročanju je deloma omejeval uresničevanje teh načel, novela ZJN-3 pa prinaša pomembne novosti, ki vplivajo tudi na področje nabave živil preko sistema javnega naročanja in tako olajšajo naročanje živil lokalnega izvora.

Za učinkovito reševanje dilem, ki se pojavljajo v praksi naročnikov in ponudnikov, vas v sodelovanju s strokovnjaki za javna naročila in pridelavo ter nabavo lokalno pridelane hrane vabimo na strokovni seminar, kjer boste:

Delavnica je namenjena:
vzgojno-izobraževalnim zavodom (vrtci, šole, dijaški domovi, zavodi), bolnišnicam, domovom za upokojence, bivalnim skupnostim oziroma vsem, ki izvajajo nabavo živil preko javnega naročanja.

 • seznanjeni s stanjem na trgu pridelave lokalne hrane in živil ter s pogoji za zagotavljanje kakovosti, spoznali primere dobre in tudi slabe prakse;
 • seznanjeni z aktualnimi in novimi zakonskimi določili Zakona o javnem naročanju in se s pomočjo priporočil pravnih strokovnjakov seznanili, kako pripraviti primerno razpisno dokumentacijo, kako ustrezno voditi postopek, kako določiti kriterije in pogoje, kako pripraviti dobro prijavo na razpis javnega naročila, kako ravnati v primeri neizpolnjevanja pogodbe …
 • v sodelovanju z vsemi sodelujočimi izmenjali izkušnje iz prakse ter poskušali najti odgovore na najbolj pereča vprašanja, ki se pojavljajo na področju nabave lokalne hrane pri naročnikih in ponudnikih – vprašanja nam pošljite že pred posvetom na naslov: [email protected].

Kratek pregled vsebine:

Varna, kvalitetna in lokalna hrana
(dr. Jože Podgoršek)

 • Povzetek stanja pridelave in predelave hrane v Sloveniji
 • Pomen “slovenskih” oskrbovalnih verig s hrano
 • S katerimi ukrepi do poštenih odnosov v verigi preskrbe s hrano?

Nabava živil s sklenitvijo okvirnega sporazuma po ZJN-3
(Milan Železnik)

 • Kako poteka postopek za nabavo živil
 • Oblikovanje sklopov
 • izločitev sklopov za nabavo ekološko in lokalno pridelane hrane
 • Postopek za sklenitev okvirnih sporazumov
 • Vrste okvirnih sporazumov
 • Predstavitev različnih vrst okvirnih sporazumov
 • Izvajanje okvirnih sporazumov
 • Kako nabavljati ekološko pridelana in lokalna živila

Novosti ZJN-3 pri nabavi živil
(mag. Marija Bukovec Marovt)

 • Novosti Zakona o javnem naročanju (ZJN-3)
 • Postopek po korakih
 • Praksa in najpogostejše napake

Avtorji

dr. Jože Podgoršek

dr. Jože Podgoršek je svojo poklicno pot pričel v gospodarskem sektorju, kjer je intenzivno spoznal področje pridelave zelenjave in tudi sektor zelenjadarstva v Sloveniji. V letih dela v podjetju Zeleni hit d.o.o. od leta 1997 do 2004 je skupaj s sodelavci razvijal pridelavo zelenjave in vnašal nove tehnološke rešitve do slovenskih zelenjadarskih kmetij. Od leta 2004 do 2018 je bil zaposlen na zavodu Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma (nekdaj Kmetijska šola Grm), kjer je spoznal tudi delovanje javnega sektorja. Marca 2015 je bil imenovan za prvega varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano. Med njegovimi glavnimi nalogami so bili spremljanje ravnanja deležnikov v verigi preskrbe s hrano, ozaveščanje kupcev hrane v verigi preskrbe s hrano o zakonskih določbah in moralnih merilih pri odkupu hrane ter ozaveščanje pridelovalcev in predelovalcev kot vmesnih členov v verigi preskrbe s hrano o zakonskih okvirih pri prodaji in odkupu hrane in pravicah prodajalcev hrane. Septembra 2018 je bil imenovan na mesto državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in javne službe na Višji šoli Doba v Mariboru, predavatelj na različnih seminarjih s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva. Sedaj je strokovni sodelavec in prokurist v Evropskem pravnem centru Maribor, ki se ukvarja s pripravo strokovnih podlag za podelitev koncesij na različnih področjih. Kot strokovni sodelavec je izvedel številne projekte s področja javnega naročanja za nabavo blaga, storitev in gradenj za javne naročnike in številne projekte za podelitev koncesij javnih služb in drugih oblik javno zasebnega partnerstva.