fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pogodba o zaposlitvi in novosti v vzgoji in izobraževanju po noveli ZOFVI-P

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
  Bodite seznanjeni, kako skleniti delovno razmerje s strokovnimi delavci, ki ne izpolnjujejo pogojev po ZOFVI-P, katere so obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 in kako določiti pravice ter obveznosti javnega uslužbenca!

Brezplačno

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-P) je bil 30. 6. 2023 objavljen v Uradnem listu RS, velja pa od 1. julija 2023 dalje. S to spremembo ZOFVI zakonodajalec poudarja, da bo, upoštevaje tudi kadrovske izzive na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanje vzgojiteljev in učiteljev olajšano, kandidati pa se bodo lahko lažje odločali za zaposlitev v vzgoji in izobraževanju. Navedene spremembe bo treba povezati z že veljavnimi pravili glede sklepanja pogodbe o zaposlitvi, ki jih določata ZDR-1 in tudi ZOFVI.

 • Kdaj lahko zaposlite kandidata, ki nima opravljenega strokovnega izpita, ter pod katerimi pogoji?
 • Kdaj lahko zaposlite kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev glede pedagoško andragoških znanj, in katere so njegove dolžnosti?
 • Kaj mora pogodba o zaposlitvi obvezno vsebovati in kako določiti pravice ter obveznosti tako delavca kot delodajalca skladno z ZDR-1 in ZOFVI-P?
 • Kako ravnati, ko zaposleni izpolni pogoje po ZOFVI-P ali pa jih v zakonskem roku ne izpolni?

V okviru seminarja vas bomo seznanili z novostmi novele ZOFVI in opozorili na ključne možnosti pri zaposlitvi kandidata, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za zaposlitev. Podali vam bomo napotke in usmeritve za pripravo pogodbe o zaposlitvi ter ureditev pravic in dolžnosti delavca ter delodajalca – ob upoštevanju vse delovnopravne zakonodaje, ki velja v vrtcih, šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih.


Razrešili boste dileme iz vaše prakse

 1. Kako mora biti sestavljena pogodba o zaposlitvi in kako v njej opredeliti pravice in dolžnosti tako delavca kot tudi delodajalca?
 2. Katere določbe v pogodbi o zaposlitvi so obvezne?
 3. Kaj prinaša novela ZOFVI-P?
 4. Kdaj lahko na javnem razpisu izberete kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev, in kako sklenete delovno razmerje?
 5. Katere ostale okoliščine morate pri zaposlitvi upoštevati?
 6. Kako ravnati, ko kandidat iz 109. člena ZOFVI v predpisanem roku izpolni pogoje za zaposlitev za nedoločen čas?

Pridružite se nam – izberite eno od 3 možnosti

Seznanite se z nasveti strokovnjakinje – pridružite se nam na spletnem srečanju v živo in izmenjate izkušnje s predavateljico.

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica bo nanje odgovarjala sproti ali na koncu.

Vprašanja nam lahko pošljete tudi vnaprej – na naslov: [email protected]


Vsebina predavanja

 • Kako mora biti sestavljena pogodba o zaposlitvi in kako v njej opredeliti pravice in dolžnosti tako delavca kot tudi delodajalca?
 • Katere določbe v pogodbi o zaposlitvi so obvezne?
 • Kaj prinaša novela ZOFVI-P?
 • Kdaj lahko na javnem razpisu izberete kandidata, ki ne izpolnjuje pogojev, in kako sklenete delovno razmerje?
 • Katere ostale okoliščine morate pri zaposlitvi upoštevati?
 • Kako ravnati, ko kandidat iz 109. člena v predpisanem roku izpolni pogoje za zaposlitev za nedoločen čas?

Predavateljica

Štefka Korade PurgŠtefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge.

Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja.

Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini. 


IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.