fbpx

Prijava v portal: 

Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

e-izobraževanje
Več datumov: Dostopno takoj
Ura: 8.00 –
Lokacija: Spletna učilnica
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih, ki ga lahko uveljavljate v vlogi za napredovanje v višji naziv.
  Izobraževalni program je pripravljen v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v VIZ v nazive in ga lahko uveljavljate za napredovanje.

163,00  (DDV ni vštet v ceno)

Spletno strokovno izobraževanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

Otrok z avtističnimi motnjami v vrtcu in šoli

Kaj je avtizem in kako prepoznati avtizem pri otrocih v predšolski in šolski dobi, načini, strategije in metode dela z otroki z avtističnimi motnjami, praktični pristopi in priporočila za vzgojitelje in učitelje

+ ZBIRKA DEJAVNOSTI IN VAJ ZA PRAKTIČNO DELO


avtizem pri otrocihŠtevilo otrok z avtističnimi motnjami zaskrbljujoče narašča, tako pri nas kot drugje po svetu.

Otroci z avtističnimi motnjami so izjemno raznoliki, svoje težave kažejo zelo različno, o etiologiji in učinkovitih metodah pa je med vzgojitelji in učitelji še vedno malo znanega. Nekateri otroci imajo izrazitejše primanjkljaje in potrebujejo intenzivnejšo obravnavo in več podpore, medtem ko drugi z minimalno podporo in obravnavo lahko delujejo samostojno.

Zato vsak otrok z avtističnimi motnjami potrebuje izjemno individualno pot razvoja, vse dejavnosti pa morajo biti prilagojene konkretno njemu in njegovim posebnostim – samo ta pristop zagotavlja merljive učinke in vpliva na napredek posameznika.


Predavateljici:

mag. Simona Rogič Ožek,
leta 2015 se je zaposlila na Zavodu RS za šolstvo kot koordinatorica skupine za otroke s posebnimi potrebami; od leta 2019 dela kot ravnateljica Doma Cirius Kamnik

Nives Skamlič,
več kot 25 let je delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor; sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svojega zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja


Materiali za delo – navodila, strokovne informacije, ki si jih lahko tudi shranite ali natisnete.

Zbirka metod, strategij in načinov dela z otroki z AM s primeri dejavnosti za razvoj različnih spretnosti in veščin

Zbirka videoposnetkov z navodili za pravilno izvajanje dejavnosti

Možnost dostopa kjerkoli in kadarkoli

Potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih

Po končanem izobraževanju:

 • Poznali boste značilnosti otroka z avtističnimi motnjami in kako se ti znaki kažejo v različnih starostnih obdobjih.
 • Pri otroku boste preko opazovanja prepoznali simptome in jih ustrezno dokumentirali za potrebe nadaljnje obravnave.
 • Izvajali boste opazovanje otroka iz vidika družbene interakcije, komunikacije in razvoja govora ter posebnega/ponavljajočega vedenja.
 • Na podlagi priporočil strokovnjakov boste izbrali najboljše strategije in metode dela za potrebe otroka z avtističnimi motnjami, kot so TEACH, vedenjska metoda, RDI, ESDM in ostale.
 • Pripravljeni boste na učinkovito sodelovanje z vsemi strokovnjaki v terapevtskem procesu – diagnostiki, terapevti, starši in učitelji, kar bo zagotovilo učinkovito terapijo.
 • Prejeli boste pripravljen paket materialov za delo z otrokom: primeri dejavnosti, igre,  vaje in scenariji, ki so prilagojeni starosti in razvojnim potrebam.

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Kako natančno prepoznati simptome avtističnih motenj pri otroku in tudi nespecifične simptome, da ne zamudite obdobja, ko z ustreznimi prilagoditvami in strategijami dosežete optimalen razvoj?
 • Katere terapevtske metode priporočajo specialisti pri delu z otroki z avtizmom in kateri od njih dajo merljive rezultate?
 • Kako spodbujati razvoj komunikacije, govorno-jezikovnih in socialnih veščin pri otroku z avtističnimi motnjami?


Izobraževanje je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga lahko uveljavljate v vlogi za napredovanje v višji naziv.


Potek izobraževanja

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici Forum Akademija.

TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom, zbirko vaj in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice

KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim in specialnim pedagogom ter delovnim terapevtom v zdravstvu in staršem

KAKO POTEKA: Vsebine izobraževanja so v obliki pisnih gradiv in videoposnetkov, zbirke dejavnosti in vaj, imate tudi možnost pogovora s predavateljico o vsebinah in lastnih primerov iz prakse. Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Na koncu vsakega modula je preverjanje znanja; šele ko ga opravite, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se zapre dva meseca po zadnjem modulu.

Vsebina izobraževalnega programa Otrok z avtističnimi motnjami:

Gradivo + vzorci


 • Otroci z avtističnimi motnjami – opredelitev in značilnosti, raznolikosti in prepoznavanje
  • Otroci z avtističnimi motnjami
  • Začetki sistemskega urejanja področja avtizma v Sloveniji in novosti v vzgoji in izobraževanju
  • Opredelitev avtizma in možni vzroki za nastanek avtizma
  • Opredelitev avtizma in možni vzroki za nastanek avtizma
 • Prepoznavanje otroka z avtističnimi motnjami
  • Značilnosti otrok z avtističnimi motnjami
  • Kako vzgojitelji/učitelji prepoznajo značilne znake avtističnih motenj, na kaj naj bodo pozorni pri opazovanju in kdaj naj se povežejo v timsko sodelovanje, da bodo kar najbolje načrtovali vzgojno-izobraževalno delo
  • Znaki avtističnih motenj v zgodnjem otroštvu
  • Znaki avtističnih motenj v prvem letu
  • Znaki avtističnih motenj od prvega do tretjega leta
  • Področja opazovanja in spremljanja pri otrocih z avtističnimi motnjami
  • Načini in znaki vedenja, ki nakazujejo, da imajo otroci lahko težave na področju avtističnih motenj
 • Pomen zgodnje pomoči za podporo razvoju otrok z avtizmom
  • Kaj je treba vedeti, da lahko z otroki z avtističnimi motnjami v vrtcu dobro delamo?

Gradivo + vzorci + videoposnetki


 • Splošna priporočila za delo z otroki z avtističnimi motnjami
 • Strategije in metode pri delu z otrokom z avtističnimi motnjami
 • Pregled strategij in metod dela pri delu z otrokom z avtističnimi motnjami
  • TEACCH metoda
  • ABA metoda
  • PECS metoda
  • Modifikacija vedenja
  • Čustveno opismenjevanje
  • Učenje socialnih veščin
  • Senzorična integracija
 • Nekatera načela pri načrtovanju podpore otrokom z avtističnimi motnjami

Gradivo + vzorci


 • Vzgojno-izobraževalne institucije in programi, kamor se vključuje otroke z avtističnimi motnjami
  • Ustvarjanje vzgojno-izobraževalnega okolja za otroke in mladostnike z AM
   • Strukturirano okolje
   • Priprava prostora
   • Pripomočki in oprema
   • Časovna prilagojenost
   • Poučevanje otrok z AM
   • Preverjanje in ocenjevanje znanja
   • Organizacija podaljšanega bivanja
   • Vloga spremljevalca pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega procesa za otroke z AM
  • Individualizirani program vzgoje in izobraževanja za otroke z avtističnimi motnjami
   • Vključevanje staršev in otroka v proces priprave in spremljanja individualiziranega programa
   • Dodatna strokovna pomoč pri delu z otroki z avtističnimi motnjami
  • Učenje socialnih veščin kot metoda terapije za starejše otroke
   • Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin
   • Učenje otrok z avtističnimi motnjami emocionalno-socialnih veščin – metode
  • ABC-diagnostika kot pomembno orodje za čustveno opismenjevanje otrok z AM
  • Vsebine in načini in pripomočki za učenje emocionalno-socialnih veščin otrok z AM
  • Komunikacija pri otrocih z avtističnimi motnjami (avtorica Nives Skamlič)
   • Učinkovita socialna komunikacija in interakcija
   • Socialna komunikacija in interakcija ter osebe z AM
   • Razvojne specifičnosti, ki vplivajo na socialno komunikacijo in interakcijo otrok z AM
   • Značilnosti socialne komunikacije in interakcije otrok z AM
   • socialne komunikacije in interakcije otrok z AM.
   • Potreba po uvajanju nadomestne komunikacije
   • Ocena komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin otrok z avtističnimi motnjami
  • Najpogostejše napake pri delu z otroki z AM

Gradivo + vzorci


 • Socialna integracija – model učenja otrok z AM sprejemljivejših oblik vedenja
  • Opredelitev nesprejemljivega vedenja, ki ga želimo spremeniti
  • Opredelitev ABC procesa
  • Opredelitev povzetka ABC procesa
  • Opredelitev načrta pedagoških intervencij
  • Izvajanje, spremljanje in ponovno načrtovanje učenja
 • Govorno-jezikovni razvoj in razvoj komunikacije (avtorica Nives Skamlič)
  • Splošne strategije za izboljšanje komunikacije in interakcije z otroki z AM
  • Razvoj socialne interakcije
 • Izzivi senzorne integracije

Preverite še ostala izobraževanja s področja Vzgoja in izobraževanje. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Želite izvedeti še več? Preberite aktualni prispevek kako prepoznati otroka z avtistično motnjo. 

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

mag. Simona Rogič Ožek

Od leta 1998 je bila zaposlena v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik v OE Dom kot vzgojiteljica na srednji šoli. V okviru neposrednega pedagoškega dela z gibalno oviranimi mladostniki v CIRIUS Kamnik in magistrskega študija iz psihologije je izvedla raziskavo o psihosocialnem razvoju otroka s posebnimi potrebami.  Veliko pedagoškega dela opravlja tudi v okviru izobraževanja odraslih, saj izvaja različna predavanja v okviru študijskih skupin, strokovnega aktiva in za druge strokovne delavce ter pripravlja predavanja za starše. Leta 2010 se je zaposlila v Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana, kjer je delala kot svetovalna delavka-socialna pedagoginja. Osrednje področje dela je bilo svetovalno delo z gluhimi in naglušnimi otroki in mladostniki, otroci z govorno jezikovno motnjo ter otroci in mladostniki z avtističnimi motnjami, ki kažejo težave na področju čustvovanja in vedenja in njihovimi starši. Sodelovala je pri oblikovanju in izvajanju individualiziranih vzgojnih programov za otroke, sodelovala je v timih s pedopsihiatri, Centri za socialno delo in drugimi zunanjimi institucijami. V okviru odprtega kurikula je na Srednji šoli uvajala Čustveno opismenjevanje za vse skupine mladostnikov (gluhi in naglušni, mladostniki z govorno jezikovno motnjo in mladostniki z avtističnimi motnjami). Sodeluje pri EU projektih in MOL projektih, kot predavateljica in snovalka programov. S strani Zavoda RS za šolstvo je bila imenovana za vodjo skupine za pripravo Navodil za delo v programih prilagojenega izvajanja in DSP v osnovni šoli za otroke z avtističnimi motnjami ter za vodjo skupine za pripravo strokovnih kriterijev za opredelitev otrok z avtističnimi motnjami. Je soavtorica prilagojenega programa z enakovrednim izobrazbenim standardom za otroke z avtističnimi motnjami. Kot zunanja sodelavka sodeluje tudi s Pedagoško fakulteto, z oddelkom za socialno pedagogiko. Leta 2015 se je zaposlila na Zavodu RS za šolstvo kot koordinatorica skupine za otroke s posebnimi potrebami. Od leta 2019 dela kot ravnateljica Doma v Cirius Kamnik.

Nives Skamlič

Nives SkamličNives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in je več kot 25 let delala kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor. Sedaj otrokom in staršem pomaga v okviru svoje Klepetalnice, zasebnega defektološko-logopedskega svetovanja, kjer ponuja specializirane defektološko-logopedske usluge za otroke in odrasle s težavami ali motnjami v socialni komunikaciji, govoru, jeziku, branju in pisanju ter za njihove družine. Sodeluje v nekaj skupinah, ki skrbijo za razvoj logopedske stroke v Sloveniji. Prevedla je knjigo Dar disleksije in napisala precej strokovnih člankov. Najbolj uživa v neposrednem delu z otroki.

Splošni pogoji

Dostopne podatke za e-izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.