fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Sistemizacija delovnih mest in pogodba o zaposlitvi v javnem sektorju

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
  Za pravilno določanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev je treba pravilno in skladno s predpisi in kolektivnimi pogodbami pripraviti sistemizacijo delovnih mest.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Pravilna in skladno s predpisi in kolektivnimi pogodbami pripravljena sistemizacija delovnih mest je podlaga za zakonite kadrovske postopke v javnem sektorju, za učinkovito izvajanje kadrovskih nalog ter za pravilno določanje pravic in obveznosti javnih uslužbencev. Sistemizacija je kot splošni akt podlaga za zaposlovanje, za sklepanje pogodb o zaposlitvi ter tudi za določanje plač in pravilno določanje plačnih razredov ob spremembi delovnega mesta in napredovanju.

V javnem sektorju se pogodba o zaposlitvi sklene za delovno mesto, določeno v sistemizaciji delovnih mest. V sistemizaciji delovnih mest pa je možno določati le delovna mesta, ki so opredeljena v predpisih in kolektivnih pogodbah in razvrščena v plačne razrede, ki veljajo za posameznega delodajalca (katalog delovnih mest).

Če se lotevate prenove sistemizacije v organizaciji, morate zakonsko pravilno in v skladu z vsemi predpisi, predvsem pa v predpisanih rokih, pripraviti novo sistemizacijo ter nove pogodbe o zaposlitvi.  Da boste upoštevali vse pravice in obveznosti, ki iz tega izhajajo, hkrati pa pravilno razvrstili in določili plače svojim zaposlenim, smo za vas pripravili praktični seminar.


Na praktičnem seminarju se boste seznanili s/z:

 • sistemsko ureditvijo subjektov javnega sektorja in pravnih podlag za delovanje in organiziranje;
 • notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest (pravne podlage, postopek, vsebina);
 • delovnimi mesti, položaji in nazivi (strokovni nazivi v javnem sektorju, uradniški nazivi);
 • analizo primerov delovnih mest in akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
 • sklepanjem, spreminjanjem in prenehanjem veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju.

5 izjemnih koristi praktičnega seminarja

 1. dobili boste jasen pregled pravnih podlag in konkretnih predpisov za določanje sistemizacije delovnih mest;
 2. spoznali boste vse elemente, ki jih mora vsebovati sistemizacija oziroma vsako delovno mesto;
 3. seznanjeni boste z roki, ki jih je treba upoštevati pri določanju pravic in obveznosti ter pri pripravi sistemizacije in novih pogodb o zaposlitvi;
 4. znali boste pravilno določati pogoje za zasedbo delovnih mest in oblikovati nova delovna mesta;
 5. prihranili boste čas in denar, kajti zaradi nezakonitega delovanja lahko delodajalca in odgovorne osebe doletijo tudi sankcije.

+ DODATNO prejmete pisne odgovore na vaša vprašanja, zato nam jih pošljete že pred pričetkom na elektronski naslov [email protected], le tako vam bomo lahko še bolj pomagali pri vaših dilemah.


Vsebina praktičnega seminarja

Organizacija in sistemizacija delovnih mest subjekta javnega sektorja

 • Sistemska ureditev subjektov javnega sektorja in pravne podlage za delovanje in organiziranje
 • Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest (pravne podlage, postopek, vsebina)
 • Delovna mesta, položaji in nazivi (strokovni nazivi v javnem sektorju, uradniški nazivi)
 • Analiza primerov delovnih mest in akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Zaposlovanje v javnem sektorju 

 • Postopki zaposlovanja po Zakonu o javnih uslužbencih in po Zakonu o delovnih razmerjih (pogoji za začetek postopka, faze postopka, izdani akti, zaključek postopka)
 • Sklepanje, spreminjanje in prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju
  • Sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 in po ZJU ter njihovo spreminjanje
  • Posebnosti pogodb o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi za opravljanja javnih del, pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo)
  • Poskusno delo, pripravništvo, konflikt interesov, delovni čas, letni dopust

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.