postopek-imenovanja-ravnatelja-v-praksi
Postopek imenovanja ravnatelja v praksi
269,00  242,10  DDV ni vštet v ceno-10%

(Hitri popust velja do 7. 4. 2023) Dodaj v košarico

Izkoristite hitri popust!

Postopek imenovanja ravnatelja v praksi

Praktični online seminar
Predavatelji:Tanja Bohl

242,10  DDV ni vštet v ceno-10%

(Hitri popust velja do 7. 4. 2023)

-10%
Datum izvedbe: 24. 4. 2023, od 09.00 do 12.15
Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom

 

Sistematično skozi postopek imenovanja ter zaposlitve ravnatelja, imenovanje vršilca dolžnosti ter razrešitve ravnatelja po določbah ZOFVI ter ZZ

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.


Postopek imenovanja ravnatelja v praksi

Sistematično skozi postopek imenovanja ter zaposlitve ravnatelja, imenovanje vršilca dolžnosti ter razrešitve ravnatelja po določbah ZOFVI ter ZZ


Postopek imenovanja ravnatelja je v Zakonu organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) določen v vsega petih členih, kjer so predvideni koraki za postopek imenovanja ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja ter razrešitve ravnatelja iz različnih razlogov. V praksi pa je postopek kar zapleten, ker vse situacije v predpisih niso predvidene.

Tako člani sveta zavoda kot tajnik/tajnica, ki bdite nad administrativnimi postopki, pa ste odgovorni, da so vse faze postopka izpeljane v skladu z zakonodajo in določbami pravil sveta zavoda, pravočasno v predvidenih rokih in transparentno, da se vnaprej onemogočijo različni nedovoljeni ali neprimerni interesi vključenih oseb in lokalnega okolja.

Da boste vnaprej pripravljeni na ustrezno izvedbo teh postopkov in ga izpeljati suvereno v skladu z zakonodajo in prakso ter v zakonskih rokih, morate dobro poznati vse faze postopka in posebnosti.


postopek-imenovanja-ravnatelja-v-praksi


Vsebina seminarja:

• Predhodne pravne podlage (ZOFVI; akt o ustanovitvi, pravila delovanja sveta zavoda) – kaj naj določajo interni akti zavoda, da bo postopek čim bolj tekoč in transparenten,
• Odločitev sveta o razpisu prostega mesta ravnatelja: izdaja sklepa
• Vodenje administrativnega dela: delo tajnice/tajnika,
• Izločitev ravnatelja, če je ta v novem postopku ponovno kandidat
• Izločanje članov vzgojiteljskega/učiteljskega zbora, članov sveta zavoda iz postopka – kdaj, kako in kdo se mora izločiti, kako ravna svet zavoda, ko se član ne izloči sam
• Objava javnega razpisa (pogoji za prijavo, roki za prijavo, rok objave)
• Pregled pravočasnosti in popolnosti vlog, obveščanje kandidatov o pravočasnosti in popolnosti vlog, dopolnitve vlog
• Pridobitev pisnih mnenj pristojnih organov (glede na vrsto zavodov) o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje
• Mnenje vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora (izvedba volitev, kdo lahko voli)
• Obrazloženo mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima javni vrtec oziroma šola sedež, kadar je ustanovitelj javne šole oziroma vrtca samoupravna narodna skupnost pa tudi mnenje te skupnosti,
• Obrazloženo mnenje sveta staršev,
• Obrazloženo mnenje dijakov (ko je to predvideno po ZOFVI),
• Obrazloženo mnenje študentov,
• Kdo pri imenovanju ravnatelja izrazi voljo zaposlenih, ki niso člani vzgojiteljskega, učiteljskega oziroma predavateljskega zbora (tehnično-administrativno osebje)
• Predstavitev kandidatov (javnost predstavitve)
• Sodelovanje predstavnikov sindikata na sejah
• Izbira med prijavljenimi kandidati – tajno ali javno glasovanje, potrebna večina za potrditev kandidata
• Pridobitev mnenja ministra k predlogu za imenovanje – rok za izdajo mnenja
• Imenovanje ravnatelja,
• Obveščanje kandidatov,
• Sklenitev pogodbe o zaposlitvi,
• Postopek, ko noben kandidat ni izbran,
• Imenovanje vršilca dolžnosti ravnatelja


Komu je namenjen seminar:

 • Predsednikom svetov zavodov ter njihovim namestnikom,
 • sindikalnim predstavnikom,
 • tajnicam/tajnikom vzgojno-izobraževalnih zavodov in
 • drugim, ki se vključujete v postopke imenovanja ravnatelja/direktorja vzgojno-izobraževalnega zavoda

Tako vas bo predavateljica z napotki in nasveti vodila skozi celoten postopek:

 • imenovanja ravnatelja (od trenutka, ko svet zavoda ugotovi, da je treba začeti s postopkom),
 • priprave ustreznega besedila objave javnega razpisa prostega delovnega mesta,
 • prejem in pregled prijav in izdaje sklep o popolnosti/nepopolnosti,
 • postopek podaje mnenja vzgojiteljskega/učiteljskega zbora, lokalne skupnosti in sveta staršev (ter dijakov, ko je to potrebno),
 • možnostih predstavitve kandidatov,
 • postopek glasovanja članov sveta zavoda za izbiro kandidata,
 • zaprosila za mnenje k izbiri MIZŠ in pridobitev mnenja,
 • imenovanje novega ravnatelja in izdaje sklepa,
 • postopek ob neizbiri kandidata za ravnatelje in imenovanje vršilca dolžnosti …

Predavateljica Tanja Bohl:

tanja-bohl

Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

 

 

 

 

 

Preverite še ostala izobraževanja iz – Javni sektor, Vzgoja in izobraževanje in HRM . Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Predavatelji

Tanja Bohl

Tanja BohlOdvetnica je po letu 2003 opravljenem državnem pravosodnem izpitu kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za samostojno karierno pot in je ustanovila lastno odvetniško pisarno Bohl d.o.o. Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih. Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.