fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Spremembe pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa v šolstvu po ZEPDSV-A

Online seminar
Ura: –
Strokovnjaki:
  Bodite seznanjeni, kako sprememba Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti spreminja vodenje evidence o izrabi delovnega časa v vrtcih in šolah in na kaj morate biti pozorni!

129,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) je bil 5. 5. 2023 objavljen v Uradnem listu RS, spremembe pa se začnejo uporabljati v 6 mesecih.

Ta vsem delodajalcem prinaša obveznost drugačnega vodenja evidence o izrabi delovnega časa, saj uvaja nabor dodatnih podatkov, ki jih v evidenci morate voditi, uvaja pa tudi obveznost dnevnega vnosa podatkov. Zaradi neenakomerno razporejenega delovnega časa v šolah morate pri vodenju evidenc biti še posebej pozorni.

Pravnomočno izrečena globa Inšpektorata za delo za storjene prekrške že po 20. 5. 2023 (19.a člen) pa vam lahko prinese obveznost elektronskega vodenja evidenc delovnega časa.

Ste že uskladili evidence delovnega časa s spremembami Zakona o evidencah s področja dela in socialne varnosti? Ali veste, da po novem dolžni delavcu zagotavljati vpogled v podatke iz evidence o izrabi delovnega časa, ki se nanašajo nanj? Ali veste, kakšni so roki za posredovanje podatkov o novem zaposlenem delavcu na ZZZS? Ali veste, da morate evidenco o izrabi delovnega časa voditi za vse, ki opravljajo delo in ne samo za redno zaposlene?

V okviru delavnice vas bomo seznanili z največjimi tveganji nepravočasno in nepravilno usklajenih evidenc. Podali vam bomo usmeritve za ureditev pravil delovnega časa, ki je temelj za zakonite evidence z vsemi posebnosti, ki veljajo v vrtcih, šolah in drugih vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Razrešili boste dileme iz vaše prakse:

 • Katere novosti in obveznosti delodajalcev uvaja sprememba zakona in kako jih uvajati v VIZ?
 • Kaj moram vedeti o enakomerni in predvsem neenakomerni razporeditvi delovnega časa?
 • Kaj vse mora po novem vsebovati evidenca o izrabi delovnega časa?
 • Ali je elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa obvezno za vse delodajalce?
 • Kdaj in kako smo delavca dolžni seznaniti s podatki iz evidence o izrabi njegovega delovnega časa?
 • Katere so najpogostejše napake pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa delavcev?
 • Zakaj je redno dnevno spremljanje delovnega časa delavcev izjemnega pomena za zakonito vodene evidence?
 • Kako evidentirati koriščenje viška oddelanih ur pri enakomerno in neenakomerno razporejenem delovnem času?
 • Kdaj se odredi in izvede nadurno delo, kakšna so dokazila o odreditvi nadurnega dela in kako se vodi v evidenci o izrabi delovnega časa?

Program

 • Katere novosti in obveznosti delodajalcev uvaja sprememba zakona in kako jih uvajati v VIZ?
 • Kaj moram vedeti o enakomerni in predvsem neenakomerni razporeditvi delovnega časa?
 • Kaj vse mora po novem vsebovati evidenca o izrabi delovnega časa?
 • Ali je elektronsko vodenje evidence o izrabi delovnega časa obvezno za vse delodajalce?
 • Kdaj in kako smo delavca dolžni seznaniti s podatki iz evidence o izrabi njegovega delovnega časa?
 • Katere so najpogostejše napake pri vodenju evidence o izrabi delovnega časa delavcev?
 • Zakaj je redno dnevno spremljanje delovnega časa delavcev izjemnega pomena za zakonito vodene evidence?
 • Kako evidentirati koriščenje viška oddelanih ur pri enakomerno in neenakomerno razporejenem delovnem času?
 • Kdaj se odredi in izvede nadurno delo, kakšna so dokazila o odreditvi nadurnega dela in kako se vodi v evidenci o izrabi delovnega časa

Online seminar spremljate preko lastnega računalnika ali mobilne naprave, ni vam treba zapuščati delovnega mesta ali doma. Vprašanja postavljajte sproti, predavateljica bo nanje odgovarjala sproti ali na koncu.

Vprašanja nam lahko pošljete tudi vnaprej – na naslov: [email protected]


Predavateljica

Tanja BohlTanja Bohl

Odvetnica je po leta 2003 opravljenem državnem pravosodnem izpitu kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za samostojno karierno pot in je ustanovila lastno odvetniško pisarno.

Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih.

Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.


IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Tanja Bohl

Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.