Napredovanje javnih uslužbencev
Preverjanje pogojev in napredovanje javnih uslužbencev v 2023 – izpeljite ga pravilno

Preverjanje pogojev in napredovanje javnih uslužbencev v 2023 – izpeljite ga pravilno

Online seminar

Datum izvedbe: 13. 10. 2023, od 09.00 do 11.15
Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

Pasti in napake v postopku napredovanja javnega uslužbenca

Standard
229,00  DDV ni vštet v ceno
Udeležba online v živo +PDF gradivo
VIP
269,00  DDV ni vštet v ceno
Udeležba online v živo + PDF gradivo + posnetek seminarja v spletni učilnici + odgovori na vaša vprašanja po seminarju
Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.


Preverjanje pogojev in napredovanje javnih uslužbencev v 2023 – izpeljite ga pravilno


tudi v letu 2023 se je za zaposlene v javnem sektorju izvajalo ocenjevanje delovne uspešnosti, treba pa je izvesti še preverjanje izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni razred.

Aktivnosti v zvezi z ocenjevanjem so se torej začele v januarju, javne uslužbence je bilo treba oceniti do 15. marca, do 15. novembra pa je treba izvesti  postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje. Višja plača iz naslova napredovanj v višji plačni razred javnim uslužbencem pripada s 1. decembrom,  zato je nujno, da se odgovorne osebe pri subjektih javnega sektorja pravočasno pripravite, osvežite že pridobljeno znanje ter pravočasno in pravilno izvedete preverjanje izpolnjevanja pogojev in napredovanje.

Na online seminarju v živo bomo predstavili veljavno ureditev ocenjevanja in napredovanja javnih uslužbencev, vas posebej opozorili na sprememnjene roke, razjasnili dileme in izpostavili najpogostejša vprašanja  pri izvajanju teh obveznosti, zato vas vabimo, da se ga udeležite.


Napredovanje javnih uslužbencev


Namen seminarja:

Z online izobraževanjem v živo vas želimo seznaniti s spremembami in bistvenimi pravili za pravilno upoštevanje vseh zakonskih podlag pri napredovanju javnih uslužbencev ter pri določanju plač ob spremembi delovnega mesta  in napredovanju.


Pridružite se nam – izberite eno od 2 možnosti:

STANDARD 

Udeležba online v živo + PDF gradivo

229,00 € +DDV

VIP

Udeležba online v živo + PDF gradivo + posnetek seminarja v spletni učilnici + odgovori na vaša vprašanja po seminarju

269,00 € + DDV


Komu je namenjeno: 

Vodjem organizacij javnega sektorja, računovodjem ter vsem, ki se v organizacijah javnega sektorja ukvarjate s pripravo podatkov za ocenjevanje, z ocenjevanjem javnih uslužbencev in pripravo aktov  o napredovanju.


Program seminarja:

Napredovanje javnih uslužbencev

 • Aktualne pravne podlage, ki urejajo ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev v plačne razrede in pravne podlage plačnega sistema
 • postopek letnega ocenjevanje delovne uspešnosti;
 • kriterije za ocenitev javnega uslužbenca,
 • napotke, kdaj javnega uslužbenca oceniti in kdaj ne,
 • kateri pogoji za napredovanje v višji plačni razred morajo biti izpolnjeni,
 • kako se šteje napredovalno obdobje javnega uslužbenca,
 • kako poteka preizkus ocene delovne uspešnosti,
 • kako in do kdaj se ugotavlja izpolnjevanja pogojev za napredovanje,
 • kako poteka ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev iz plačne skupine B (direktorji, ravnatelji);
 • katere so najpogostejše napake in dileme iz prakse ocenjevanja in napredovanj javnih uslužbencev … in na
 • določitev plače ob zaposlitvi, sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto in napredovanju v višji naziv.

Ob tem boste dobili še odgovore na vprašanja in pojasnila glede pravilne določitve plače zaposlenim, ki ste jih razporedili na drugo delovno mesto, in glede pravilne določitve plače na novo zaposlenemu, ki je pred tem že bil zaposlen v javnem sektorju.


Predavateljica:

Štefka Korade Purg

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.


Preverite še ostala izobraževanja iz – HR in Javni sektor. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Želite izvedeti še več? Preberite blog Napredovanja v javnem sektorju v plačne razrede

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.