fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Novela ZFPPIPP – podrobna predstavitev sprememb

Online seminar
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta)
  Online seminar podrobno pojasnjuje obsežne in pomembne zakonodajne spremembe na področju finančnega prestrukturiranja, stečaja in prisilne poravnave.

348,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Obsežna novela Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP-H), ki je bila sprejeta 20. 9. 2023 uvaja številne spremembe in novosti in za katero se predvideva, da bo v praksi povzročala precej težav.

Novela na novo:

 • usklajuje slovensko insolvenčno zakonodajo z evropsko Direktivo o prestrukturiranju in insolventnosti;
 • odpravlja ugotovljena neskladja veljavnega zakona z Ustavo Republike Slovenije;
 • spreminja in dopolnjuje tako pravila, ki urejajo obveznosti poslovodstva ob nastopu insolventnosti, kot tudi pravila, ki urejajo postopek prisilne poravnave in stečaja;
 • ureja postopek sodnega prestrukturiranja zaradi odprave grozeče insolventnosti;
 • ukinja postopek poenostavljene prisilne poravnave;
 • uvaja posebna pravila za malo gospodarstvo;
 • nalaga dodatne obveznosti poslovodstvu ob nastopu insolventnosti;
 • določa pravila, ki določajo, kdo so povezane osebe;
 • krepi položaj upnikov tako v stečajnih postopkih kot tudi v postopku prisilne poravnave;
 • določa, da bodo imeli delavci in drugi imetniki prednostnih terjatev svojega predstavnika v upniškem odboru.

Za poglobljeno razumevanje novele in njeno konsistentno uporabo v praksi vas vabimo na seminar, na katerem bodo na razumljiv način predstavljene številne spremembe.


Po seminarju boste podrobno poznali

 • Nove obveznosti in odgovornosti organov družbe glede finančnega poslovanja,
 • spremembe stečajnega postopka nad pravno osebo,
 • spremembe postopka prisilne poravnave,
 • posebna pravila prisilne poravnave za malo gospodarstvo,
 • nove pravice delavcev,
 • spremembe v postopku osebnega stečaja.

Dodatne koristi

 • Dostop do posnetka seminarja za čas 30 dni,
 • gradivo v pdf obliki.

Vsebina

 • Spremembe ZFPPIPP-H na področju finančnega prestrukturiranja
  • Predstavitev novega postopka sodnega prestrukturiranja zaradi grozeče insolventnosti
  • Ukinitev poenostavljene prisilne poravnave in nadomestitev s posebnimi pravili prisilne poravnave za malo gospodarstvo
  • Spremembe znotraj postopka prisilne poravnave
 • Spremembe v okviru stečajnega postopka nad pravno osebo in spremembe splošnega dela ZFPPIPP
  • Ipso facto klavzula
  • Odgovornost poslovodstva v okviru grozeče insolventnosti
  • Spletne dražbe
  • Spremenjena ureditev položaja izločitvenih upnikov in predkupnih upravičencev
  • Spremenjena pravila o izpodbijanju dolžnikovih pravnih dejanj
  • Stroški stečajnega postopka
  • Strnjen pregled novih pravic delavcev v postopkih zaradi insolventnosti
 • Spremembe v postopku osebnega stečaja in v postopku odpusta obveznosti ter spremembe pri ureditvi stečajnih upraviteljev
  • Novi ugovornih razlogi pri odpustu obveznosti
  • Nove pravice dolžnika pri prodaji nepremičnine, ki je njegov dom
  • Spremenjena ureditev pri časovni ureditvi omejitve poslovne sposobnosti
  • Spremembi pri dolžini preizkusne dobe pri odpustu obveznosti

Na seminar vabimo

 • odvetnike,
 • pravnike v bankah, gospodarskih družbah in javnem sektorju,
 • odgovorne osebe družb,
 • finančnike in
 • vse, ki morajo pri svoje  delu poznati pravila ZFPPIPP-H.

Predavatelj

dr. Jaka Cepec

Izredni profesor civilnega in gospodarskega prava, zaposlen je kot profesor na Ekonomski fakulteti in kot raziskovalec na Inštitutu za primerjalno pravo pri Pravni fakulteti.

Njegovo temeljno področje raziskovanja in delovanja sta insolvenčno pravo in empirično pravno raziskovanje.

Je vodilni slovenski strokovnjak s področja insolvenčnega prava in je avtor treh monografij ter številnih člankov s tega področja.

Avtorji

izr. prof. dr. Jaka Cepec

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.