fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pogodbeno pravo za nepravnike

Seminar
Ura: –
Lokacija: Kongresni center Thermana Laško
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije.

  Usposabljanje za sestavljanje komercialnih pogodb na pravno zanesljiv način

298,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

V okviru svojega dela pogosto pripravljate predračune, ponudbe, okvirne sporazume ali pogodbe. Ker se pravna revizija pogodb izvaja le redko, ste vi tisti, ki odgovarjate za vsebino. Vaše znanje je torej odločilno.

Za osebo, ki sestavlja in sklepa pogodbe je ključno, da pozna in prepozna tipične napake v pogodbah, saj tako zaščiti sebe in svoje podjetje pred pogodbenimi tveganji, morebitno škodo in izgubo denarja. V izogib tveganju se prijavite na strokovno usposabljanje.

Pravni vidiki spremljajo vsakodnevne poslovne aktivnosti. Kjer se posluje, so potrebni tudi predračuni, ponudbe, okvirni sporazumi, projektne pogodbe in številni drugi dogovori. Vendar pa v vsakdanjem poslovnem življenju ni mogoče dati vsake pogodbe sestaviti ali preveriti odvetniku.

Da bi lahko odgovorni sami prepoznali in se izognili pogodbenim tveganjem, smo z izkušenim strokovnjakom razvili usposabljenje, ki udeležencem pokaže, na kaj morajo biti pozorni pri sestavljanju in sklepanju pogodb v vsakdanjem poslovnem življenju.

Pogodbeno pravo

Komu je seminar namenjen?

Vsem zaposlenim v podjetju, ki sodelujejo pri pogajanjih, sklepanju in obdelavi pogodb na področju vodenja, prodaje, nabave, informatike, obdelave pogodb, vodenja oddelkov in vodenja projektov.

Cilji in koristi seminarja

 • Udeleženci se naučijo pregledati pogodbe glede najpomembnejših točk, prepoznati šibke točke in pravilno oceniti tveganja. To vam daje večjo varnost pri sklepanju pogodb in poslovanju nasploh.
 • Pravni strokovnjak s pomočjo študij primerov udeležencem na preprost in razumljiv način posreduje znanje, ki ga potrebujejo pri vsakodnevnem delu.
 • Udeleženci prejmejo številne konkretne napotke, s katerimi bodo preverili obstoječe pogodbe in sklepali nove.

Vsebina

 1. Faza pred sklenitvijo pogodbe, spoznavanje potencialnega pogodbenega partnerja, pogajanja
 • Preverjanje statusa partnerja – pregled AJPES ali ostalih portalov (ebonitete) za morebitne blokade na TRR, insolvenčne postopke, kdo pooblaščene osebe (zakoniti zastopnik)
 • Začetek pogajanj:
  • Varovanje poslovnih skrivnosti (sklenitev pogodbe o varovanju zaupnosti (»NDA«))
  • Pregled morebitnih prejšnjih dogovorov (če je treba kaj urediti drugače ali komplementarno; tudi preveriti, ali nam kakšen dogovor z drugim partnerjem nalaga dolžnosti (ekskluziva))
  • Odgovornost za neresna (nepoštena) pogajanja
 • Kdaj skleniti predpogodbo, pismo o nameri (»letter of intent«)?
 1. Faza priprave pogodbe
 • Kdaj je pogodba sklenjena (pisna, ustna), ponudba, sprejem ponudbe, molk
 • Identifikacijski podatki strank, upravičena oseba za sklenitev pogodbe (zastopanje – posamično, skupno, pooblastilo)
  • Pogodba B2B à OZ, delno ZVPot-1 (garancija)
  • Pogodba B2C à ZVPot-1, podredno OZ
  • Domače stranke vs. tuje stranke
 • Kaj je predmet pogodbe, kaj želita stranki s pogodbo doseči – natančno določiti
 • Pregled tipičnih določb
  • Uvodne ugotovitve
  • (Definicije)
  • Pravice in obveznosti strank – določnost
  • Plačilni pogoji, zavarovanje plačil (splošno)
  • Naročila in dobave (prenos rizika, zavarovanje, pogodbena kazen, okvirne pogodbe)
  • Zagotovila in jamstva
  • Intelektualna lastnina
  • Regresna pravica (člen 88 ZVPot-1, kadar prodajalec izpolni jamčevalni zahtevek potrošnika zaradi neskladnosti, ki je posledica dejanja ali opustitve dejanja s strani podjetja v predhodnih členih pogodbene verige)
  • Trajanje pogodbe in možnosti za predčasno prenehanje pogodbe
   • Določen čas, nedoločen čas
   • Možnosti za prenehanje pogodbe – odstopno upravičenje, kršitvena ravnanja (odpovedni rok, takoj)
   • Posledice prenehanja pogodbe
  • Višja sila – vis major vs. hardship clause
  • Klavzula o zaupnosti – kaj, če predhodno sklenjen NDA
  • Obvestila
  • Uporabno pravo in pristojnost sodišč (pogodbe z mednarodnim elementom; posebnosti za potrošniške pogodbe)
  • Klavzula o »celotnosti pogodbe« – ali se nadomešča vse prejšnje dogovore
  • Možnost pobota, možnost odstopa (če gospodarska pogodba, ne učinkuje)
  • Pogodbene omejitve odgovornosti – kaj ja, kaj ne; producentska odgovornost
 • Splošni pogoji poslovanja
  • Kdaj postanejo sestavni del pogodbe
  • (enostransko) spreminjanje SPP
 1. Faza uresničevanja pogodbe
 • Kaj storiti v primeru kršitve pogodbe s strani nasprotne stranke?
  • Posebna ureditev za stvarne napake / neskladnost (B2B in B2C)
 • Ali in kdaj lahko odpovem pogodbo?
 • Pogodba se približuje koncu veljavnosti (če sklenjena za določen čas), ali moram kaj storiti?

Avtorji

Neli Okretič

Neli Okretič je odvetnica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Pri svojem delu svetuje strankam zlasti glede vprašanj obligacijskega in gospodarskega pogodbenega prava, s poudarkom na komercialnih pogodbah. Redno svetuje tudi glede skladnosti poslovanja z vidika prava varstva potrošnikov in o zadevah s področja stvarnega prava. Njeno delo prav tako vključuje zastopanje strank pred sodišči in arbitražami ter pred ostalimi (državnimi) organi. Neli ima izkušnje tudi s področja korporacijskega prava ter prevzemov in združitev.  Izobrazba
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, magistrica prava (2016)
 • Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, diplomirana pravnica (2014)

Eva Gostiša

Eva Gostiša je partnerica v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa. Njeno delo je osredotočeno zlasti na intelektualno lastnino, pri blagovnih znamkah in modelih pokriva tako področje zaščite kot tudi uveljavljanja pravic, pri patentih pa uveljavljanje slednjih v sodnih postopkih. Bogate izkušnje si je pridobila tudi na področju izumov iz delovnega razmerja, avtorskega prava in nelojalne konkurence, v zvezi s čimer svetuje strankam in jih zastopa v sporih. Pokriva tudi regulativo na področju zdravil in zdravstvene dejavnosti, v zadnjih letih pa se posveča tudi nepremičninskim transakcijam.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega seminarja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.