e-VOP

Portal

Posebne ugodnosti:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Katere so glavne prednosti portala e-VOP? 

1 Ravnajte v skladu z zakonodajnimi zahtevami – GDPR + NOVOSTI, ki jih prinaša ZVOP-2!
Praktične razlage in povzetki evropske ter slovenske zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov – bodite pravočasno obveščeni tudi o vseh zakonodajnih novostih!

2 Uporabite vzorce in primere dokumentacije za takojšnjo uporabo
Naročniki si lahko pri delu pomagate s praktičnimi vzorci dokumentov, ki jih prilagodite oz. dopolnite s svojimi podatki – prihranite čas in denar za pravno svetovanje!

3 Obvladujte ključne vidike varstva osebnih podatkov
Strokovni članki vam pojasnjujejo vse kar morate vedeti o pravicah posameznikov, najemanju storitev obdelovalcev, neposrednem trženju, oceni učinkov, videonadzoru, biometriji…

4 Pravilno ravnajte ob kršitvah varnosti osebnih podatkov
Pojasnila odgovornosti, pristojnosti, kršitev, ustreznega ravnanja, ukrepov za zmanjšanje tveganja, postopkov, priporočil… na podlagi konkretnih primerov iz prakse, da je vaše delo čim manj stresno.

5 Pridobite strokovni odgovor na vaše vprašanje ali se udeležite srečanja v živo
Vrhunski strokovnjaki odgovarjajo na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi – v neomejenem obsegu!
Kot naročnik portala se lahko 4x letno udeležite tudi online srečanja v živo s strokovnjakom, ki bo odgovarjal na vaša vprašanja ter vam pomagal razrešiti dileme, na katere ste morda naleteli.

6 Upoštevajte priporočila glede delovanja pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (DPO)
Priporočila za usklajenost z GDPR, položaj DPO-ja potrebni pogoji, imenovanje in naloge, dobre prakse, razrešitev ali kaznovanje, konflikt interesov, nadzor …

Je portal za vas?

Vsa podjetja in javne ustanove ste dolžni izvajati ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za varstvo osebnih podatkov – zahteve na tem področju pa se z novelo ZVOP-2 spreminjajo!

Novi ZVOP-2 je začel veljati 26. januarja 2023:

 • Ste kot pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov (DPO) zadolženi za nadzor in svetovanje?
 • Pri svojem delu uporabljate osebne podatke ali o njih odločate?
 • Ste direktor, vodja pravne službe, kadrovskega oddelka, IT oddelka, vodja marketinga, predstojnik organa v javnem sektorju, DPO, notranji revizor compliance manager (oseba odgovorai za skladnost poslovanja)…?

Zagotovite si celovito informiranost: vsa strokovna pojasnila novih zakonodajnih zahtev, odgovore na pereča vprašanja in vzorce dokumentacije – vse na enem mestu.

Dostop do vseh informacij 24 ur na dan na vseh napravah.

Izberite možnost, ki ustreza vam!

Koristi

Z enim klikom dostopate do vsebin, pomembnih za zakonodajno skladno delo z osebnimi podatki:

 • Aktualne teme
 • Pravice posameznikov
 • Najemanje storitev obdelovalcev
 • Prenos v tretje države
 • Neposredno trženje
 • Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov
 • Ocena učinkov na varstvo osebnih podatkov
 • Videonadzor
 • Evropska in nacionalna zakonodaja
 • Smernice in mnenja
 • Vzorci in dokumentacija
 • Odgovori na vprašanja

Vsebina

Evropska zakonodaja

 • Reforma zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov v EU in Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)
 • Direktiva o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona
 • Mnenja Delovne skupine za varstvo podatkov iz člena 29
 • Evropska sodna praksa s področja zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Nacionalna zakonodaja

 • Zakon o varstvu osebnih podatkov

Nekateri vidiki ureditve varstva osebnih podatkov

 • Privolitev
 • Posebne vrste osebnih podatkov
 • Pregledne informacije, sporočila in načini za uresničevanje pravic posameznika
 • Pravica dostopa posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki
 • Pravica do izbrisa („pravica do pozabe“)
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do prenosljivosti podatkov
 • Avtomatizirano odločanje in oblikovanje profilov
 • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
 • Skupni upravljavci
 • Najemanje storitev obdelovalcev (pogodbena obdelava)
 • Evidenca dejavnosti obdelave
 • Varnost obdelave
 • Obveščanje o kršitvah varnosti
 • Ocene učinkov v zvezi z varstvom podatkov
 • Kodeksi ravnanja
 • Potrjevanje (certificiranje)
 • Prenos osebnih podatkov v tretje države ali mednarodne organizacij
 • Odgovornost in kazni
 • Izjave o varstvu osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov


PORTAL E-VOP

Aktualno

Evropska zakonodaja

 • GDPR
 • Direktiva o varstvu podatkov na področju kazenskega pregona
 • Mnenja in smernice
 • Sodna praksa

Nacionalna zakonodaja

 • ZVOP

Varstvo osebnih podatkov

 • Privolitev
 • Posebne vrste osebnih podatkov
 • Uresničevanje pravic posameznika
 • Pravica dostopa
 • Pravica do izbrisa
 • Pravica do omejitve obdelave
 • Pravica do prenosljivosti podatkov
 • Avtomatizirano odločanje
 • Vgrajeno in privzeto varstvo podatkov
 • Skupni upravljavci
 • Najemanje storitev obdelovalcev
 • Evidenca dejavnosti obdelave
 • Varnost obdelave
 • Obveščanje o kršitvah varnosti
 • Ocene učinkov
 • Kodeksi ravnanja
 • Potrjevanje (certificiranje)
 • Prenos osebnih podatkov
 • Odgovornost in kazni
 • Izjave o varstvu osebnih podatkov

DPO

 • Smernice

Dokumentacija

 • Vzorec Pravilnika o varstvu osebnih podatkov
 • Vzorec Evidenca dejavnosti obdelave za upravljavca
 • Vzorec Evidenca dejavnosti obdelave za obdelovalca
 • Obrazec Interno poročilo o kršitvi varnosti osebnih podatkov
 • Vzorec letnega načrta nalog pooblaščene osebe in njenega poročila
 • Pojasnila in vzorec Evidentiranje kršitev varnosti osebnih podatkov
 • Izjave o varstvu osebnih podatkov

Smernice in mnenja

Aktualno

OGLAŠEVANJE Z UPORABO DRUŽBENIH MEDIJEV

Družbeni mediji (Google, Facebook, Linkedin, Yahoo, Youtube …) omogočajo neposreden dostop do potrošnikov (obdelava njihovih osebnih podatkov v velikem obsegu) in to ob upoštevanju njihovih psiho-socialnih okoliščin, kar omogoča doseganje maksimalnega prodajnega učinka.

Storitev oglaševanja, ki je ciljno usmerjena trženju določeni skupini (ali profilu) oseb, imenujemo »storitve s ciljnim usmerjanjem«. »Družbeni mediji« so pogon ponudbe takšnih storitev. Po teh storitvah povprašujejo podjetja, politične stranke in druge organizacije ter posamezniki, ki želijo svojo storitev, izdelek ali idejo ponuditi na trgu – imenujemo jih »izvajalci storitev s ciljnim usmerjanjem«.

Po praksi Sodišča Evropske unije (SEU) izvajalci storitev s ciljnim usmerjanjem (trgovci, gostinci, banke, zavarovalnice, politične stranke…) nosijo svoj del odgovornosti pri obdelavi osebnih podatkov posameznikov – ne glede na to, da do teh podatkov največkrat niti nimajo dostopa.

Pojasnjujemo:

 1. vaše odgovornosti kot izvajalec storitev s ciljnim usmerjanjem,
 2. evropsko sodno prakso (Facebook »fanpage« in skupno upravljanje ter solidarna odgovornost za obdelavo osebnih podatkov; uporaba Facebook vtičnikov za družbene medije in prenos osebnih podatkov ter »Privacy Shield«…),
 3. kaj sodna praksa SEU pomeni za zagotavljanje skladnosti pri izvajanju ciljno usmerjenega oglaševanja v praksi.

Podajamo tudi praktičen kratek KONTROLNI SEZNAM ZA SKLADNOST.

PORTAL e-VOP: Novi odgovori na vprašanja iz prakse:

 • Kakšni so pogoji za imenovanje pooblaščene osebe za varstvo podatkov v povezanih družbah?
 • Kaj je treba upoštevati glede vzpostavitve internega orodja za podajanje anonimnih prijav vezano na neskladja/nepravilnosti v podjetju oziroma organizaciji (»whistleblowing«)?
 • Ali se mora oseba, ki preverja PCT pogoje, identificirati oziroma ali mora na zahtevo pokazati dokument, kjer piše, da je zadolžena za preverjanje PCT pogoja?

Avtorji

Anže Novak

Anže Novak je kot strokovni sodelavec zaposlen pri Informacijskem pooblaščencu RS, vodi pritožbene postopke v zadevah dostopa do informacij javnega značaja. Po poklicu je univerzitetni diplomirani pravnik, z večletnimi izkušnjami dela na področju človekovih pravic. Med drugim je bil zaposlen pri Varuhu človekovih pravic RS, kjer je pokrival širše področje zasebnosti in ustavnih pravic. Sodeloval je tudi v mednarodni ekspertni skupini Sveta Evrope pri pripravi izobraževalne monografije o človekovih pravicah in mehanizmih njihovega varstva, zlasti z vidika prakse Evropskega sodišča za človekove pravice.

mag. Andrej Tomšič

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe. Bil je član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od leta 2006 in je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, glavne teme, s katerimi se ukvarja, pa so informacijske tehnologije in osebni podatki, biometrija in zavarovanje osebnih podatkov

Splošni pogoji

PORTAL

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti podjetje Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. S pisnim naročilom sprejemate ta določila in splošne pogoje.