fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Računovodski in davčni vidik vodenja poslovanja v proizvodni dejavnosti

Online seminar v živo
Ura: –

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Proizvodne organizacije morajo biti zelo previdne in pozorne, kako vodijo svoje poslovanje z vidika nabave materiala, proizvodnje in prodaje svojih gotovih proizvodov. V proizvodnih organizacijah je zelo pomembna kalkulacija lastne in prodajne cene z upoštevanjem vseh neposrednih, proizvajalnih in splošnih stroškov. Pomembno je vrednotenje porabe materiala in zalog nedokončane proizvodnje glede na stopnjo dokončanosti. Prav tako je pomembno, da vemo, kakšni so lahko komercialni in finančni popusti. Zato je pomembno ustrezno vodenje računovodstva ter pripoznavanje stroškov in ustvarjenih prihodkov, danih popustov, ugodnosti in vse, da bi obdržali obstoječe ter privabili nove kupce.

Proizvodnje organizacije imajo veliko opravka z inventurami popisi ter ugotavljanjem razlik z vidika kala, roka uporabnosti, kraj ipd. Kako je z vidika DDV, katera je višina DDV in kateri so davčno priznani in nepriznani odhodki, ki se pojavijo pri poslovanju proizvodnih organizacij.


Seminar je namenjen računovodjem, knjigovodjem materialnega poslovanja, direktorjem, samostojnim podjetnikom in vsem, ki jih tematika zanima.

Računovodsko spremljanje proizvodne dejavnosti lahko opredelimo kot skupek stroškovnega, materialnega in proizvodnega dela računovodenja. Cilj seminarja je na praktičnih primerih prikazati vsa navedena področja, ter dodati še davčni vidik ter vidik poslovnega odločanja glede izbire ustreznih metod vrednotenja zalog materiala in celotne proizvodnje.


Pomembno: Online izobraževanja v živo spremljate preko lastnega računalnika/ tablice/ pametnega telefona, zato vam ni treba zapuščati doma oz. delovnega mesta. Omogočena je nemotena interakcija ter zastavljanje vprašanj (po mikrofonu ali pisno).

1. Vrste proizvodnje in delitev stroškov poslovanja

 • Vrste proizvodnje (serijska, masovna, individualna)
 • Naravne vrste stroškov
 • Delitev stroškov na fiksne in variabilne in vpliv na kalkulacijo lastne in prodajne cene
 • Točka preloma z vidika fakturirane in plačane realizacije
 • Kalkulacija lastne cene in različne vrste delitve splošnih stroškov

2. Evidentiranje vrednosti in porabe zalog materiala

 • Nakupna in nabavna cena zalog materiala
 • Odvisni stroški nabave materiala
 • Metode vrednotenja porabe materiala
 • Obračun nabave materiala in evidentiranje v zalogo
 • Storitve kooperantov na materialu
 • Odpisi in oslabitve zalog materiala

 3. Inventurni primanjkljaji

 • Kalo materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov
 • Primanjkljaji materiala
 • Obremenitev inventurnih primanjkljajev (organizacija, odgovorna oseba, zavarovalnica)

 4. Metode vrednotenja vrednotenja in porabe materiala in zalog nedokončane proizvodnje

 • Poraba materiala z vidika različnih metod
 • Vrednotenje zalog nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov glede na vrsto proizvodnje in prodaje
 • Vpliv metod na bilanco stanja in izkaz poslovnega izida

 5. Obdavčitev poslovanja v proizvodni dejavnosti

 • Davek na dodano vrednost (odbitek da / ne)
 • Davek od dohodka pravnih oseb (davčno priznani ali nepriznani prihodki ali odhodki)
 • Obdavčitev celoletnega poslovanja

Avtorji

Lidija Robnik doc. dr.

Lidija RobnikLidija Robnik doc. dr. je samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

univ. dipl. ekon.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.