fbpx

Prijava v portal: 

Konsolidacija računovodskih izkazov

e-izobraževanje
Več datumov: Dostopno takoj
Ura: –
Lokacija: Spletna učilnica
Strokovnjaki:
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije.
  Jasne usmeritve za izdelavo, praktični primeri knjiženj, prikaz pogostih napak in primeri izločanja.

298,00  (DDV ni vštet v ceno)


Ko pri poslovanju s povezanimi osebami oblikujete transferne cene se soočate s vprašanjem, kako postaviti pravila za oblikovanje transfernih cen znotraj skupine, da se bodo dosegali tudi zastavljeni poslovni cilji.Konsolidacija racunovodskih izkazov

Oblikovane transferne cene, posebej pri transakcijah s tujimi povezanimi osebami, pa postanejo pomembno davčno vprašanje. Poslovanje med povezanimi osebami je zaradi svoje specifičnosti, predvsem pa možnosti prilagajanja davčnih osnov, izpostavljeno strožjemu in natančnejšemu davčnemu nadzoru kot poslovanje z nepovezanimi akterji na trgu. Organizacija, ki imajo sedežem v Republiki Sloveniji in obvladuje eno ali več organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje in ima odvisne organizacije, mora pripraviti konsolidirano letno poročilo, kot določa 56. člen ZGD-1. Konsolidirani računovodski izkazi (v nadaljevanju KRI) morajo biti revidirani.

 Določanje vsebine KRI opredeljuje PSR 10 (2016) in MRSP 27, v katerem so v celoti urejena računovodska pravila za sestavo KRI, ki so namenjena organizacijam, za katere ni predpisana obvezna konsolidacija, vendar so se prostovoljno odločile, da bodo sestavljale KRI. Da boste delovali skladno z zakonodajo in hkrati uresničevali poslovne cilje podjetja, se udeležite seminarja, kjer bomo odgovarjali na vsa vprašanja povezana s transfernimi cenami in zadnjimi spremembami na področju transfernih cen:

 • Katere so posebnosti na področju transfernih cen?
 • Katere so metode poročanja transfernih cen?
 • Kako matično podjetje pripravi dokumentacijo zase in za svoje povezane osebe?
 • Katero dokumentacijo je dolžno priskrbeti hčerinsko podjetje?
 • Na kaj morate biti pozorni pri davčnem nadzoru?
 • In še več.

Organizacija, ki imajo sedežem v Republiki Sloveniji in obvladuje eno ali več organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje in ima odvisne organizacije, mora pripraviti konsolidirano letno poročilo, kot določa 56. člen ZGD-1. Konsolidirani računovodski izkazi (v nadaljevanju KRI) morajo biti revidirani.

 Določanje vsebine KRI opredeljuje PSR 10 (2016) in MRSP 27, v katerem so v celoti urejena računovodska pravila za sestavo KRI, ki so namenjena organizacijam, za katere ni predpisana obvezna konsolidacija, vendar so se prostovoljno odločile, da bodo sestavljale KRI.


Vsebina e-izobraževanja

 • Definicija povezanih oseb in pojem ter pomen transfernih cen.
 • Posebnosti pri povezanosti dveh rezidentov ali nerezidentov.
 • Metode določanja transfernih cen.
 • Priprava dokumentacije za dokazovanje poslovanja in določanja transfernih cen.
 • Računovodski vidik transfernih cen.
 • Davčni vidik transfernih cen.
 • Prikazovanje transfernih cen v obračunu davka od dohodka pravnih oseb.

Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice.


Kaj e-izobraževanje vključuje? 

 • Materiale za delo – navodila, strokovne informacije, ki si jih lahko tudi shranite ali natisnete
 • Zbirko videoposnetkov z navodili za pravilno izvajanje dejavnosti
 • Možnost dostopa kjerkoli in kadarkoli
 • Potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih

Po končanem izobraževanju boste

 • Imeli jasne usmeritve za izdelavo KRI;
 • Odlično razumeli razliko med KRI in posameznimi RI;
 • Znali izdelati KRI in konsolidirano letno poročilo.
 • Prejeli potrdilo o izobraževanju.

Predavateljica

Lidija Robnikdr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon. 

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah.

Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd.

Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.


Preverite še ostala izobraževanja s področja Računovodstvo in finance. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Splošni pogoji

Dostopne podatke za e-izobraževanje boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

 

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.