konsolidacija-racunovodskih-izkazov
Konsolidacija računovodskih izkazov

Konsolidacija računovodskih izkazov

Praktičen seminar

Datum izvedbe: 14. 10. 2022, od 09.00 do 13.15
Kraj izvedbe:Vaš računalnik – Zoom
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

 

Konsolidirani računovodski izkazi morajo biti revidirani.

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Konsolidacija računovodskih izkazov

Za pripravljavce konsolidiranih letnih poročil


Organizacija, ki imajo sedežem v Republiki Sloveniji in obvladuje eno ali več organizacij s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje in ima odvisne organizacije, mora pripraviti konsolidirano letno poročilo, kot določa 56. člen ZGD-1. Konsolidirani računovodski izkazi morajo biti revidirani.

Določanje vsebine konsolidiranih računovodskih izkazov opredeljuje PSR 10 (2016) in MRSP 27, v katerem so v celoti urejena računovodska pravila za sestavo konsolidiranih računovodskih izkazov, ki so namenjena organizacijam, za katere ni predpisana obvezna konsolidacija, vendar so se prostovoljno odločile, da bodo sestavljale konsolidirane računovodske izkaze.


Program seminarja Konsolidacija računovodskih izkazov:

 • Konsolidirana bilanca stanja
 • Konsolidirani izkaz poslovnega izida
 • Konsolidirani izkaz drugega vseobsegajočega donosa
 • Konsolidiran izkaz gibanja kapitala skupine
 • Konsolidirani izkaz denarnih tokov
 • Napake pri izdelavi konsolidiranih izkazov in kako se jim izogniti
 • Izločanje terjatev in obveznosti
 • Izločanje prihodkov in odhodkov
 • Konsolidiranje kapitala

lidija-robnik

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon

 

 

 

 

 


konsolidacija-racunovodskih-izzivovCilji seminarja:

• Podati jasne usmeritve za izdelavo konsolidiranih izkazov;
• Prikazati praktične primere knjiženj poslovnih dogodkov, ki so posledica konsolidacije računovodskih poročil.;
• Podati odgovore na vprašanja.

 

 

 


  Pridružite se nam – izberite eno od 2 možnosti:

  Online – ZOOM

  Udeležba online v živo 288,00 € +DDV

  Brezovica pri Ljubljani

  Udeležba v živo 288,00 € +DDV

  Preverite še ostala izobraževanja iz – Računovodstvo in finance. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

  IN-HOUSE izobraževanje

  Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
  >> Pošljite povpraševanje

  Splošni pogoji

  Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.