fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Strokovnjak za kadrovsko delo

Izobraževalni program
Ura: –
Lokacija: Online (preko spleta), OOZ Domžale
Po koncu izobraževanja prejmete certifikat, ki ga podeljuje podjetje Forum Media v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja.

Top 3 prednosti izobraževalnega programa:

1) Vključuje vse spremembe zakonodaje
2) Praktični primeri
3) Breplačen dostop do portala e-Kadrovik

1.260,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

S pridobljenim znanjem boste:

 • pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi, predvsem v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo,
 • izvedli zapletene postopke zaposlitev, kot tudi prekinitev pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb,
 • pridobili koristne informacije za izvajanje vseh pomembnih kadrovskih procesov (zaposlovanje, uvajanje in zadržanje kadrov),
 • spoznali vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega (zaposlovanje, razvoj, nagrajevanje, izhod iz podjetja)
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svoje podjetje ali organizacijo.

Glede na aktualne trende in pričakovane spremembe na področju upravljanja človeških virov (HRM) za leto 2024, bi lahko izpostavili naslednjih pet ključnih kompetenc, ki naj bi jih imel vsak kadrovik:

 • Tehnološka pismenost: Sposobnost uporabe naprednih HR tehnologij in orodij za analitiko, avtomatizacijo in izboljšanje učinkovitosti procesov.
 • Razumevanje in upravljanje s podatki: Zmožnost zbiranja, analize in uporabe podatkov za informiranje odločitev in izboljšanje strategij človeških virov.
 • Strateško razmišljanje: Sposobnost razvoja in implementacije HR strategij, ki so usklajene z globalnimi poslovnimi cilji in spremembami na trgu dela.
 • Veščine vodenja in vplivanja: Zmožnost vodenja, motiviranja in vplivanja na zaposlene ter ustvarjanje pozitivne delovne kulture.
 • Sposobnost prilagajanja in inovativnosti: Fleksibilnost in inovativnost pri soočanju s hitrimi spremembami na trgu dela, vključno z razvojem novih delovnih modelov in pristopov k upravljanju talentov.

Vloga kadrovika in HRM je v podjetju ključna:

 • obvladati morate ogromno kadrovskih procesov in postopkov,
 • poznati morate raznoliko delovnopravno zakonodajo (predvsem ZDR-1),
 • vaše komunikacijske veščine morajo biti vrhunske,
 • znati morate sodelovati tako z zaposlenimi kot vodji,
 • vodstvu in lastnikom morate znati prodati vaše ideje in še bi lahko naštevali.

Za učinkovito delo morate v skladu z zakonom urejati pogodbena razmerja, pravilnike in različne akte, hkrati se morate nenehno izobraževati in redno spremljati aktualne zakonodajne ter ostale novosti, ki jih je v tem obdobju nastalo še več. Ob vsem tem se tudi kadroviki soočate s stresom in izgorevanjem, tako zaposlenih, kot vas samih.

Vsebina izobraževanja

Katere vsebine lahko najdete na portalu?

 • Komentarji členov ZDR-1
 • Delovna razmerja in trg dela
 • Načini prenehanja delovnega razmerja
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Sodobna kadrovska funkcija
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri
 • In še mnogo več!

Trajanje: 9.00 – 12.45

Predavateljica: mag. Suzana Ester Car


   Vsebina: 

   Pregled vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega:

   • zaposlovanje (kadrovski vprašalnik, selekcijski intervju),
   • razvoj (redni letni pogovor, izobraževanje in usposabljanje, merjenje učinkovitosti izobraževanj, model kompetenc),
   • delo od doma
   • nagrajevanje (ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in napredovanja),
   • izhod iz podjetja (izhodni intervju),
   • prikaz uspešnih praktičnih primerov dobre prakse, z dodanimi vzorci obrazcev.

   Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

   Trajanje: 9.00 – 12.30

   Predavateljica: Tanja Bohl


     Vsebina: 

     • kako pripraviti akt o sistemizaciji,
     • kaj vsebuje akt o sistemizaciji,
     • postopek sprejema akta o sistemizaciji,
     • zaposlovanje v skladu z aktom o sistemizaciji,
     • dobri primeri iz prakse.

     Sistemizacija delovnih mest je eden najpomembnejših notranjih organizacijskih aktov delodajalca. V njej so natančno opredeljeni pogoji za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Dobro urejena sistemizacija omogoča načrtovanje, organiziranje in delitev dela, ugotavljanje zahtevnosti dela, ki služi kot osnova za določanje plač, vsestranski razvoj in napredovanje zaposlenih ter sklepanje pogodb o zaposlitvi in določanje ter razmejevanje odgovornosti in pristojnosti.

      

      

     Seminarji:

     • Delo od doma
     • Ergonomija
     • VOP za kadrovike

     Vsebina:

     • Razvojni pogovori s sodelavcem
     • Preprečevanje mobinga

     Trajanje: 9.00 – 13.15

     Predavateljica: Maja Pene


       Vsebina: 

       Agenda vključuje različne teme, od osnov uvajanja novozaposlenih do strategij zadrževanja kadra, in omogoča interaktivne vaje ter praktične primere za boljše razumevanje in implementacijo obravnavanih konceptov.

        

       1. Uvod
        • Predstavitev ciljev delavnice
        • Pomen učinkovitega uvajanja in zadrževanja kadra za organizacijski uspeh

        

       1. Uvajanje novo zaposlenih (t.i. onboarding)
        • Pomen učinkovitega uvajanja
        • Proces uvajanja
        • Vloga mentorjev in vodij
        • Spremljanje napredka in prilagajanje procesa uvajanja

        

       1. Zadrževanje kadra:
        • Razumevanje pomembnosti zadrževanja talentov v organizaciji
        • Ključni dejavniki, ki vplivajo na zadovoljstvo in zadrževanje zaposlenih
        • Različni pristopi k zadrževanju kadra
        • Metode zadržanja kadra
        • Primeri dobrih praks in izmenjava izkušenj

        

       1. Zaključek:
         • Povzetek
         • Kaj pa zdaj?

       Trajanje: 9.30 – 12.30

       Predavateljica: Tanja Bohl


         Vsebina: 

         • redna odpoved pogodbe o zaposlitvi: odpovedni razlogi, posebnosti posamezne vrste odpovedi, bistveni predpostopki, od katerih je odvisno ali je odpoved pogodbe o zaposlitvi zakonita,
         • izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi: razlogi na strani delodajalca, razlogi na strani delavca,
         • vročanje odpovedi,
         • posebno varstvo pred odpovedjo,
         • sodna praksa in praktični napotki.

         Prenehanje pogodbe o zaposlitvi je eno izmed najpomembnejših vprašanj delovnega prava. Osrednji institut prenehanja pogodbe o zaposlitvi je odpoved pogodbe o zaposlitvi, ki je lahko podana tako s strani delodajalca, kot tudi s strani delavcay. Na seminarju bo poudarek predvsem na pravilnem vodenju postopka odpovedi pogodbe o zaposlitve, saj lahko napačen postopek pripelje do njene nezakonitosti.

         POMEMBNO

         Vsi naši izobraževalni programi za kadrovske strokovnjake so posodobljeni z vsemi spremembami delovnopravne zakonodaje, ki je veljavna v tistem trenutku in trenutnimi trendi na področju HRM.

         Komu priporočamo udeležbo?

         Program je namenjen kadrovikom in vsem zaposlenim na HR področju, ki se s tematiko srečujejo prvič ali pa želijo osvežiti svoje znanje. Če imate že kakšno vprašanje, pa nam ga pošljite na naslov: [email protected].

         Kaj o izobraževanju menijo udeleženci prejšnjih izvedb?

         Kaj vam lahko zagotovimo še dodatno?

         Izobraževalni program razvijamo skupaj s strokovnjaki s področja HR in delovnopravne zakonodaje ter zaradi velikega zanimanja redno izvajamo. Prilagojen je novim trendom in zahtevam trga, predvsem pa trenutni situaciji, ki jo morate kadroviki suvereno obvladovati.

         CERTIFIKAT

         Certifikat podeljuje podjetje Forum Media v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

         Certifikat Forum Media

         Oglejte si utrinke iz ene izmed delavnic prejšnjih izvedb

         Preverite še ostala izobraževanja s področja HRM. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

         Avtorji

         mag. Suzana Ester Car

         suzana-ester-car mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij pri podjetju StepUP3. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”

         Maja Pene

         Sem izkušena direktorica kadrovske službe z več kot 15 leti izkušenj v poslovnem svetu, predvsem na področju vzpostavljanja in vodenja kadrovskih strategij ter iskanja in selekcije vrhunskih talentov. Uspešno sem vzpostavila kadrovski oddelek “iz nič”, pri čemer še naprej nadgrajujem in izvajam programe za razvoj zaposlenih ter gradim povezovalno organizacijsko kulturo in vrhunske ekipe. Moj strateški pristop k kadrovskim izzivom omogoča organizaciji, da privablja, razvija in zadržuje najboljše talente na trgu dela. Z veseljem delim svoje izkušnje naprej mlajšim generacijam, saj verjamem, da je povezovanje in deljenje dobrih praks med seboj izjemnega pomena.
         Maja Pene

         Tanja Bohl

         Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

         Potek izobraževanja in spletna učilnica

         Delavnice bodo potekale v živo na lokaciji ter online. Posnetki webinarjev so na voljo v spletni učilnici in na portalu e-Kadrovik. Intenzivne delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Dostop do portala e-Kadrovik, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja in vam bo omogočen še 3 mesece po zaključku programa. Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 6 mesecev od zaključka izobraževalnega programa. Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

         Splošni pogoji

         IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

         Posebne ugodnosti

         Posebne ugodnosti

         • drugi udeleženec 10 % popusta,
         • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
         • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

           NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.