Strokovnjak za kadrovsko delo

Izobraževalni program

1.260,00  (DDV ni vštet v ceno)

 

👉 Pregled ZDR-1 in vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega (zaposlovanje, razvoj, nagrajevanje, izhod iz podjetja), delovno pravo v praksi: pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Strokovnjak za kadrovsko delo


Vloga kadrovika je v podjetju ključna:

strokovnja-za-kadrovsko-delo

  • obvladati morate ogromno kadrovskih procesov in postopkov,

  • poznati raznoliko delovnopravno zakonodajo,
  • vaše komunikacijske veščine morajo biti vrhunske,
  • znati morate sodelovati tako z zaposlenimi kot vodji,
  • vodstvu in lastnikom morate znati prodati vaše ideje in še bi lahko naštevali.

Za učinkovito delo morate v skladu z zakonom urejati pogodbena razmerja, pravilnike in različne akte, hkrati se morate nenehno izobraževati in redno spremljati aktualne zakonodajne ter ostale novosti, ki jih je v tem obdobju nastalo še več. Ob vsem tem se tudi kadroviki soočate s stresom in izgorevanjem, tako zaposlenih, kot vas samih.

Da boste svoje znanje pomembno nadgradili in bili pri svojem delu res odlični, se udeležite intenzivnega izobraževalnega programa za pridobitev certifikata – Strokovnjak za kadrovsko delo!


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

S pridobljenim znanjem boste:

pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi, predvsem v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo,
odlično obvladali delovnopravno področje,
izvedli zapletene postopke zaposlitev, kot tudi prekinitev pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb,
pridobili koristne informacije za izvajanje vseh kadrovskih procesov,
z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svoje podjetje ali organizacijo.


Predavatelji

Tanja Bohl

Odvetnica, specialistka za področje delovnega prava

Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

 .

.

miha-sercer, univ. dipl. psih.

Miha Šercer 

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu.

 .

.

.

suzana-ester-car

mag. Suzana Ester Car

mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin. 

.

.

.


Komu priporočamo udeležbo?

Program je namenjen kadrovikom, strokovnjakom na HR področju, ki se s tematiko srečujejo prvič ali pa želijo osvežiti svoje znanje.

Če imate že kakšno vprašanje, pa nam ga pošljite na naslov: [email protected].


Vsebina izobraževanja

Spletno stičišče za HR-ovce vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.

Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha.

Trajanje: od 9.00 do 13.15

Predavatelj: Miha Šercer

    Delovno pravo v praksi: pravilno in učinkovito delo v kadrovskih službah

    • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
    • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
    • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja – pravilna interpretacija pravnih pravil glede na njihovo prepletanje
    • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
    • Temeljne dileme v zvezi z diskriminacijo in mobingom

    Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

    Trajanje: 9.00-12.30

    Predavateljica: Tanja Bohl

    • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
    • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
    • Sporazumno prenehanje pogodbe o zaposlitvi
    • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi
    • Izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi
    • Odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca
    • Sodna praksa
    • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

     

    Posnetki video seminarjev v spletni učilnici

    Trajanje: od 9.00 do 13.15

    Predavateljica: mag. Suzana Ester Car

    Pregled vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega:

    • zaposlovanje (kadrovski vprašalnik, selekcijski intervju),
    • razvoj (redni letni pogovor, izobraževanje in usposabljanje, merjenje učinkovitosti izobraževanj, model kompetenc),
    • delo od doma
    • nagrajevanje (ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in napredovanja),
    • izhod iz podjetja (izhodni intervju),
    • prikaz uspešnih praktičnih primerov dobre prakse, z dodanimi vzorci obrazcev.

    Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj


    kadrovski-seminarji


    Kaj vam zagotovimo še dodatno?

    Izobraževalni program razvijamo skupaj s strokovnjaki s področja HR in delovnopravne zakonodaje ter ga zaradi velikega zanimanja redno izvajamo. Prilagojen je novim trendom in zahtevam trga, predvsem pa trenutni situaciji, ki jo morate kadroviki suvereno obvladovati.


    Izobraževalni program s certifikatom

    Po zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za kadrovsko delo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

    Certifikat podeljuje podjetje Forum Media v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja.

    Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

    .

    .

    .


    Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

    »Izobraževanje je bilo najboljše do sedaj, z veliko praktičnimi primeri in s konkretnim reševanjem naših primerov iz prakse, kajti teorijo si lahko preberemo na internetu. Ocenila bi ga s 5 zvezdicami.«

    Martina Janežič
    REGIA GROUP d.d.

    »Zadovoljna sem bila s celotno organizacijo, temami in predavatelji.«

    Maja Vauda s.p.

    »Izjemno zadovoljna z izvedbo izobraževanja. Vsebine so dobro izbrane in pokrivajo tematike, ki jih kadroviki najbolj potrebujemo pri svojem delu. Tudi predavatelji so zelo strokovni, vsa predavanja pa so dobro podprta s primeri iz prakse, ter omogočeno diskusijo. Priporočam!«

    Alja Lamut Jančič
    ISOKON d.o.o.

    »Dobra izbira predavateljev!«

    Monika Čakš
    LINDE VILIČAR d.o.o.


    spletna-izobrazevanjaPotek izobraževanja

    Delavnice bodo potekale v živo na lokaciji ter online. Posnetki webinarjev so na voljo v spletni učilnici in na portalu e-Kadrovik.

    Intenzivne delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

    Dostop do portala e-Kadrovik, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja in vam bo omogočen še 3 mesece po zaključku programa.

    Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha.

    Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 6 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.

    Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

    Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.


    Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

    • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
    • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
    • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
    • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
    • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

    Preverite še ostala izobraževanja iz – HR in Menedžment. Pomagali vam bodo razjasnili številne dileme iz prakse.

    Avtorji

    mag. Suzana Ester Car

    suzana-ester-car mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij pri podjetju StepUP3. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”

    Miha Šercer

    Miha Šercer Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniška pisarna Šercer-Šisenik, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

    Tanja Bohl

    Tanja BohlLeta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa se je zaposlila kot odvetniška pripravnica v odvetniški pisarni v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl d.o.o.. Pri svojem delu se posebej poglobljeno ukvarja z delovnim pravom. Leta 2022 je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila specializacijo s področja delovnega prava in pri Odvetniški zbornici Slovenije pridobila naziv specialistka za področje delovnega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike in pravnike.

    Splošni pogoji

    IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

    Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

    Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.