Strokovnjak za kadrovsko delo

Izobraževalni program

1.360,00  DDV ni vštet v ceno

Pregled ZDR-1 in vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega (zaposlovanje, razvoj, nagrajevanje, izhod iz podjetja), delovno pravo v praksi: pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na novem izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
STROKOVNJAK ZA KADROVSKO DELO 

Vloga kadrovika je v podjetju ključna: obvladati morate ogromno kadrovskih postopkov, raznoliko delovnopravno zakonodajo, poznati morate komunikacijske veščine in delo z ljudmi. Za učinkovito delo morate v skladu z zakonom urejati pogodbena razmerja, pravilnike in različne akte, hkrati se morate nenehno izobraževati in redno spremljati aktualne zakonodajne novosti, ki jih je v tem obdobju nastalo še več. Ob tem pa ste se tudi kadroviki soočili s stresom in izgorevanjem, tako zaposlenih, kot vas samih.

Da boste svoje znanje pomembno nadgradili in bili pri svojem delu res odlični, se udeležite izobraževalnega programa.

Oglejte si pogovor s predavateljico Tanjo Bohl – S kakšnimi izzivi se srečuje strokovnjak za kadovsko delo

 


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Kot kadrovik – strokovnjak za kadrovsko delo boste:

 pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
 odlično obvladali delovnopravno področje,
 izvedli zapletene postopke zaposlitev, kot tudi prekinitev pogodb o zaposlitvi ali drugih pogodb,
 pridobili koristne informacije za izvajanje vseh kadrovskih procesov,
 spoznali glavne dejavnike in možnosti za preventivno ukrepanje pri stresu in izgorelosti ter
 z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svoje podjetje ali organizacijo.


Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja 
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.

Dostop do portala e-Kadrovik in spletne izdaje priročnika Zakon o delovnih razmerjih v praksi
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala za HRM e-Kadrovik, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja 
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okviru. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.


Prijava vključuje

 • Izvedbo izobraževalnega programa – 4 online delavnice
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih po novem
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo dodatna e-gradiva in posnetki dveh online seminarjev. Dostop vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in tudi še 14 dni po poteku programa
 • Certifikat strokovne kvalifikacije, v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja

Agenda

 • Online delavnica – Delovno pravo v praksi: Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi, Miha Šercer
 • Dostop do portala e-Kadrovik z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih v praksi
 • Posnetki online seminarjev, Delo od doma in Ergonomija
 • Online delavnica – Primeri dobre prakse v kadrovskih službah, mag. Suzana Ester Car
 • Online delavnica – Postopki, povezani z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev, s posebnim poudarkom na odpovedi pogodb o zaposlitvi in sodni praksi, Tanja Bohl
 • Online delavnica – Obvladovanje BO in promocija zdravja na delovnem mestu, Simona Ažman
 • Dostop do spletne učilnice z online gradivi ter gradivi s posameznih delavnic

Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

»Izobraževanje je bilo najboljše do sedaj, z veliko praktičnimi primeri in s konkretnim reševanjem naših primerov iz prakse, kajti teorijo si lahko preberemo na internetu. Ocenila bi ga s 5 zvezdicami.«

Martina Janežič
REGIA GROUP d.d.

»Zadovoljna sem bila s celotno organizacijo, temami in predavatelji.«

Maja Vauda s.p.

»Izjemno zadovoljna z izvedbo izobraževanja. Vsebine so dobro izbrane in pokrivajo tematike, ki jih kadroviki najbolj potrebujemo pri svojem delu. Tudi predavatelji so zelo strokovni, vsa predavanja pa so dobro podprta s primeri iz prakse, ter omogočeno diskusijo. Priporočam!«

Alja Lamut Jančič
ISOKON d.o.o.

»Dobra izbira predavateljev!«

Monika Čakš
LINDE VILIČAR d.o.o.


Postanite strokovnjak za kadrovsko delo

Izobraževalni program razvijamo skupaj s strokovnjaki in zaradi velikega zanimanja redno izvajamo. Prilagojen je novim trendom in zahtevam trga, predvsem pa trenutni situaciji, ki jo morate kadroviki suvereno obvladovati.

V program je vključeno:

 • Za dodatno utrjevanje znanja, reševanje praktičnega primera preko aplikacije ForumPlay
 • Številni vzorci v spletni učilnici in na portalu e-Kadrovik
 • Opomniki o pomembnih datumih za kadrovike
 • Usmeritve za učinkovito in olajšano delo kadrovika

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Program sestavljajo:

 • štiri online delavnice, ki zajemajo sledeče vsebine:
  • Pregled vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega (zaposlovanje, razvoj, nagrajevanje, izhod iz podjetja)
  • Delovno pravo v praksi: Pravilno in učinkovito delo v kadrovski službi
  • Postopki, povezani z zaposlovanjem in odpuščanjem delavcev s posebnim poudarkom na odpovedi pogodbe o zaposlitvi in sodni praksi
  • Obvladovanje BO in promocija zdravja na delovnem mestu
 • dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih v praksi,
 • štirje sklopi študijskih gradiv (posnetki dveh online seminarjev ter e-gradiva: Učinkovito preprečevanje mobinga in Razvojni pogovor s sodelavcem)
 • ter gradiva s posameznih delavnic, v spletni učilnici.

Izobraževalni program s certifikatom

Po zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za kadrovsko delo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.


Potek izobraževanja

 • Delavnice bodo potekale online, preko aplikacije ZOOM. Ni vam treba zapuščati delovnega mesta, delavnice lahko spremljate tudi od doma.
 • Intenzivne delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala e-Kadrovik, z online priročnikom Zakon o delovnih razmerjih po novem, se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje zbirko in komentarje delovnopravnih predpisov, strokovne napotke priznanih slovenskih strokovnjakov, uporabno kadrovsko dokumentacijo, s takojšnjo možnostjo urejanja, up-to date novice in trende s HR področja in predvsem takojšnje strokovne odgovore in obrazložitve na vaša vprašanja.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen: vsem zaposlenim, vodjem in strokovnim sodelavcem v kadrovskih oddelkih in oddelkih za upravljanje s človeškimi viri, ki so pristojni za izvajanje učinkovite kadrovske funkcije v podjetju, pa tudi samostojnim sodelavcem, pravnikom, direktorjem ter vsem, ki jih obravnavana tematika zanima.


Vsebina

 • Delovna razmerja in trg dela
 • Komentarji členov ZDR-1
 • Aktualne teme
 • Različna zakonodaja pomembna za kadrovike
 • Varnost in zdravje pri delu
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Kadrovski kontroling
 • Strateško upravljanje s človeškimi viri

Dostop prejmete na vaš elektronski naslov.

Trajanje: od 9.00 do 13.15

  • Temeljne obveznosti delodajalca pri zaposlovanju, med delovnim razmerjem in pri prenehanju delovnega razmerja
  • Kadrovske evidence, varstvo osebnih podatkov – kako se pripraviti na obisk inšpektorja za delo in nadzornika za varstvo osebnih podatkov?
  • Pogodba o zaposlitvi (vsebina, atipične oblike), splošni akti (obvezni in priporočljivi), kolektivne pogodbe, zakonodaja – pravilna interpretacija pravnih pravil glede na njihovo prepletanje
  • Letni dopust, regres, plačilo za delo in drugi prejemki, delovni čas
  • Temeljne dileme v zvezi z diskriminacijo in mobingom

  Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

  • Delo od doma – pravni, organizacijski in komunikacijski vidik
  • Ergonomija na delovnem mestu

  Trajanje: od 9.00 do 13.15

  Pregled vloge kadrovika v ciklu delovnega razmerja vsakega zaposlenega:

  • zaposlovanje (kadrovski vprašalnik, selekcijski intervju),
  • razvoj (redni letni pogovor, izobraževanje in usposabljanje, merjenje učinkovitosti izobraževanj, model kompetenc),
  • delo od doma
  • nagrajevanje (ocenjevanje delovne uspešnosti, sistem nagrajevanja in napredovanja),
  • izhod iz podjetja (izhodni intervju),
  • prikaz uspešnih praktičnih primerov dobre prakse, z dodanimi vzorci obrazcev.

  Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

  Razvojni pogovori:

  • Kako se pripraviti na razvojne pogovore (zakaj jih sploh izvajati, določitev vsebin pogovora, usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca)
  • Izvedba pogovora in aktivnosti po njem (vzpostavitev dobrega vzdušja, prilagoditev izvedbe pogovora sodelavcu, postavljanje motivirajočih ciljev in še več)
  • Vzorci za takojšnjo uporabo za pogovore, evalvacijo in spremljanje

  Preprečevanje mobinga:

  • Kaj pomeni mobing (opredelitev in pojavne oblike)?
  • Pravna ureditev in obveze delodajalcev (mobing v ZDR-1 in ZVZD, drugi predpisi)
  • Sprejem ukrepov za preprečevanje mobinga (preventiva, formalni in neformalni akti delodajalcev)

  Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

  Trajanje: od 9.00 do 13.15

  • Vse vrste odpovedi pogodbe o zaposlitvi in postopki pri odpovedih
  • Najpogostejše napake pri odpovedi pogodb o zaposlitvi
  • Postopek pred delovnim sodiščem in praksa delovnih sodišč pri odpovedih
  • Najpomembnejši primeri iz sodne prakse

  Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

  Trajanje: od 9.00 do 13.15

   • Promocija zdravja v praksi (kje pridobiti informacije, kako oblikovati aktivnosti, kje so ključne ovire)
   • Koristi izvajanja promocije zdravja (lahko izračunamo konkretno korist, ki nam jo lahko določen ukrep prinese in ali znamo meriti učinke, kje so skrite rezerve, finančne kalkulacije iz prakse)
   • Odsotnost z dela in promocija zdravja (zdravstveni absentizem in promocija zdravja – povezava, primeri dobrih praks)
   • Promocija zdravja – naj zdravje postane vrednota – kako? (Preprosti primeri iz prakse kako z malimi koraki dosežemo hitre in dolgoročne učinke.)

   Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj

   • Preverjanje znanja: test rešite v spletni učilnici v dogovorjenem roku.
   • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo.

   Predavatelji

   mag. Suzana Ester Car

   mag. Suzana Ester Car, svetovalka in trenerka, ki verjame, da so odnosi ključ do naše sreče in uspeha, zato se v zadnjem času največ posveča učinkovitem komuniciranju, vodenju in motiviranju posameznikov ter skupin.  Najboljše zahteva tako od sebe kot od udeležencev svojih delavnic in je prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. S kadrovskim managementom se je pričela ukvarjati leta 2000 v večnacionalnem podjetju Procter&Gamble. Pet let je bila pomočnica direktorja s področja razvoja ljudi na Kliniki Golnik. Kot samostojna svetovalka s podjetji in organizacijami sodeluje pri vpeljavi orodij kadrovskega managementa in usposabljanju vodij za samostojno in učinkovito uporabo vpeljanih orodij. Pri implementaciji izhaja iz potreb in organizacjske kulture podjetij ter vključuje zaposlene v vse faze implementacije. “Zadnji dve leti sta korenito spremenili tudi naš pogled na delo in odnos do “službe” – ter hitro odprli vrata drugačnim oblikam dela. Svetu smo dovolili vpogled v svojo domačo pisarno ali celo v svojo dnevno sobo. Nekatere organizacije so se novim razmeram odlično prilagodile in pobirajo smetano. Jo boste tudi vi?”

   Miha Šercer

   Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

   Simona Ažman

   Simona Ažman je svetovalka menedžerjem, službam HRM in strokovnim sodelavcem varnosti in zdravja pri delu s 15-letnimi izkušnjami na področju zniževanja zdravstvenega absentizma. Je tudi svetovalka certifirciranim promotorjem zdravja in izvajalka lastnega programa s ciljem izboljšanja počutja in zdravja v podjetjih.

   Tanja Bohl

   Odvetnica je po letu 2003 opravljenem državnem pravosodnem izpitu kariero nadaljevala kot odvetniška kandidatka v Odvetniški pisarni Senica, kasneje pa kot odvetnica in partnerica v Odvetniški pisarni Ulčar & partnerji, dokler se ni leta 2013 odločila za samostojno karierno pot in je ustanovila lastno odvetniško pisarno. Specializirana je za področje delovnega prava, saj v okviru odvetniške pisarne primarno sodelujejo z delodajalci, katerim svetujejo v vseh delovnopravnih zadevah, zastopajo pa tako delodajalce kot delavce v sodnih postopkih. Odvetnica Tanja Bohl je avtorica številnih strokovnih publikacij ter predavateljica na različnih izobraževanjih s področja delovnega prava za pravnike in kadrovike. Trenutno zaključuje tudi specialistični študij delovnega prava in socialne varnosti pri Pravni fakulteti v Ljubljani.

   Splošni pogoji

   IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

   Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

   Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.