fbpx

Prijava v portal: 

Tveganja za nezgode pri delu ter preventivni ukrepi

Seminar
Datum: 10.6.2024
Ura: 9.00 – 13.30
Lokacija: Online (preko spleta)
Strokovnjaki:
Po koncu izobraževanja prejmete potrdilo Forum Akademije po opravljenem izobraževanju in 8 točk v skladu z 10. členom pravilnika.

Top 3 prednosti online seminarja:

1) Zakonodajno usklajene rešitve
2) Strokovni odgovori na vaša vprašanja
3) Praktični primeri

268,20  (DDV ni vštet v ceno)-10%

(Hitri popust velja do 21. 5. 2024)

Koristi seminarja:

Izvedeli boste:

 • Kakšna je vloga in pristojnosti strokovnega sodelavca za varnost in zdravje pri delu;
 • Kako ustrezno, pravilno in pravočasno pripraviti in hraniti evidence o nezgodah;
 • Kako izpolniti dokumentacijo, s katero boste kot delodajalci lahko v postopkih dokazovali, da do nezgod ni prišlo zaradi vaše krivde;
 • S pomočjo primerov iz prakse boste prepoznali najpogostejše napake in pravočasno ukrepali;
 • Prejeli boste strokovne odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Vprašanja lahko pošljete že pred seminarjem na naslov: [email protected].

Program praktičnega seminarja:

 • Zagotavljanje varnega in zdravega dela – delodajalčeva zakonodajna dolžnost
 • Vloga strokovnega delavca za varnost in zdravje za zmanjšanje tveganj za nastanek nezgod pri delu
 • Usposabljanje in motiviranje delavcev za varno delo
 • Upoštevanje varnostnih predpisov in navodil za varno delo
 • Zahteve in nadzor za uporabo osebne varovalne opreme
 • Dokumentiranje izvedenih ukrepov za zmanjšanje nezgod
 • Organigram odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu
 • Predstavitev metode 5 x ZAKAJ (prihaja do nezgod pri delu)
 • Praktični primeri iskanja vzrokov nezgod pri delu
 • Ukrepi za zmanjšanje tveganja nastanka nezgod pri delu
 • Regresni zahtevki, kot končna posledica nezgod pri delu
 • Pravne podlage za regresne zahtevke
 • Naraščajoč trend uspešno zaključenih regresnih, odškodninskih in tudi kazenskih zahtevkov vas kot delodajalca sili k vzpostavitvi in izvajanju ukrepov, ustreznemu sistemu pooblastil in odgovornosti ter zavarovanju dokazov
 • Predstavitev pravnih podlag za izstavitev regresnih zahtevkov:ZZZZ, ZDR, ZVZD-1, ZPIZ-1, ZPIZ-2.
 • Prestavitev najpogostejših napak (storjenih pred nastankom nezgode), ki so jih delodajalci storili v postopkih z namenom preventivnega ukrepanja
 • Kaj narediti, da bo vsa dokumentacija izpolnjena pravočasno in pravilno ter bo služila kot dokaz, kaj je delodajalec naredil, da bi preprečil nezgodo pri delu
 • Prestavitev najpogostejših napak, ki so v praksi storjene pred nastankom nezgod pri delu
 • Odgovori na vprašanja.

Komu je seminar namenjen?

Direktorjem, odgovornim osebam za varnost in zdravje pri delu, strokovnim delavcem,  pooblaščencem za varnost in zdravje pri delu, kadrovikom in vsem, ki se zavedate pomena varnega in zdravega dela.

»Izvajanje delovnega procesa predstavlja stalno pojavljanje tveganj, ki lahko v večji ali manjši meri vplivajo na varnost in zdravje delavcev, ki delo opravljajo, pa tudi drugih oseb, ki so tako ali drugače prisotne v delovnem procesu delodajalca. Delodajalec mora tako zagotavljati varnost in zdravje pri izvajanju delovnega procesa. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter tudi drugih prisotnih oseb.

Inšpektorat za delo vsako leto še vedno vsako leto prejme ogromno prijav, ki se večinoma nanašajo na neustrezne delovne pogoje ter na nezagotavljanje zdravstvenih pregledov delavcev in usposabljanja delavcev za varno delo.« Vir: Poročila IRSD

Delodajalec je, v skladu z ZVZD-1, dolžan poskrbeti za varnost in zdravje delavcev!

Pomembno je, da delodajalec z vidika varnosti in zdravja naredi vse, da do nezgod in bolezni pri delu ne pride. Ukrepati mora preventivno, pravilno in pravočasno, saj le tako lahko v primeru nezgode dokazuje, da do nezgode pri delu ni prišlo po njegovi krivdi. Koristno je poznati in odpraviti najpogostejše napake, ki jih delodajalci v praksi naredijo že pred nezgodo.

Avtorji

Vilko Švab

Vilko Švab, univ. dipl. inž. str., ima večletne praktične izkušnje na področju zagotavljanja in izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Je sodni izvedenec na področju varstva pri delu in izvedenec nemedicinske stroke ter vodilni presojevalec za presojo sistemov kakovosti ISO 9001 in sistemov varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Bil je svetovalec pri uvajanju sistema BS OHSAS v podjetjih kot Iskraemeco, Cestno podjetje Ptuj, Termoelektrarna Šoštanj in ostala. Bil je vodja oddelka za varnost in zdravje pri delu v podjetjih kot: TAM Maribor, VESNA d.d., MTT TEKSTIL d.o.o. Od 2018 je na TUV SUD Sava zaposlen kot vodja usposabljanj in vodilni presojevalec ISO 9001 in BS OHSAS 18001.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Mnenja udeležencev

Zanimiv način predavanja, lahko poslušljiv in prikazan na primerih, za lažje razumevanje. Jana Grum Žekar, Dinos d.o.o. Še posebej sem bila zadovoljna z načinom komuniciranja predavatelja na primerih, lažje razumevanje. Katarina Lubej, UKC Maribor Še posebej sem bil zadovoljen z vsebino predavanj in primeri predavatelja. Jernej Forstner, SIJ Ravne Systems Temeljita predstavitev problematike in primeri iz prakse. Bojan Gregorič, Atlantic Droga Kolinska d.o.o. Tema je podana Jasno, preprosto in zanimivo. Prvi seminar na to temo, kjer sem prejela konkretne odgovore. Lea Žibret, BENI TEHING d.o.o.

Posebne ugodnosti

Posebne ugodnosti

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

  NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20 Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.