Tveganja za nezgode pri delu ter preventivni ukrepi

Seminar
Avtorji:Vilko Švab

298,00  DDV ni vštet v ceno

Kraj izvedbe:Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

 

Delodajalec je, v skladu z ZVZD-1, dolžan poskrbeti za varnost in zdravje delavcev!

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Tveganja za nezgode pri delu ter preventivni ukrepi

8 točk v skladu s Pravilnikom o stalnem strokovnem izpopolnjevanju in usposabljanju na področju varnosti in zdravja pri delu


POMEMBNO: Nezgode pri delu je še vedno preveč!

»V letu 2021 je bil najpogostejši vzrok smrtnih nezgod padec z višine, in sicer v 4 primerih. Delavci so se smrtno poškodovali zaradi padca s strehe objekta, padca z odra višine 6,3 m in padca z vrha lestve višine 3 m, ko je delavec želel sestopiti na betonsko ploščo ter zaradi padca s strehe na 1,5 m nižji nivo druge strehe. V 2 primerih je bil vzrok smrti prometna nezgoda in v 2 primerih porušitev objekta, ko je enega delavca zasulo, drugega pa je stisnila ruševina v izkopu. Ugotavljamo, da se vsako leto ponavljajo isti najpogostejši vzroki za nastanek nezgod pri delu. Tako je bila, če ne upoštevamo COVID-19, v letu 2021 glavni vzrok za nezgode, v katerih so bili delavci težje ali lažje poškodovani, izguba nadzora nad delovno opremo (stroji, ročno orodje, transportna sredstva in podobno), in to v kar 30,6 % primerov. Tudi v inšpekcijskih nadzorih inšpektorji ugotavljajo, da zaposleni podcenjujejo nevarnosti, ki jih povzroča delovna oprema in odstranjujejo varovala, posegajo v nevarna območja delovne opreme in podobno.«

Vir: Poročilo IRSD 2021

Po podatkih ZZZS v Sloveniji dnevno izostane od dela zaradi bolezni ali poškodb skoraj 40.000 ljudi, nadomestila plač med začasno zadržanostjo od dela pa znašajo okoli 450 milijonov EUR na leto. Ob upoštevanju, da stroški nezgod in bolezni na delovnem mestu v državah EU okvirno znašajo 3 % bruto družbenega proizvoda, to v Sloveniji znese okoli 1.650 EUR na zaposlenega na leto oziroma eno povprečno slovensko plačo.

Delodajalec je, v skladu z ZVZD-1, dolžan poskrbeti za varnost in zdravje delavcev!

Pomembno je, da delodajalec z vidika varnosti in zdravja naredi vse, da do nezgod pri delu ne pride. Ukrepati mora preventivno (še posebej se je to pokazalo v času od pričetka epidemije), pravilno in pravočasno, saj le tako lahko v primeru nezgode dokazuje, da do nezgode pri delu ni prišlo po njegovi krivdi. Koristno je poznati  in odpraviti najpogostejše napake, ki jih delodajalci v praksi naredijo že pred nezgodo.

Posebej za vas organiziramo praktičen seminar.

nezgode-pri-delu


Komu je seminar tveganja za nezgode pri delu ter preventivni ukrepi namenjen?

Direktorjem, odgovornim osebam za varnost in zdravje pri delu, strokovnim delavcem,  pooblaščencem za varnost in zdravje pri delu, kadrovikom in vsem, ki se zavedate odgovornosti in pomena varnega in zdravega dela.


Koristi

Priprava in hramba evidenc ter izpolnitev dokumentacije

 • Jasna navodila in primeri iz prakse, kako izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu.
 • Pojasnila za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje nevarnosti pri delu, obveščanje in usposabljanje delavcev, z ustrezno organiziranostjo ter potrebnimi materialnimi sredstvi.
 • Ustrezna, pravilna in pravočasna priprava in hramba evidenc ter izpolnitev dokumentacije, s katero boste kot delodajalci dokazali, da ste naredili vse in da do nezgode ni prišlo zaradi vaše krivde;
 • Strokovni odgovori na vaša konkretna vprašanja.

Primeri iz prakse

 • S pomočjo primerov iz prakse boste prepoznali najpogostejše napake in pravočasno ukrepali;

Strokovni odgovori

 • Prejeli boste strokovne odgovore na vaša konkretna vprašanja.

Vsebina

9.00–10.30 – Odgovornost delodajalca v sistemu varnosti in zdravja pri delu

 • Zagotavljanje varnega in zdravega dela – delodajalčeva zakonodajna dolžnost
 • Vloga strokovnega delavca za varnost in zdravje za zmanjšanje tveganj za nastanek nezgod pri delu
 • Usposabljanje in motiviranje delavcev za varno delo
 • Upoštevanje varnostnih predpisov in navodil za varno delo
 • Zahteve in nadzor za uporabo osebne varovalne opreme
 • Dokumentiranje izvedenih ukrepov za zmanjšanje nezgod
 • Organigram odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu

10.30–11.15 – Metode za iskanje vzrokov nezgod pri delu

 • Predstavitev metode 5 x ZAKAJ (prihaja do nezgod pri delu)
 • Praktični primeri iskanja vzrokov nezgod pri delu
 • Ukrepi za zmanjšanje tveganja nastanka nezgod pri delu

11.15–11.45 – odmor

11.45–12.45 – Finančne posledice nezgod pri delu – regresni zahtevki

 • Regresni zahtevki, kot končna posledica nezgod pri delu
 • Pravne podlage za regresne zahtevke
 • Naraščajoč trend uspešno zaključenih regresnih, odškodninskih in tudi kazenskih zahtevkov vas kot delodajalca sili k vzpostavitvi in izvajanju ukrepov, ustreznemu sistemu pooblastil in odgovornosti ter zavarovanju dokazov
 • Predstavitev pravnih podlag za izstavitev regresnih zahtevkov: ZZZZ, ZDR, ZVZD-1, ZPIZ-1, ZPIZ-2.
 • Predstavitev najpogostejših napak (storjenih pred nastankom nezgode), ki so jih delodajalci storili v postopkih z namenom preventivnega ukrepanja
 • Kaj narediti, da bo vsa dokumentacija izpolnjena pravočasno in pravilno ter bo služila kot dokaz, kaj je delodajalec naredil, da bi preprečil nezgodo pri delu

 12.45–13.30 – Primeri iz prakse

 • Predstavitev najpogostejših napak, ki so v praksi storjene pred nastankom nezgod pri delu
 • Odgovori na vprašanja.

Mnenja udeležencev:

Zanimiv način predavanja, lahko poslušljiv in prikazan na primerih, za lažje razumevanje.
Jana Grum Žekar, Dinos d.o.o.

Še posebej sem bila zadovoljna z načinom komuniciranja predavatelja na primerih, lažje razumevanje.
Katarina Lubej, UKC Maribor

Še posebej sem bil zadovoljen z vsebino predavanj in primeri predavatelja.
Jernej Forstner, SIJ Ravne Systems

Temeljita predstavitev problematike in primeri iz prakse.
Bojan Gregorič, Atlantic Droga Kolinska d.o.o.

Tema je podana Jasno, preprosto in zanimivo. Prvi seminar na to temo, kjer sem prejela konkretne odgovore.
Lea Žibret, BENI TEHING d.o.o.


Preverite še ostala izobraževanja iz – Varnost in zdravje pri delu. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Vilko Švab

Vilko Švab, univ. dipl. inž. str., ima večletne praktične izkušnje na področju zagotavljanja in izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Je sodni izvedenec na področju varstva pri delu in izvedenec nemedicinske stroke ter vodilni presojevalec za presojo sistemov kakovosti ISO 9001 in sistemov varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Bil je svetovalec pri uvajanju sistema BS OHSAS v podjetjih kot Iskraemeco, Cestno podjetje Ptuj, Termoelektrarna Šoštanj in ostala. Bil je vodja oddelka za varnost in zdravje pri delu v podjetjih kot: TAM Maribor, VESNA d.d., MTT TEKSTIL d.o.o. Od 2018 je na TUV SUD Sava zaposlen kot vodja usposabljanj in vodilni presojevalec ISO 9001 in BS OHSAS 18001.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo online seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo online seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se online seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se online seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi online seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo sprejemate ta določila in splošne pogoje.

Mnenja udeležencev

Zanimiv način predavanja, lahko poslušljiv in prikazan na primerih, za lažje razumevanje.
Jana Grum Žekar, Dinos d.o.o.

Še posebej sem bila zadovoljna z načinom komuniciranja predavatelja na primerih, lažje razumevanje.
Katarina Lubej, UKC Maribor

Še posebej sem bil zadovoljen z vsebino predavanj in primeri predavatelja.
Jernej Forstner, SIJ Ravne Systems

Temeljita predstavitev problematike in primeri iz prakse.
Bojan Gregorič, Atlantic Droga Kolinska d.o.o.

Tema je podana Jasno, preprosto in zanimivo. Prvi seminar na to temo, kjer sem prejela konkretne odgovore.
Lea Žibret, BENI TEHING d.o.o.