Strokovnjak proizvodnih procesov
Strokovnjak za optimizacijo in modernizacijo proizvodnih procesov
890,00  (DDV ni vštet v ceno) Dodaj v košarico

Strokovnjak za optimizacijo in modernizacijo proizvodnih procesov

Izobraževalni program

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Datum izvedbe: 14. 3. - 3. 4. 2024
Kraj izvedbe:Online (preko spleta)

 

Odprava izgub, odstranitev elementov, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, odkrivanje novih poti ter iskanje načinov, kako procese pohitriti, poenostaviti in jih podpreti s sodobno tehnologijo.

Število udeležencev:
Posebne ugodnosti:
 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 10 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.


Visoke zahteve trga in konkurenca vas v proizvodnji silijo v:

 • nenehno iskanje izboljšav,
 • odpravljanje izgub,
 • optimizacijo procesov,
 • vse večjo prilagodljivost,
 • nižanje stroškov,
 • višanje dodane vrednosti,
 • vpeljevanje vse sodobnejših tehnoloških rešitev,
 • iskanje notranjih rezerv,
 • vsestransko inovativnost …

Vodja proizvodnje je pogosto postavljen pred velike izzive, kako biti vsem tem zahtevam kos.

Da bi vas pri vašem zahtevnem delu podprli, smo pripravili izobraževalni program, na katerem boste nadgradili svoje znanje in veščine, pridobili odgovore na morebitne dileme, spoznali uspešne prakse ter izmenjali neprecenljive izkušnje!

Vodja proizvodnje

Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

 • Vedeli boste, katere metode in pristope za optimizacijo proizvodnih procesov lahko uporabite ter kdaj.
 • Odpraviti boste znali nepotrebne izgube, ter procese zastaviti časovno in stroškovno učinkovito.
 • Učinkovito boste proizvajali tudi male serije ter se prilagajali zahtevam kupcev.
 • Vedeli boste, kje še iskati notranje rezerve, neizkoriščene potenciale, kako dvigniti dodano vrednost.
 • Spoznali boste večkriterijsko optimizacijo, simulacijsko modeliranje, kako izvesti »kaj-če« scenarij, sodelovalna delovna mesta in druge priložnosti novih tehnologij.
 • Pridobili boste dragocena znanja o sodobnih pristopih k inovacijam v proizvodnji.
 • Kot vodja proizvodnje boste lažje vpeljevali spremembe in zaposlene motivirali za aktivno sodelovanje!

Predavatelja:

Robert Ojsteršek

dr. Robert Ojsteršek

Raziskovalec in asistent na Fakulteti za strojništvo, njegovi raziskovalni interesi vključujejo planiranje in terminiranje proizvodnje, evolucijsko računanje, večkriterijsko optimizacijo, simulacijsko modeliranje, sodelovalna delovna mesta in vizualno računanje

.

.

Miha Vedenik

Miha Vedenik

Strokovnjak za vpeljavo vitkih metod pri podjetju Lean rešitve d.o.o., ki je svoje storitve izvajalo za številna renomirana podjetja, ustvarjalnost pri vpeljavi vitkih metod mu pomaga pri doseganju ciljev njegovih strank.

.

.


Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje je namenjeno vsem vodjem proizvodnje, direktorjem proizvodnje, strokovnim sodelavcem v proizvodnji in vsem, ki jih zanimajo načini optimizacije ter modernizacije proizvodnih procesov v vašem podjetju.


Vsebina izobraževanja

Predavatelj: dr. Robert Ojsteršek
Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: online

 • Kako globalni razvojni trendi in zahteve vplivajo na naše načine dela v proizvodnji
 • Katere metode in pristope nenehne optimizacije proizvodnih procesov lahko uporabimo in v katerih situacijah je to smiselno?
  • Pomembna področja optimizacije proizvodnih sistemov
  • Sprejemanje odločitev s pomočjo večkriterijske optimizacije
  • Uporaba tehnologij simulacijskega modeliranja, preslikava realnih procesov v digitalno okolje, izvajanje »kaj-če« scenarijev
  • Kako v času visoke dinamike naročil in razmaha individualizacije doseči agilno proizvodnjo
 • Priložnosti novih tehnologij:
  • Kaj deluje za nas in kaj ne? Kje začeti in kako nadaljevati?
  • Ali so odgovor sodelovalna delovna mesta? Kako jih vzpostavimo?
 • Praktični primeri in dobre prakse slovenskih podjetij

Avtor: Gregor Lapuh

 • Filozofija in principi vitke proizvodnje
 • Orodja metode in tehnike:
  • Oblikovanje toka dodane vrednosti
  • SMED
  • TPM
  • Oblikovanje delovnih sistemov
  • Povečanje zanesljivosti procesov – minimiziranje napak in dodelave
 • Omejitve in problemi pri uvajanju vitke proizvodnje

Predavatelj: Miha Vedenik
Trajanje: od 9.00 do 13.15
Lokacija: online

 • Kako do optimiziranih, časovno ter stroškovno učinkovitih proizvodnih procesov?
 • Aktivnosti in metode za odpravljanje nepotrebnih izgub v proizvodnem procesu
 • Učinkovito načrtovanje in organizacija delovnega procesa v proizvodnji
 • Iskanje neizkoriščenih potencialov, notranjih rezerv, reševanje izpadov proizvodnje
 • Nadzor nad stroški, izboljšanje produktivnosti, dvig dodane vrednosti
 • Premagovanje težav in ovir pri uvajanju vitke proizvodnje
 • Usposabljanje in motiviranje kadra za »lean« miselnost ter delovanje

Avtor: dr. Marjan Leber

 • Osnove inovacijskega menedžmenta
  • Ideja, invencija, inovacija
  • Razvoj izdelkov, storitev ali procesov in inovacijski menedžment
  • Odprto in zaprto inoviranje
  • Vitko inoviranje
  • Zbiranje idej in kreativne tehnike (6-stopenjski model)
 • Sodobni pristopi v inovacijskem menedžmentu
  • Vrednostni menedžment
  • Predlog variantnih rešitev
  • Izbor optimalne rešitve
  • Množično zbiranje idej – Crowdsourcing
  • Realizacija ideje – Crowdfunding

Avtorica: mag. Suzana Ester Car

 • »Človeška dimenzija« sprememb in vloga vodje pri vpeljevanju sprememb
 • Trije načini vpeljevanja sprememb, tri skupine sodelavcev in kaj lahko stori vodja
 • Aktivacija v »akciji«: štirje koraki aktivacije

 • Zaključni test
 • Prejem certifikata o uspešno opravljenem izobraževanju


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Online delavnica v živo: Pristopi k optimizaciji in digitalizaciji proizvodnih sistemov s ciljem povečanja učinkovitosti ter konkurenčnosti
 • Online delavnica v živo: Vitka (Lean) proizvodnja v praksi
 • Online študijsko gradivo: Vitka proizvodnja – izbrana orodja in omejitve
 • Online študijsko gradivo: Sodobni pristopi v inovacijskem managementu
 • Online študijsko gradivo: Vodja proizvodnje, vloga pri upravljanju sprememb
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetki delavnic
 • Certifikat: Strokovnjak za optimizacijo in modernizacijo proizvodnih procesov

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.

Delavnice
Za vsako delavnico boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Obe delavnici bosta potekali v živo na lokaciji.

Dodatno študijsko gradivo
Praktično pisno gradivo, namenjeno samostojnemu študiju, vam omogoča poglobitev in razširitev znanja – predelate ga lahko kadarkoli in kjerkoli vam to ustreza.

Opomba: Datumi modulov so informativne narave – vsebine lahko predelate v svojem času!

Spletna učilnica in zaključek izobraževanja
Komunikacija poteka preko spletne učilnice, kjer imate zbrana vsa gradiva in obvestila. V učilnici opravite tudi kratek zaključni test, na osnovi katerega prejmete certifikat »Strokovnjak za optimizacijo in modernizacijo proizvodnih procesov« v slovenskem in angleškem jeziku.

Opomba: K zaključnemu testu lahko pristopite, ko vam to čas dopušča (ni vezano na dan in uro).


Pridobite certifikat

Certifikat-forum-akademijaKot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije »Strokovnjak za optimizacijo in modernizacijo proizvodnih procesov« v slovenskem in angleškem jeziku.

.

.

.


Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še ostala izobraževanja s področja Proizvodja. Pomagala vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

Avtorji

dr. Robert Ojsteršek

Dr. Robert Ojsteršek je raziskovalec in asistent za področje proizvodne tehnologije in sistemi v Laboratoriju za načrtovanje proizvodnih sistemov ter v Laboratoriju za simulacije diskretnih sistemov, Fakultete za strojništvo, Univerze v Mariboru. Doktorski naziv je pridobil leta 2020, njegova bibliografija obsega več kot 120 objavljenih del, 12 znanstvenih člankov, 10 poglavij v znanstvenih monografijah, več znanstvenih konferenc itd. Kot gostujoči raziskovalec in predavatelj je gostoval na štirih tujih univerzah. Dr. Ojsteršek je vodil več kot 10 raziskovalno-razvojnih projektov za industrijo, je član uredniških odborov dveh znanstvenih revij. Njegovi raziskovalni interesi vključujejo planiranje in terminiranje proizvodnje, evolucijsko računanje, večkriterijsko optimizacijo, simulacijsko modeliranje, sodelovalna delovna mesta in vizualno računanje.

Miha Vedenik, univ. dipl. ekon.

Njegova strokovnost in sposobnost motiviranja mu omogočata povezovanje različnih nivojev organizacije v podjetjih, da skupaj začnejo spreminjati procese na bolje. Izjemna kreativnost in ustvarjalnost pri vpeljavi vitkih metod je bistven značaj predavatelja, ki mu pomaga pri doseganju ciljev njegovih strank. Podjetje Lean rešitve d.o.o. je svoje storitve izvajalo za številna renomirana podjetja, kot so Knauf Insulation, Hella, Iskra, Sazas, Cartago, Žito, Cablex, Hidria, SIP, Livar itd.

Splošni pogoji

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.