Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih

Izobraževalni program

1.390,00  DDV ni vštet v ceno

Izobraževalni program vam omogoča, da boste obvladali metodo TPM, upoštevali tehnično zakonodajo, odpravili tveganja, izmenjali izkušnje in več.

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih

Izkušeni managerji in vodje proizvodnje se dobro zavedajo, da je vzdrževanje dobesedno »podaljšana roka proizvodnje«. Pomanjkljiva znanja in izkušnje kadra vzdrževalcev neizogibno pomenijo zastoje, zamujene roke in visoke stroške. Zato vodje vzdrževanja kot svoje pomembne zadolžitve izpostavljate:

 • kvaliteten nadzor in analizo opravljenih del, tudi s strani zunanjih izvajalcev;
 • ustrezno načrtovanje preventivnega vzdrževanja;
 • strogo sledenje stroškom;
 • vodenje sodelavcev v oddelku v želeni smeri;
 • zagotavljanje produktivnosti in varnosti delovne opreme;
 • skrb nad celotno tehnično dokumentacijo;
 • upravljanje skladišča rezervnih delov;
 • stalno in kvalitetno izobraževanje.

Za vas smo pripravili intenzivni izobraževalni program za pridobitev certifikata.


Predavatelji:

Bojan Šinkovec, inž. stroj.,
mednarodno uveljavljen strokovnjak (izobraževalec in svetovalec) za metode in orodja izboljšanja učinkovitosti in doseganja vitke organizacije

Darko Dajčman, inž. stroj.,
ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo, deluje kot svetovalec podjetjem

Rajko Pirnat, inž. stroj.,
ima dolgoletne izkušnje na področju učinkovite rabe energije, vodenja službe strojnega vzdrževanja, analitičnega spremljanja procesov in stroškov

mag. Franka Bertoncelj,
magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih


Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • bolje razumeli in obvladali metodo TPM ter sodobne digitalne tehnologije,
 • dobro poznali in upoštevali tehnično zakonodajo za stroje ter nujne predpise varnosti in zdravja na delovnem mestu,
 • odpravili tveganja in varno izvajali vzdrževalna dela,
 • izboljšali svoje veščine suverene komunikacije, vodenja in organizacije časa,
 • izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke!

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Online priročnik Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi
Omogočimo vam brezplačni dostop do online priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okviru. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • izvedbo izobraževalnega programa,
 • dostop do spletne učilnice, ki vam bo omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic in tudi po njih,
 • pridobitev certifikata Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih.

Agenda

 • Online delavnica v živo: Z metodo TPM do celovitega produktivnega vzdrževanja in sodobna digitalna tehnologija v obvladovanju učinkovitosti strojev
 • Online izdaja priročnika: Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (dostop do digitalne izdaje priročnika imate v spletni učilnici)
 • E-gradivo: interaktivni e-seminar: Time management (dostop do seminarja prejmete v spletni učilnici)
 • Online delavnica v živo: Tehnična zakonodaja, tehnična dokumentacija in varnost strojev za vzdrževalce in uporabnike
 • Online delavnica v živo: Varnost in zdravje pri vzdrževanju
 • Online delavnica v živo: Vodenje in komunikacija za tehnični vodstveni kader
 • E-gradivo: Enostavna uporaba Excela za vsakdanje delo
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih

Udeleženci preteklih izvedb programa so bili najbolj zadovoljni:

 

S celotno organizacijo programa, tako s predavatelji kot dobljenimi teoretičnimi gradivi. Predvsem pa s pridobitvijo novih kontaktov, in s tem možnost nadaljnjih stikov, ter izmenjav izkušenj iz prakse.

Mitja Gnezda, Vodja vzdrževanja, Ydria Motors proizvodnja elektromotorjev d.o.o.

Ustrezni, strokovni predavatelji, v stiku s prakso, ustrezno komuniciranje, organizacija izobraževanja, mesto izobraževanja in pogostitev.

Andrej Globevnik, Vzdrževanje procesne tehnike, Vipap Videm Krško

Program je bogat in širok. Dobil sem veliko smernic in kontaktov. Predavatelji so bilo odlični in so dostopni za nadaljnje sodelovanje. Tomislav Gajić, ErgoPharma d.o.o.

Vključevanje prakse v teoretični razlagi.

Peter Turinek, Vodja vzdrževanja, Mlekarna Celeia

 

Z organizacijo ter izbiro predavateljev.

Simon Višnovar, Vodja vzdrževanja, Ljubljanske mlekarne

Z odzivom predavatelja tudi po izvedbi izobraževanja.

Blaž Mihelčič, Pivovarna Union

Izobraževalni program je zelo uporaben v praksi.

Andrej Brumen, SIJ d.d.


Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih v praksi


Od 20 do 40 % vseh nezgod v proizvodnih podjetjih se zgodi v oddelku vzdrževanja; veliko je tudi poklicnih bolezni. Zato je varnost bistvenega pomena.

Čeprav je vzdrževanje nujno za nemoten proizvodni proces, se vodstvo marsikje v proizvodnih podjetjih njegovega pomena še premalo zaveda. Deloma utegne to biti povezano z dejstvom, da v vzdrževanju normiranega dela ni možno vzpostaviti tako kot v proizvodnji in je s tem oteženo merjenje učinkovitosti dela v oddelku vzdrževanja.

Marsikje je zaznati manjko izobraževanj in potrebnega znanja za varno in učinkovito delo vzdrževalcev.

Zato želimo s tem programom zajeti tiste vsebine, ki so za ključni kader vzdrževalcev najpomembnejše!


Vsebina

Delavnico vodi: Bojan Šinkovec
Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • TPM (Total Productive Maintenance) – orodje managementa za doseganje maksimalne učinkovitosti sredstev
 • Kako vzpostaviti ključne procese vzdrževanja in kako zagotoviti stalno izboljševanje teh procesov
 • Koraki uvedbe metode TPM (od priprave do implementacije)
 • Industrija 4.0
 • Lean production

 • Tehnična zakonodaja za proizvode – pojasnila na primerih
 • Bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev
 • Vzdrževanje strojev, ex-opreme in zaščitnih sistemov ter pomen varnosti
 • Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme

Na vaš elektronski naslov prejmete spletni dostop do priročnika, ki je namenjen samostojnemu študiju in s pomočjo katerega boste pomembno nadgradili svoje znanje.

 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

Gradivo samostojno predelate v časovnem okvirju, ki vam ustreza. Preučiti ga je potrebno do predvidenega zaključka izobraževanja, za opravljanje preizkusa in pridobitev certifikata.

Delavnico vodi: Darko Dajčman
Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Dolžnosti vodje vzdrževanja s področja dvigal, tlačnih posod in ostalih strojev
 • Obvezna tehnična dokumentacija
 • Tehnična zakonodaja v ES in njena harmonizacija
 • Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode
 • Odgovornost za varen stroj
 • Predpisi za stroje
 • Postopki za nov ali rabljen stroj
 • Direktiva o varnosti strojev
 • Vloga in pomen harmoniziranih standardov
 • ES Izjave – pomen in vsebina
 • Navodila – pomen in vsebina
 • Uporabno dovoljenje

Delavnico vodi: Rajko Pirnat
Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Kompetence vodje vzdrževanja
 • Varnost pri delu
 • Ocena tveganja
 • Navodila za delo
 • Scenarij za posege
 • Okvirne norme za posege
 • Odgovorne osebe
 • Pisni dogovor o skupnem izvajanju del
 • Tehnična dokumentacija
 • Komunikacija v vzdrževanju
 • Priprava ekipe na nevarne okoliščine
 • Varnost v delavnicah in na delovišču
 • Osebna varovalna sredstva
 • Varnostne naprave
 • Objektivna in subjektivna odgovornost izvajalca
 • Nezgode pri delu
 • Obravnava in analiza nezgod
 • Standard OHSAS 18001
 • Požarna varnost pri delu
 • Požarna varnost v objektih in zunanji okolici

Delavnico vodi: mag. Franka Bertoncelj
Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Lik in vloga vodje – kaj pomeni biti vodja v očeh sodelavcev
 • 4 temeljna področja vodenja
 • Avtokratsko, demokratsko in konsenzno vodenje – kdaj in zakaj
 • Formalna in socialna moč vodenja
 • Kako izgraditi avtoriteto in si pridobiti spoštovanje in zaupanje
 • Kakšno je pravo razmerje med strokovnim in vodstvenim delom vodje
 • Kompetence vodje – veščine vodenja so »mehke« veščine
 • Kaj pomeni komunicirati učinkovito – pravila uspešne komunikacije pri vodenju ljudi
 • Individualizirano vodenje kot ključ umetnosti vodenja
 • 10 zablod vodenja

 • Osnovne formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Vrtilne tabele, makri, filtriranje

Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih v slovenskem in angleškem jeziku

Predavatelji

Bojan Šinkovec

Bojan Šinkovec, inženir strojništva. Je mednarodno uveljavljen strokovnjak (izobraževalec in svetovalec) za metode in orodja izboljšanja učinkovitosti in doseganja vitke organizacije. V svetovalnem podjetju Performance Solutions By Milliken, Spartanburg  v ZDA se je specializiral in pridobil certifikat za svetovalca na področju t.i. Perfomance management. Na inštitutu JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance, Tokio) se je specializiral in pridobil certifikat za inštruktorja TPM (Total Productive Maintenance). Ima bogate izkušnje na različnih področjih dela: svetovanje na področju menedžmenta (Management consulting); obvladovanje metod vitkosti: 5S, TPM, Just-in-time (JIT), Poka Yoke, Gemba walk, Standardizacija in opazovanje delovnih mest, Kaizen, Vizualni menedžment, analiza 5x zakaj, lekcija točnega primera, DOJO, rast osnovnih delovnih enot, VSM – mapa vrednostnega toka…; izvajanje in vodenje različnih usposabljanj ali izobraževanj za izboljšanje organizacije in učinkovitosti; priprava, izdelava in nadzor procedur (sistem učinkovitosti, sistem vzdrževanja …) po zahtevah ISO, IATF; oblikovanje in uvajanje sistemov za vodenje učinkovitosti proizvodnje; konstruiranje in razširjanje definicij v zvezi z vzdrževalnimi aktivnostmi, sistematizacijo in optimizacijo vzdrževalnih aktivnosti, razvojem preventivnega in kurativnega vzdrževanja; vpeljevanje sistema kapitalizacije izkušenj, uporaba izkušenj v novih projektih; uvajanje informacijskega orodja MVP (Management Visuel des Pertes – orodje za spremljanje potrat). Je tudi eden izmed glavnih pionirjev digitalizacije LEAN procesov v svetu ter prejemnik mnogih nagrad za  inventivno in ustvarjalno delo.

Darko Dajčman, inž. stroj.

Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

mag. Franka Bertoncelj

Magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

Rajko Pirnat

Rajko Pirnat, univ. dipl. inž. strojništva, ima dolgoletne izkušnje delovanja na področju učinkovite rabe energije – 20 let tehničnega in operativnega vodenja službe strojnega vzdrževanja in odgovornosti za zanesljivo obratovanje vitalnih strojnih transportnih in energetskih naprav v Premogovniku Velenje, analitično spremljanje procesov in stroškov, uvajanje avtomatizacije pri transportu premoga od 1989-2008, sodelovanje pri razvojnih projektih in inovacijah in pri gradnji novih postrojenj, kjer je pri stroških za energente dosegel merljive prihranke. Deležen je bil priznanja Energetski menedžer večjega podjetja leta 2011; priznanja Ministrstva za gospodarstvo in Instituta Jožefa Štefana Premogovniku Velenje za energetsko učinkovito podjetje za leto 2011; za uvedbo standarda ISO 50001 za upravljanje z energijo v PV in HTZ leta 2012 in še več.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.