fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Usposobljeni vzdrževalec strojev in naprav

Izobraževalni program
Ura: 9.00 – 12.30
Lokacija: Online (preko spleta)
  Na izobraževanju predvsem vodja vzdrževanja, tehnični direktor in ostali predstavniki vodstva obnovijo in pridobijo dodatna znanja in kompetence s tehničnega in vodstvenega področja, kar je potrjeno s končnim certifikatom.

1.490,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Usposobljeni vzdrževalec strojev in naprav

Celovito praktično izobraževanje za vzdrževalce in serviserje strojev in naprav v proizvodnih podjetjih, vodje vzdrževanja, in vse, ki jih ta tematika zanima


Veliko podjetij se sooča s pomanjkanjem kadra vzdrževalcev z ustreznimi znanji in veščinami.

Pomanjkljiva znanja in izkušnje kadra vzdrževalcev neizogibno pomenijo zastoje, zamujene roke in visoke stroške. Ker pa predstavlja kader vzdrževalcev dobesedno podaljšano roko proizvodnje, se utegne to prej ko slej odraziti v poslovnem uspehu samega podjetja.

Zato je še kako pomembno, da vodja opolnomoči in dobro vodi svojo ekipo vzdrževalcev, po drugi strani pa, da so vzdrževalci in serviserji v vsakem podjetju usposobljeni za delo. Dovolite, da vam pri tem pomagamo – vabimo vas na praktičen izobraževalni program, primeren za vodje in sodelavce v oddelku vzdrževanja:


Oglejte si utrinek z delavnice:
Zakaj prihaja do nesreč in kako se jim lahko izognemo?

Predavatelj: Darko Dajčman, inž. stroj.


Kaj boste pridobili z izobraževanjem?

Celostno izobraževanje za  vodje in sodelavce v oddelku vzdrževanja, edino tovrstno na našem trgu  vam omogoča, da boste:

 • bolje razumeli in obvladali metodo TPM ter sodobne digitalne tehnologije;
 • dobro poznali in upoštevali tehnično zakonodajo za stroje ter nujne predpise varstva pri delu;
 • uspeli sodelavce bolje motivirati v smeri doseganja skupnih ciljev;
 • vsaj deloma odpravili morebitne konflikte na delovnem mestu;
 • izboljšali svoje veščine suverene komunikacije, vodenja in organizacije časa;
 • izmenjali izkušnje iz prakse ter se povezali s kolegi iz stroke.

Predavatelji

Bojan Šinkovec

Inženir strojništva, mednarodno uveljavljen strokovnjak (izobraževalec in svetovalec) za metode in orodja izboljšanja učinkovitosti in doseganja vitke organizacije.

Darko Dajčman

Inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo.

Rajko Pirnat

Univ. dipl. inž. strojništva, ima dolgoletne izkušnje delovanja na področju učinkovite rabe energije – 20 let tehničnega in operativnega vodenja službe strojnega vzdrževanja.

mag. Franka Bertoncelj

Magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih.


Strokovnjak za vzdrževanje v proizvodnih podjetjih

Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje namenjeno vodjem vzdrževanja, vodjem proizvodnje, tehničnim direktorjem in vsem, ki jih ta tematika zanima.


Vsebina izobraževanja

Predavatelj: Rajko Pirnat

Trajanje: od 9.00 do 12.30
Lokacija: online preko ZOOM

• Kompetence vodje vzdrževanja
• Varnost pri delu
• Ocena tveganja
• Navodila za delo
• Scenarij za posege
• Okvirne norme za posege
• Odgovorne osebe
• Pisni dogovor o skupnem izvajanju del
• Tehnična dokumentacija
• Komunikacija v vzdrževanju
• Priprava ekipe na nevarne okoliščine
• Varnost v delavnicah in na delovišču
• Osebna varovalna sredstva
• Varnostne naprave
• Objektivna in subjektivna odgovornost izvajalca
• Nezgode pri delu
• Obravnava in analiza nezgod
• Standard OHSAS 18001
• Požarna varnost pri delu
• Požarna varnost v objektih in zunanji okolici

• Tehnična zakonodaja za proizvode – pojasnila na primerih
• Bistvene varnostne in zdravstvene zahteve, povezane z načrtovanjem in izdelavo strojev
• Vzdrževanje strojev, ex-opreme in zaščitnih sistemov ter pomen varnosti
• Ocena tveganja in zmanjšanje tveganja
• Pregledi in preizkusi delovne opreme
• Pogosta vprašanja z odgovori

• Upravljajte čas – ne on vas
• Doseganje ciljev – začnite takoj
• Priprava prožnega urnika
• Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem

Predavatelj: Darko Dajčman
Trajanje: od 9.00 do 13.00
Lokacija: online

• Dolžnosti vodje vzdrževanja s področja dvigal, tlačnih posod in ostalih strojev
• Obvezna tehnična dokumentacija
• Tehnična zakonodaja v ES in njena harmonizacija
• Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode
• Odgovornost za varen stroj
• Predpisi za stroje
• Postopki za nov ali rabljen stroj
• Direktiva o varnosti strojev
• Vloga in pomen harmoniziranih standardov
• ES Izjave – pomen in vsebina
• Navodila – pomen in vsebina

Predavatelj: Bojan Šinkovec
Trajanje: od 9.00 do 12.30
Lokacija: vaš računalnik – Zoom

• TPM (Total Productive Maintenance) – orodje managementa za doseganje maksimalne učinkovitosti sredstev
• Kako vzpostaviti ključne procese vzdrževanja in kako zagotoviti stalno izboljševanje teh procesov
• Koraki uvedbe metode TPM (od priprave do implementacije)
• Industrija 4.0
• Lean production

Predavatelj: mag. Franka Bertoncelj
Trajanje: od 9.00 do 12.30
Lokacija: OOZ Ljubljana Vič

• Lik in vloga vodje – kaj pomeni biti vodja v očeh sodelavcev
• 4 temeljna področja vodenja
• Avtokratsko, demokratsko in konsenzno vodenje – kdaj in zakaj
• Formalna in socialna moč vodenja
• Kako izgraditi avtoriteto in si pridobiti spoštovanje in zaupanje
• Kakšno je pravo razmerje med strokovnim in vodstvenim delom vodje
• Kompetence vodje – veščine vodenja so »mehke« veščine
• Kaj pomeni komunicirati učinkovito – pravila uspešne komunikacije pri vodenju ljudi
• Individualizirano vodenje kot ključ umetnosti vodenja
• 10 zablod vodenja

Avtorica: Maja Čelan
Do gradiva dostopate v spletni učilnici.

• Osnovne formule, funkcije in delo s celicami
• Priprava tabel in obdelava podatkov
• Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
• Vrtilne tabele, makri, filtriranje

 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Usposobljeni vzdrževalec strojev in naprav v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)


Kaj izobraževanje vključuje?

 • Online delavnica: Z metodo TPM do celovitega produktivnega vzdrževanja in sodobna digitalna tehnologija v obvladovanju učinkovitosti strojev
 • Dostop do portala oz. priročnika: Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (dostop do digitalne izdaje priročnika imate  v spletni učilnici)
 • Online gradivo: interaktivni e-seminar: Time management (dostop do seminarja prejmete  v spletni učilnici)
 • Online delavnica: Tehnična zakonodaja, tehnična dokumentacija in varnost strojev za vzdrževalce in uporabnike
 • Online delavnica: Varstvo pri delu
 • Delavnica v živo: Vodenje in komunikacija za tehnični kader 
 • Online gradivo: Enostavna uporaba Excel-a za vsakdanje delo (do gradiva dostopate v spletni učilnici) 
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsi materiali in posnetki delavnic
 • Certifikat oz. potrdilo: Usposobljeni vzdrževalec strojev in naprav

Kaj vam zagotovimo še dodatno?

 • Celostno izobraževanje za vzdrževalce in serviserje strojev in naprav, edino tovrstno na našem trgu omogoča, da si udeleženec poglobi znanje v celoten spekter svojega dela – na področju optimizacije vzdrževanja, tehnične dokumentacije, varstva pri delu in na področju vodenja.
 • Udeleženec pridobi strokovne odgovore na vprašanja med izobraževanjem in tudi po njem.

Pridobite certifikat

Certifikat-forum-akademija

Pridobite certifikat Forum Akademije Usposobljeni vzdrževalec strojev in naprav kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Je dokazilo o pridobljeni neformalni izobrazbi, ki jim služi kot dokaz o dodatno opravljenem neformalnem izobraževanju.


Udeleženci preteklih izvedb programa so bili najbolj zadovoljni

»Z odzivom predavatelja tudi po izvedbi izobraževanja.« – Blaž Mihelčič, Pivovarna Union

»S celotno organizacijo programa, tako s predavatelji kot dobljenimi teoretičnimi gradivi. Predvsem pa s pridobitvijo novih kontaktov, in s tem možnost nadaljnjih stikov, ter izmenjav izkušenj iz prakse.« – Mitja Gnezda, Vodja vzdrževanja, Ydria Motors proizvodnja elektromotorjev d.o.o.

»Vključevanje prakse v teoretični razlagi.« – Peter Turinek, Vodja vzdrževanja, Mlekarna Celeia

»Z organizacijo ter izbiro predavateljev.« – Simon Višnovar, Vodja vzdrževanja, Ljubljanske mlekarne

»Program je bogat in širok. Dobil sem veliko smernic in kontaktov. Predavatelji so bilo odlični in so dostopni za nadaljnje sodelovanje.«Tomislav Gajić, ErgoPharma d.o.o.

»Izobraževalni program je zelo uporaben v praksi.«Andrej Brumen, SIJ d.d.

»Ustrezni, strokovni predavatelji, v stiku s prakso, ustrezno komuniciranje, organizacija izobraževanja, mesto izobraževanja in pogostitev zelo primerni.« – Andrej Globevnik, Vzdrževanje procesne tehnike, Vipap Videm Krško

»Izobraževalni program je zelo uporaben v praksi«. – Andrej Brumen, SIJ d.d.


Potek izobraževanja in spletna učilnica

Potek izobraževanja
 • Program je zasnovan interaktivno, tako, da udeleženci aktivno sodelujejo, postavljajo vprašanja in izmenjujejo izkušnje.
 • Delavnice trajajo do šest pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do e-priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Vabimo vas, da ga redno spremljate, saj vsebuje praktična pojasnila tehnične zakonodaje za stroje.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še šest mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli
 • Izobraževanje bo podprto s spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

  Preverite še ostala izobraževanja iz – Proizvodnja. Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

  Želite izvedeti več? Preberite blog planiranja proizvodnje.

  Avtorji

  Bojan Šinkovec

  Bojan Šinkovec, inženir strojništva. Je mednarodno uveljavljen strokovnjak (izobraževalec in svetovalec) za metode in orodja izboljšanja učinkovitosti in doseganja vitke organizacije. V svetovalnem podjetju Performance Solutions By Milliken, Spartanburg  v ZDA se je specializiral in pridobil certifikat za svetovalca na področju t.i. Perfomance management. Na inštitutu JIPM (Japan Institute of Plant Maintenance, Tokio) se je specializiral in pridobil certifikat za inštruktorja TPM (Total Productive Maintenance). Ima bogate izkušnje na različnih področjih dela: svetovanje na področju menedžmenta (Management consulting); obvladovanje metod vitkosti: 5S, TPM, Just-in-time (JIT), Poka Yoke, Gemba walk, Standardizacija in opazovanje delovnih mest, Kaizen, Vizualni menedžment, analiza 5x zakaj, lekcija točnega primera, DOJO, rast osnovnih delovnih enot, VSM – mapa vrednostnega toka…; izvajanje in vodenje različnih usposabljanj ali izobraževanj za izboljšanje organizacije in učinkovitosti; priprava, izdelava in nadzor procedur (sistem učinkovitosti, sistem vzdrževanja …) po zahtevah ISO, IATF; oblikovanje in uvajanje sistemov za vodenje učinkovitosti proizvodnje; konstruiranje in razširjanje definicij v zvezi z vzdrževalnimi aktivnostmi, sistematizacijo in optimizacijo vzdrževalnih aktivnosti, razvojem preventivnega in kurativnega vzdrževanja; vpeljevanje sistema kapitalizacije izkušenj, uporaba izkušenj v novih projektih; uvajanje informacijskega orodja MVP (Management Visuel des Pertes – orodje za spremljanje potrat). Je tudi eden izmed glavnih pionirjev digitalizacije LEAN procesov v svetu ter prejemnik mnogih nagrad za  inventivno in ustvarjalno delo.

  Darko Dajčman, inž. stroj.

  Darko Dajčman, inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011). Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

  mag. Franka Bertoncelj

  Franka BertonceljMagistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

  Rajko Pirnat

  Rajko Pirnat, univ. dipl. inž. strojništva, ima dolgoletne izkušnje delovanja na področju učinkovite rabe energije – 20 let tehničnega in operativnega vodenja službe strojnega vzdrževanja in odgovornosti za zanesljivo obratovanje vitalnih strojnih transportnih in energetskih naprav v Premogovniku Velenje, analitično spremljanje procesov in stroškov, uvajanje avtomatizacije pri transportu premoga od 1989-2008, sodelovanje pri razvojnih projektih in inovacijah in pri gradnji novih postrojenj, kjer je pri stroških za energente dosegel merljive prihranke. Deležen je bil priznanja Energetski menedžer večjega podjetja leta 2011; priznanja Ministrstva za gospodarstvo in Instituta Jožefa Štefana Premogovniku Velenje za energetsko učinkovito podjetje za leto 2011; za uvedbo standarda ISO 50001 za upravljanje z energijo v PV in HTZ leta 2012 in še več.

  Splošni pogoji

  IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

  Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

  Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.