fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Sodoben vodja oskrbnih verig

Izobraževalni program
Ura: 9.00 – 13.15
Lokacija: Kombinacija: vaš računalnik (Zoom) in na lokaciji – Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija
Strokovnjaki:
 

Intenziven izobraževalni program, namenjen optimizaciji oskrbne verige (supply chain); procesa prodaja–nabava–proizvodnja–logistika in skladiščenje–podpora strankam

890,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.


Sodoben vodja oskrbnih verig / Supply Chain Manager


Zanimivi podatki o oskrbnih verigah širom sveta

 • Največji tovornjak na svetu prevaža 300 ton materiala – to je 43 slonov.
 • Največja ladja na svetu bi lahko udobno nosila Eifflov stolp in Airbus.
 • Če bi povezali vse klobase, ki jih logistične operacije dobavijo v enem letu, bi segale dalje od Lune.
 • Vsako leto logistične operacije dostavijo dovolj piva, da bi z njim lahko napolnili Wembley stadion.
 • Amazonova skladišča imajo večjo površino kot 700 Madison Square Gardens arena v New Yorku in bi lahko sprejela več vode kot 10.000 olimpijskih bazenov.
 • Če bi bila Walmart država, bi bila to 26. največje gospodarstvo na svetu.

Vir: M. M. Chowdhury: Interesting facts of Suppy Chain


Zakaj se udeležiti izobraževanja Sodoben vodja oskrbnih verig?

Pogovor s predavateljem, Rokom Štifterjem


Vodja oskrbnih verig (Supply Chain) je več kot le premikanje materiala od surovine do končnega izdelka.

Vodilna podjetja vedo, da z združevanjem notranjih in zunanjih poslovnih procesov v en sam sistem delovanja zagotavljajo optimalne izdelke, storitve ter vrhunsko uporabniško izkušnjo!

Oskrbna veriga (Supply Chain) je mreža med podjetjem ter njegovimi dobavitelji in odjemalci, ki vključuje vse transakcije, povezane s preoblikovanjem surovin v prodajne izdelke.

Funkcijsko gledano zaobjema vse od prodaje, nabave, proizvodnje, logistike in podpore strankam.

Izziv vsakega podjetja je združiti vse te aktivnosti v enotno, usklajeno verigo s skupno vizijo. Ko to uspe, prične oskrbna veriga poganjati konkurenčno prednost s hitrostjo, zmanjšanjem trenj v procesu, preglednostjo in preseganjem pričakovanj končnega kupca.

Ste skrbnik oskrbne verige? Vodja nabave ali logistike? Direktor manjšega podjetja? Vabljeni na izobraževalni program.

Vodja oskrbnih verig

Zakaj na ta program?

 • Razumeli boste, kako v okviru End to End Responsibility kreirati proces, usmerjen h končnemu kupcu.
 • Vedeli boste, kako optimirati posamezne korake procesa, kako zmanjšati mrtvi čas, skrajšati pretočni čas …
 • Spoznali boste sodobne metode dela – iz PUSH v PULL, Supermarket, signalne zaloge, vizualizacija …
 • Optimirati boste znali transportne poti – MilkRun.
 • Vpeljati boste znali elemente agilnosti po celotni oskrbni verigi.
 • Spoznali boste načine optimiranja zalog, planiranja procesov in dela.
 • Postaviti boste znali prave KPI-je.
 • Videli boste, kaj lahko v svoji komunikaciji in pogajalskem pristopu še izboljšate.
 • S skupino boste proučevali realne primere, iskali rešitve ter skozi strokovno debato prišli do številnih dragocenih spoznanj!

S praktičnim prikazom posameznih korakov (Value Stream Mapping, optimizacija procesa, Inbound/Outbound politika, skladiščenje, planiranje proizvodnje, …) odgovorimo na vprašanje: Kako optimiram tok moje/naše dobavne verige?


Cilj izobraževanja

Praktični prikaz posameznih korakov za optimizacijo oskrbne verige: Value Stream Mapping, optimizacija procesa, Inbound/Outbound politika, skladiščenje, planiranje proizvodnje.


Predavatelj

Rok Štifter

Predavatelj z ogromno izkušnjami s področja vodenja ljudi, proizvodnje, optimizacije procesov, oskrbne verige, lean managementa, razvoja izdelka, komunikacije in oblikovanja strategij nadaljnjega razvoja. Vodil je nabavno in dispozicijsko službo mednarodnega koncerna avtomobilske industrije, kot tudi komercialno službo manjšega družinskega podjetja, ki je s snovano strategijo zraslo v srednje veliko podjetje. V svetovni korporaciji je bil odgovoren za področja proizvodnje, procesnih sprememb, razvoja izdelkov in iskanja tistih občutkov, ki impresionirajo kupca in povečujejo njegovo zadovoljstvo.

Rok Štifter

Komu priporočamo udeležbo?

Izobraževanje bo najbolj koristilo vodjem oskrbnih verig, vodjem nabave, logistike, proizvodnje, kot tudi direktorjem oz. zaposlenim tistih podjetij, kjer v praksi številne »funkcije« opravlja ena oseba.


Program

Predavatelj: Rok Štifter
Trajanje: od 9.00 do 13.15

Procesna usmeritev iz dobavitelja na končnega potrošnika:

 • Kreiranje procesa usmerjenega h končnemu kupcu
 • Razumevanje trga in konkurence
 • Zadoščanje pričakovanjem končnega kupca
 • Odgovornost od začetka do konca (End to End responsibility):

Sprememba razmišljanja in metode dela:

 • Proces dela, dodana vrednost, pretočni časi in mrtvi čas (VSM)
 • Optimiranje posameznih korakov procesa
 • Spremembe iz PUSH v PULL metodo, Supermarket, signalne zaloge, vizualizacije…
 • Optimiranje transportnih poti – na primer MilkRun
 • Uporaba zalog informacij pri svojem delu
 • Povečanje fleksibilnosti in agilnosti po celotni dobavni verigi
 • Obvladovanje kompleksnosti in sprememb

 Planiranje in Analiziranje

 • Obvladovanje zalog (ABC/XYZ)
 • Načini optimiranja zalog
 • Planiranje procesov in dela
 • Optimiranje SC procesov v podjetju
 • Kako postaviti pravilne KPI za vaše poslovanje

 Komuniciranje in pogajanja:

 • Transparentnost procesa in jasno komunicirane želje končnega potrošnika
 • Dogovarjanje in pogajanje z dobavitelji
 • Pisni dogovori (pogodbe): Načela in pričakovanja
 • Primeri dobrih praks in debata

Avtorji: Marina Lindič in drugi

 • Učinkovita organizacija nabave
 • Učinkovito planiranje nabave in obvladovanje zalog
 • Učinkovito izvajanje nabave in izgradnja oskrbovalne verige
 • Ocenjevanje dobaviteljev in strateška partnerstva
 • Učinkovita nabavna pogajanja
 • Uspešno vodenje ekipe
 • Nabavne pogodbe in ključni pravni vidiki
 • LEAN in »vitka« nabava

Predavatelj: Rok Štifter
Trajanje in kraj: od 9.00 do 13.15

 • Vsak udeleženec predstavi 1-2 primera iz svojega okolja
 • V skupinskem praktičnem delu udeleženci poiščejo rešitev za izbrane primere in jih v skupini predstavijo
 • Strokovna debata

S praktičnim prikazom posameznih korakov odgovorimo na vprašanje: Kako optimiram tok moje/naše dobavne verige?

1. Value Stream Mapping

 • Opis procesa (End-to-End)
 • Proizvodni čas
 • Pretočni časi
 • Časi čakanja

2. Optimizacija procesa z Lean orodji

 • Osnovna ABC/XYZ analiza materialnega toka
 • Analiza embalaže in obrat zaloge
 • Uporaba in optimizacija s PUSH metodami za povečanje pretoka informacij in sprožilcev

3. Zaključek procesa

 • Skladiščenje (planiranje, kapacitete, konsignacija, obrat zaloge)
 • Oskrba z materialom (MilkRun, Direktne dobave v proizvodnjo, Inbound politika)
 • Manipulacija materiala
 • Dobava kupcu (Outbound)
 • Interval naročanja in planiranje proizvodnje (signali, samo-planiranje proizvodnje)
 • Proženje naročil do partnerjev v procesu
 • Dogovor s partnerji v procesih (procesna uskladitev, pogodbe, naročila, informacijski tok, pričakovanja, merjenje uspešnosti, reševanje reklamacij, plačilni pogoji, ostala določila…)

4. KPI sledenje

 • Postavitev pravih KPI
 • Avtomatizacija KPI
 • Novi projekti (delo v prihodnje)
 • Učenje iz napak (Lessons learned)

Avtorici: mag. Suzana Ester Car, Mina Zupančič

 • Kaj vsebuje »človeška dimenzija« sprememb in kaj to pomeni za vas kot za vodjo
 • Kaj nas uči J-krivulja sprememb in kako to uporabiti v praksi
 • Razlika med prepričevanjem, prisilo in aktivacijo
 • Kako vam aktivacija lahko »spremeni življenje«, ko se kot vodja srečate s spremembo
 • Kaj je motiviranje, kaj nagrajevanje, in kako stil vodenja vpliva na motiviranje
 • Katere strategije in taktike motiviranja lahko uporabite za večjo motivacijo svojih sodelavcev
 • Generacije, ki predstavljajo trenutno delovno silo
 • Kako se spopasti z različnimi generacijami v enem podjetju
 • 15 navodil za vodenje in motiviranje generacije Y
 • Kratek vpogled v generacijo Z
 • Kako voditi in motivirati »xenijce«

Avtorica: Maja Čelan

 • Formule, funkcije in delo s celicami
 • Priprava tabel in obdelavo podatkov
 • Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Finančne funkcije in analize

Zaključni test in prejem certifikata o uspešno opravljenem izobraževanju.


Kaj izobraževanje vključuje?Vodja oskrbinh verig logist

 • Dve delavnici:
  • Supply Chain Management v praksi
  • Študije praktičnih primerov
 • Dostop do spletne učilnice
 • Odgovore na vaša konkretna vprašanja v času delavnic
 • Spletni dostop do Priročnika za nabavnike, e-seminarja in dodatnega študijskega gradiva
 • Certifikat

Dodatne prednosti našega izobraževanja

 • Interaktivnost in komunikacija – Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.
 • Odgovori na vprašanja – Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.
 • Delavnice – Za vsako delavnico boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Prva delavnica bo potekala online v živo, preko aplikacije Zoom, druga delavnica, ki vključuje nekoliko več skupinskega dela, pa bo iz praktičnih razlogov potekala v živo na lokaciji.
 • E-seminar – E-seminar vas v 4 lekcijah korak za korakom vodi skozi ključne funkcije in možnosti, ki vam jih nudi Excel. Praktično gradivo vam po zaključku ostane za sprotno uporabo.
 • Dodatno študijsko gradivo – Priročnik in praktično pisno gradivo, namenjeno samostojnemu študiju, vam omogoča poglobitev in razširitev znanja – predelate ga lahko kadarkoli vam ustreza.
 • Spletna učilnica in zaključek izobraževanja – Komunikacija poteka preko spletne učilnice, kjer imate zbrana vsa gradiva in obvestila. V učilnici opravite tudi kratek zaključni test, na osnovi katerega prejmete certifikat »Sodoben Supply Chain Manager« v slovenskem in angleškem jeziku.

Pridobite certifikat

Certifikat Forum Akademija
Certifikat Forum Akademije “Sodoben Supply Chain Manager” v slovenskem in angleškem jeziku.

Priporočila udeležencev:

“Odličen predavatelj, praktični (realni primeri/problemi iz podjetij, strnjena in fokusirana teorija, ki je dejansko koristna v praksi.”
Luka Viran, planer proizvodnje, Seltron d.o.o.

“Všečno predavanje. Predavatelj ima ogromno izkušenj, ki nam bodo še prišle prav. Izvedel veliko novih in uporabnih stvari.”
Dejan Grabnar, referent nabave in logistike, Avtosteklo d.o.o.

“Odličen predavatelj, odlična vsebina, posebej sem bil zadovoljen s praktičnim primerom (žogice).”
David Zabret, nabavni specialist, Dom-Titan d.d.


“Zelo aktualna tema, odlično podajanje vsebine.”
Irena Vodušek, vodja nabave, Podkrižnik d.o.o.

“Odlično, podprto z živimi primeri.”
Aleksander Bajec, nabava, VBH trgovina d.o.o.


Potek izobraževanja

 • Trajanje celotnega izobraževanja: 4 tedni
 • Praktične delavnice potekajo v živo na lokaciji. Trajajo 5 andragoških ur (9.00–13.15)
 • E-seminar in dodatno študijsko gradivo lahko predalate v času, ki vam najbolje ustreza – ni terminsko vezano.
 • Spletni dostop do Priročnika za nabavnike boste imeli na voljo še 3 mesece po zaključku izobraževalnega programa
 • Spletna učilnica je centralna stična točka, kjer se nahajajo vsa gradiva, urniki in obvestila. Zapre se 2 leti po zaključku izobraževanja
 • Izobraževanje vključuje tudi kratek zaključni test, na osnovi katerega prejmete certifikat.

Delo v spletni učilnici ter dostop kjerkoli in kadarkoli

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico,ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkolipreko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

Preverite še ostala izobraževanja iz –Menedžment, Prodaja, nabava in marketing.Pomagali vam bodo razjasniti številne dileme iz prakse.

IN-HOUSE izobraževanje

Izobraževanje lahko izvedemo samo za vaše zaposlene na sedežu vašega podjetja.
>> Pošljite povpraševanje

Avtorji

Rok Štifter

Predavatelj z ogromno izkušnjami s področja vodenja ljudi, proizvodnje, optimizacije procesov, oskrbne verige, lean managementa, razvoja izdelka, komunikacije in oblikovanja strategij nadaljnjega razvoja. Vodil je nabavno in dispozicijsko službo mednarodnega koncerna avtomobilske industrije, kot tudi komercialno službo manjšega družinskega podjetja, ki je s snovano strategijo zraslo v srednje veliko podjetje. V svetovni korporaciji je bil odgovoren za področja proizvodnje, procesnih sprememb, razvoja izdelkov in iskanja tistih občutkov, ki impresionirajo kupca in povečujejo njegovo zadovoljstvo. Rok že več kot 20 let vodi različne ekipe manjših, velikih, domačih in mednarodnih podjetij. Delal je v avtomobilski industriji, industriji bele tehnike, industrije široke potrošnje in končnih kupcev. Pri svojem delu vedno v ospredje postavlja ljudi: zaposlene in kupce. V ospredje postavlja ustvarjanje pozitivne klime v medsebojnih odnosih in razumevanje sprememb kot ključni dejavnik za uspeh posameznika in organizacije. Verjame v odličnost in moč vsakega posameznika, če se ta odloči narediti spremembo pri sebi ali procesu, ki ga obvladuje. Je zagovornik preprostih rešitev in ZKP-ja – zdrave kmečke pameti.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA ALI PORTALOM

Po potrditvi izvedbe boste prejeli predračun, ki ga je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. V primeru predvidenega izobraževanja na lokaciji si pridržujemo pravico do izvedbe v online obliki. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika ali portala z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša za obdobje enega leta. V primeru, da te storitve v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi ob koncu obdobja dostop preneha. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. S prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.