fbpx

Prijava v portal: 

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

Zaposlovanje tujcev in davčna obravnava napotenih delavcev

Praktični seminar – online
Ura: –

288,00  (DDV ni vštet v ceno)

Ni na zalogi

Kmalu spet na voljo! Obvestite me, ko bo izobraževanje spet na voljo.

NE ZAMUDITE: za zaposlitev tujca ali za napotitev na delo v tujino je treba upoštevati zakonodajo. Kako delati prav in se izogniti napakam?

 • Se pri svojem delu ukvarjajte z zaposlovanjem tujcev in urejanjem potrebne dokumentacije?
 • Zaposlujete delavce iz BiH, Srbije in drugih tretjih držav?
 • Pošiljate delavce na delo v Avstrijo, Nemčijo in ostale države EU ali izven EU?
 • Urejate delovna dovoljenja?
 • Poznate vsa nacionalna pravila za obračun in davčno obravnavo plače delavcu napotenemu na delo v tujino?

Da boste vse zakonske zahteve pravočasno in pravilno vnesli v svoje poslovanje, vas vabimo na seminar.

Na praktičnem seminarju vam bosta na vaša odprta vprašanja odgovarjala strokovnjaka:

 • mag. Brigita Osojnik – davčna svetovalka, ki je specializirana za tematiko detaširanih oz. napotenih delavcev v tujino
 • Janez Horvat – predstavnik Zavoda RS za zaposlovanje, ki se dnevno srečuje z vprašanji in problematiko podjetij, ki zaposlujejo tujce

Na našem seminarju bomo:

 • Na praktičen in uporaben način prikazali postopke zaposlovanja tujcev.
 • Opozorili na najpogostejše napake in dali priporočila kako jih odpraviti.
 • Predstavili področja, ki jih preverjajo inšpektorji in predstavili njihove ugotovitve.
 • Predstavili bistvena pravila glede davčnega rezidentskega statusa.
 • Na podlagi praktičnih primerov opozorili na posebnosti pri pripravi obračuna plač tujcem in napotenih delavcev.

Prejeli boste pojasnila na vaša konkretna vprašanja na seminarju in tudi po njem. Vprašanja že sedaj pričakujemo na: [email protected].

Zaposlovanje tujcev

 • Vrste delovnih dovoljenj glede na matično državo tujca, vključno z organom, pristojnim za odločanje. Kaj je informativni list – njegova funkcija.
 • Podaljšanje delovnega dovoljenja oz. enotnega dovoljenja.
 • Izzivi s katerimi se srečujete v praksi.

Opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku

 • Formalni in praktični nasveti pri posojanju delovne sile.

Davčna obravnava napotenih delavcev

 • Kdaj je delavec napoten na delo v tujino in kdaj je na službeni poti?
 • Nacionalna pravila pri obračunu plače napotenega delavca na delo v tujino (kdaj ima dohodek vir v Sloveniji, rezidentski status napotenega delavca, ugotavljanje davčne osnove pri obračunu plače napotenega delavca, osnova za obračun prispevkov – razlikovanje med 12. in 13. členom Uredbe 883/2004).
 • Uporaba pravil mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja (napotitev rezidenta in napotitev nerezidenta).
 • Povračila stroškov povezana z delom, ki se lahko napotenemu delavcu izplačajo neobdavčeno (kdaj govorimo o kratkotrajnih napotitvah in kdaj o daljših napotitvah, presoja neprekinjenosti in druge dileme).
 • Primeri obračunov plač pri napotitvah do 30 dni, napotitvah od 30 do 90 dni in napotitvah nad 90 dni

Avtorji

Janez Horvat

Je predstavnik ZRSZ Slovenije. Dnevno se srečuje z izzivi podjetij, ki zaposlujejo tujce iz različnih držav. Pozna težave podjetij pri izpolnjevanju obrazcev in zahteve za zaposlitev tujcev. Na seminarju vam bo predstavil primere iz prakse in podal veliko koristnih informacij.

mag. Brigita Osojnik

Brigita OsojnikMag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Splošni pogoji

SEMINARJI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa na seminar pošljejo drugega udeleženca. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.