fbpx
Forum Media, Forum Akademija

Prijava

Izzivi in rešitve na področju vzdrževanja

Praktičen posvet za vodje strojnega vzdrževanja v slovenskih podjetjih 2024

11. april 2024
Kongresni center Thermana Laško
Darko Dajčman

Darko Dajčman, inž. stroj.

Inženir strojništva, ima več kot 35 let izkušenj pri vodenju proizvodnje in načrtovanju proizvodov v skladu s tehnično zakonodajo. 

Od leta 2010 deluje kot svetovalec podjetjem za tehnično zakonodajo in standarde ter pri pripravi tehnične dokumentacije za skladnost proizvodov. Je strokovnjak za evropsko zakonodajo o notranjem trgu, tehničnih zahtevah za proizvode, ustrezni uporabi standardov, zakonitostih izvajanja postopkov ugotavljanja skladnosti in CE-označevanju. 

Na podlagi znanja in dolgoletnih izkušenj strokovno svetuje o zakonodaji za različne tehnične panoge in proizvode, ki jih na enotnem evropskem trgu opredeljujejo evropske uredbe in direktive novega pristopa oziroma po njih privzeti slovenski predpisi. Je strokovni urednik in avtor praktičnega priročnika Tehnične zahteve in varnost strojev v praksi – od načrtovanja do uporabe (Založba Forum Media, 2011).

 Njegove reference obsegajo: izvedbo več kot 100 strokovnih seminarjev in delavnic o varnosti tehničnih proizvodov, svetovanje v več kot 120 podjetjih in izdelavo tehnične dokumentacije za trženje tehničnih in gradbenotehničnih proizvodov (CE-označevanje), predavanje na višji strokovni šoli – program strojništvo, predmeta tehnični predpisi in načrtovanje proizvodov ter strojni elementi, načrtovanje in izdelavo industrijskih dvigal, izdelavo statičnih izračunov za industrijska dvigala in žerjavne proge. S svojimi prispevki je sodeloval na več strokovnih simpozijih.

Igor Ambrožič, univ. dipl. medij. komunikolog

Specialist sistemskega psihodinamskega organizacijskega konzaltinga (po metodah Beograd/Tavistock London 2017–2019) in voditelj po metodi psihodinamskih skupin v organizacijah.

25 let je bil režiser televizijskih programov na RTV Slovenija, kar pomeni, da je vsakodnevno neposredno vodil time strokovnjakov različnih profilov in pridobil obsežne izkušnje pri delu z ljudmi.

Je predavatelj v proizvodnih podjetjih in delovnih organizacijah, konzultant delovnih skupin in individualni ter skupinski coach. Aktiven član mednarodnih združenj ISPSO (International society and platform for psychoanalytic study of organizations in GASi (Group analytic society international).

Tako je nenehno v stiku s stroko – redno se udeležuje mednarodnih strokovnih konferenc, nazadnje GASi Beograd /avgust 2023/, kjer je predstavil zelo odmeven avtorski strokovni članek z naslovom: ‘Dialogue among Slovenian and Serbian tripartite matrices’ – River of division and integration. Direktor Inštituta za psihodinamiko organizacij Maribor, kjer s kolegi vodi letna izobraževanja za vodje in menedžerje po programih psihodinamskega razumevanja delovnih timov. Izvršni direktor agencije EVRA d. o. o., podjetja za razvoj kadrov in menedžmenta.

dr. Gregor Hauc, univ.dipl.ekon.

Že 38 let je konzultant za poslovne procese in projektno vodenje preko Projektne šole Gregor Hauc s.p.

Do sedaj je sodeloval že v petinosemdesetih podjetjih po Sloveniji in tujini, pri vzpostavljanju in krepitvi sistemov vodenja kakovosti ISO 9001:2015, sistemov varstva in zdravja pri delu ISO 45001:2018, sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001:2015,  tudi v proizvodnih podjetjih.

Je tudi vodilni presojevalec v Bureau Veritas, kjer presoja podjetja in ostale organizacije, ali so skladne po zakonskih zahtevah, po zahtevah standardov in po zahtevah internih pravil, ki so si jih postavila.

Prav tako je že štiriindvajset let certificirani senior projektni menedžer preko svetovne organizacije IPMA, ki ima pisarne v sedemdesetih državah po celem svetu s  sedežem na Nizozemskem.

Zadnja tri leta je tudi mednarodni ocenjevalec IPMA za kandidate, ki se želijo certificirati za projektne menedžerje pri Združenju za projektni management Slovenije. Pri svojem delu največ uporablja metodo učenja z delom (Learning by doing), saj se iz konkretnih primerov (projektov) udeleženci največ naučijo.

Na področju vzdrževanja strojev in naprav sodeluje s podjetji, ki želijo vzpostaviti ali krepiti zanesljive postopke načrtovanja, izvajanja, merjenja in ukrepanja vzdrževanja strojev in naprav, da proizvodne linije delujejo v času, ko je to potrebno in da je vzdrževanje povezano s proizvodnim postopki.

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 250 18 00
[email protected]

Delovni čas
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2024 Forum Media