fbpx
Forum Media, Forum Akademija
O konferenci

14. strokovna konferenca

Okolje in odpadki

Aktualna okoljska zakonodaja in zahteve ESG na okoljskem področju

21. junij 2023, 9.30 - 15.00
JGZ Brdo (Kranj)

Sodelujoči strokovnjaki

Tanja Bolte

mag. Tanja Bolte, MOP

Kot svoje strokovne kompetence lahko našteje: dobro poznavanje procesa kontrole (izkušnje z notranjim in zunanjim presojanjem sistemov ISO 9001 in ISO 17025 – pridobljen naziv presojevalca), izkušnje z nastopanjem v javnosti (predavanja, intervjuji, pisanje člankov). Objavila je kar nekaj strokovnih člankov in sodelovala v različnih publikacijah v zvezi z okoljem.

Tanja Berglez Krivec

Tanja Berglez Krivec

Magistra biologije in ekologije z naravovarstvom z več kot 10 let izkušenj v različnih panogah, vključno z industrijo, regionalnim razvojem in v raziskovalno analitičnih laboratorijih.

Poleg tega ima tudi več certifikatov na področju projektnega managementa in ekologije, trenutno pa se izobražuje za LCA strokovnjakinjo. S svojim strokovnim znanjem je prispevala k razvoju in izvedbi številnih projektov v različnih panogah, pri tem pa je bila vedno osredotočena na trajnostni razvoj in varovanje okolja.

Jožef Medved

Prof. dr. Jožef Medved

Profesor na Oddelku za materiale in metalurgijo, Naravoslovnotehniške fakultete, Univerze v Ljubljani. Težišče njegovega raziskovalnega dela predstavlja termodinamično modeliranje kovinskih in nekovinskih anorganskih materialov, sinteza neželeznih kovin in zlitin ter reciklaža kovinskih materialov.

Poleg termodinamičnih simulacijskih orodij obvladuje tudi vse vrste termičnih analiz. Kot nosilec in član raziskovalne skupine je sodeloval v več evropskih in domačih projektih. Kot nosilec je vodil več deset industrijskih projektov, v okviru katerih je raziskoval tudi reciklažo sekundarnega aluminija in vpliv na kakovost izdelkov.

Mojca Markizeti

Mojca Markizeti

Strokovnjakinja za poslovne trajnostne strategije, prejemnica več nagrad za trajnostne inovacije in ustanoviteljica Improve X Advisory. Mojca je izjemna poznavalka implementiranja načel trajnostnega in krožne ekonomije v strategije razvoja podjetij in skupnosti. Strankam pomaga graditi bolj inovativno in agilno ter v prihodnost usmerjeno poslovanje. Mojca je po več kot 20 letnem delu v večjih in manjših globalnih podjetjih na področju trajnosti in razvoja poslovnih strategij, kot zadnje v podjetju Deloitte v vlogi direktorice za ESG in podnebne tematike v regiji Južna Srednja Evropa, stopila na samostojno pot s podjetjem Improve X Advisory. Njene izkušnje obsegajo strategije, politike in inovacije trajnostnega razvoja in krožnega gospodarstva v podjetjih ter skupnostih, razvoj poslovnih strategij, upravljanje sprememb ter inovacij. Svojo izobrazbo s področja managementa je nadgradila s certifikati na področju upravljanja sprememb, organizacijskega vedenja in trajnostnega razvoja ter je priznana zagovornica trajnostnega razvoj v Sloveniji in regiji. Strokovna področja: ESG & podnebne tematike, poslovna strategija, okviri politike EU in nacionalne politike, upravljanje s tveganji, nefinančno poročanje, inovacije. Sektorske izkušnje: proizvodnja, tehnološka podjetja, energetika, MSP, start-upi, inovativna podjetja, oblikovalci politik, skupnosti. Mednarodna predavanja: več kot 30 konferenc v zadnjih 5 letih Nagrade: 7 nagrad za trajnostno strategijo, rezultate in inovacije (med drugim 2x Zlata inovacija GZS; 2018 in 2022, zmagovalka Climathon 2020, Climate KIC, Nagrada EK European Enterprise Promotion Awards 2021).

Polona Mocilnik

Polona Močilnik, SID banka

Polona Močilnik je na SID banki zaposlena kot specialistka za trajnostni razvoj, kjer v okviru svojega dela sooblikuje načrte prilagajanja in integracije trajnostnih vidikov v procese delovanja in poslovanja banke. Aktivno je bila vključena v prilagoditev procesa obravnave podjetij z vidika ESG dejavnikov in ESG tveganj ter njihove presoje v okviru odobravanja in spremljave poslov financiranja. Vključena je tudi v aktivnosti oblikovanja trajnostne strategije in trajnostnih politik financiranja banke, oblikovanje trajnostnih kazalnikov uspešnosti, vključno z ogljičnim odtisom delovanja in poslovanja banke (ogljični odtis portfelja), upravljanje okoljsko podnebnih tveganj, trajnostno poročanje skladno z novo CSRD, vključno z razkritji o podnebnih in okoljskih tveganjih. V preteklosti se je ukvarjala tudi z razvojem in spodbudami pri financiranju krožnega gospodarstva. Ima več kot petnajstletne izkušnje s področja oblikovanja energetsko podnebnih politik in priprav študij v podporo odločanju za različne nacionalne akterje s tega področja.

Krtitian Lipovac

Kristian Lipovac

Magister biologije in ekologije z naravovarstvom. Deset let delovnih izkušenj v podjetju Talum na področju okolja. Svetovalec za kemikalije in skrbnik varstva okolja po ZVO-2. Notranji presojevalec sistemov vodenja ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 in TISAX ter notranji ocenjevalec po modelu EFQM.

Med leti 2019 in 2022 opravljal vlogo skrbnika sistema informacijske varnosti. Trenutno področje delovanja: koordinacija aktivnosti povezanih s trajnostjo ter trajnostnim poročanjem. Član komisije za trajnostno rast AmCham Slovenija.

Danijel Crnčec

doc. dr. Danijel Crnčec

Zaposlen v Sektorju za pravne in mednarodne energetske zadeve, na Direktoratu za energijo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Pokriva področje upravljanja energetske unije in podnebnih ukrepov. Sodeloval je pri pripravi Celovitega energetskega in podnebnega načrta (NEPN) (2020) in Nacionalne strategije za izstop iz premoga in prestrukturiranje premogovnih regij v skladu z načeli pravičnega prehoda (2022) ter njuni celoviti presoji vplivov na okolje. Trenutno sodeluje pri procesu posodobitve NEPN. Je docent na Katedri za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ima interdisciplinarno izobrazbo, vključno z magisterijem iz mednarodne ekonomije in doktoratom iz mednarodnih odnosov. Raziskovalno proučuje mednarodno in EU podnebno in energetsko politiko ter energetske odnose med EU in Rusijo.

Boris Koprivnikar

Boris Koprivnikar

Diplomiral je na področju informatike, večji del svoje kariere pa je deloval na vodstvenih položajih v javnem sektorju, od direktorja javnega zavoda, preko predsednika upravnega odbora Skupnosti socialnih zavodov Slovenije do ministra za javno upravo, podpredsednika vlade in pooblaščenca vlade za digitalni razvoj.

Vedno je bil tudi aktiven na mednarodnem področju, zasedal različne funkcije v mednarodnih organizacijah in aktivno sodeloval v različnih razvojnih projektih. Pri svojem delu je vedno uvajal sodobne informacijske rešitve kot izjemno učinkovito orodje za izboljšanje delovanja organizacij in kot podporo za zagotavljanje storitev uporabnikom. V zadnjih letih je kot svetovalec specializiran za informacijsko podporo pametnim skupnostim, vladnim servisom, strateško načrtovanje informacijskega razvoja in uvajanje platform pametnih skupnosti. Pri delu uporablja lastno OPPI metodo razvoja, ki se je izkazala kot izjemno učinkovita v praksi. Vedno mu je izziv uporabiti moderne informacijske tehnologije v kompleksnih organizacijah kot najučinkovitejše orodje za uspeh vlad, lokalnih skupnosti in večjih organizacij.

Obiščite našo spletno stran: www.forum-media.si

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 250 18 00
[email protected]

Delovni čas
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2024 Forum Media