fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Odpravnina ob upokojitvi javni sektor

Odpravnina ob upokojitvi javni sektor je nekoliko drugačna kot za običajne uslužbence.

Ti bodo bodo v letu 2018 izpolnili pogoje za pridobitev pravice do starostne pokojnine in se bodo tudi upokojili, bo pripadala odpravnina ob upokojitvi za javni sektor na podlagi aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost ali poklic, ki velja za delodajalca.

V zvezi s tem je treba opozoriti, da vsi aneksi v enakem besedilu določajo, da ob upokojitvi pripada javnemu uslužbencu odpravnina, ki je dve povprečni mesečni plači zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma dve zadnji mesečni plači javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje.

Vas namesto odpravnine ob upokojitvi – javni sektor zanima odpravnina ob upokojitvi v zasebnem sektorju? Preberite članek TUKAJ. 

odpravnina ob upokojitvi javni sektor

Želite prejemati aktualne kadrovske novice? Prijavite se na novice 📣

Kako visoka odpravnina ob upokojitvi javni sektor pripada vam?

Javnemu uslužbencu v javnem sektorju ob odhodu v pokoj pripada odpravnina ob upokojitvi za javni sektor v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma treh zadnjih plač javnega uslužbenca, če je to zanj ugodneje, če se upokoji v dveh mesecih po izpolnitvi minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine v skladu s predpisi, ki urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma s posebnimi predpisi, v katerih je urejena pravica do starostne pokojnine.

Torej bo treba preverjati, kdaj se bo javni uslužbenec upokojil, saj mu bo v primeru upokojitve v roku dveh mesecev od izpolnitve pogojev pripadala višja odpravnina.