fbpx
Košarica
Slovenska zastava
Hrvaška zastava

Prijava v portal: 

Sporazumna odpoved delovnega razmerja - VZORCI


77. člen: Načini prenehanja

Pogodba o zaposlitvi preneha veljati: 

 • s potekom časa, za katerega je bila sklenjena, 
 • s smrtjo delavca ali delodajalca – fizične osebe,
 • s sporazumom,
 • z redno ali izredno odpovedjo,
 • s sodbo sodišča,
 • po samem zakonu, v primerih, ki jih določa ta zakon,
 • v drugih primerih, ki jih določa zakon.

sporazumna odpoved delovnega razmerja vzorci

Prenesite vzorec dogovora o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi (sporazumna odpoved delovnega razmerja vzorci, sporazumna odpoved vzorec). Vsebina vam je na voljo v .pdf in .docx (Word) formatu, da boste lahko čim hitreje pripravili vam prilagojen dogovor. 

Pogodbo o zaposlitvi je mogoče razveljaviti kadarkoli s pisnim sporazumom o prenehanju. Pri tem je treba opozoriti, da mora v takem primeru delodajalec delavca posebej opozoriti, da mu ne bodo pripadle pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti (denarno nadomestilo, zavarovanje itd.).

78. člen: Vrnitev dokumentov in izdaja potrdila

Ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi je delodajalec na zahtevo delavca dolžan vrniti delavcu vse njegove dokumente ter mu izdati tudi potrdilo o vrsti dela, ki ga je opravljal.


Delodajalec ne sme v potrdilu navesti ničesar, kar bi delavcu otežilo sklepanje nove pogodbe o zaposlitvi

‘Sporazumna odpoved delovnega razmerja vzorci’ vam je na voljo kadarkoli in je pripravljena v .doc in .pdf različici, da je vaše delo dodatno olajšano. Preprosto vstavite podatke in natisnete sporazumno odpoved vzorec.

Skupaj z našimi strokovnjaki smo pripravili datoteko, kjer si lahko popolnoma brezplačno prenesete primer dogovora o sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi ter preprosto vstavite vaše podatke. Vzorec sporazumna odpoved delovnega razmerja je pripravljen po aktualni zakonodaji in vsebuje vse potrebne elemente.

Kaj vse vsebuje sporazumna odpoved delovnega razmerja?

 • Uvodne določne
 • Prenehanje delovnega razmerja
 • Odpoved vsem zahtevkom
 • Varovanje poslovnih skrivnosti
 • Nadaljnje medsebojne obveznosti
 • Izjava delavca
 • Končne določbe

Odgovor odvetnice na vprašanje uporabnika

Vprašanje: Ali je v primeru, da stranki odpoved pogodbe o zaposlitvi sporazumno razveljavita, pogodba o zaposlitvi sporazumno preneha in se sklene nova pogodba o zaposlitvi za določen čas, potrebno po prenehanju pogodbe o zaposlitvi za določen čas računati odpravnino glede na celotno delovno dobo delavca v podjetju?

Odgovor: Tako je. V tem primeru namreč med obema pogodbama o zaposlitvi ne bo prekinitve delovnega razmerja. Po sporazumnem prenehanju pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas in sklenitvi nove pogodbe o zaposlitvi za določen čas, se bo v skladu z dogovorom, katerega sklenitev sem že predlagala, potem pri računanju odpravnine upoštevala celotna delovna doba delavca pri delodajalcu.

Odgovor je pripravila odvetnica Tanja Bohl.