fbpx
Forum-akademija-in-house-izobrazevanja

In-house programi  |  Reference  |  Razpis ASI  |  Kontakt in povpraševanje

IN-HOUSE izobraževanja

za dvig kompetenc ustvarjalnosti in inovativnosti

V organizacijah in timih ustvarjamo učinkovite spremembe, ki v spremenljivem poslovnem okolju prinašajo pomembno konkurenčno prednost.​

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti

Novi načini dela zahtevajo tudi nove načine razmišljanja. Spodbujanje radovednosti in dopuščanje napak v procesu raziskovanja in ustvarjanja krepi kulturo, ki omogoča inovativnost.

Inovativnost je pogoj za dosego dinamičnega, konkurenčnega in na znanju temelječega poslovanja organizacij.

Nujno je potrebno spodbujati razvoj kompetenc inovativnosti, samoiniciativnosti in podjetnosti, ki se kaže v ustvarjalnosti in podjetnosti oseb, ki bodo znale iskati in prepoznati priložnost, ustvarjalno reševati probleme in konflikte, odgovorno sprejemati tvegane odločitve in delovati v negotovih okoliščinah, se odzivati in dajati pobude ter se prilagajati okoliščinam. Govorimo o kompetencah za iskanja priložnosti, izboljšave, načine ustvarjanja idej in osnove njihovega ocenjevanja.

Interna izobraževanja

»Če na pričetku ideja ni absurdna, potem zanjo ni več upanja!«

(Albert Einstein)

Ko boste na spletu iskali metode za povečanje kreativnosti in inovativnosti, boste naleteli na več različnih metod.

Bistvo vseh teh metod je, da pri članih ekipe stalno vzpodbujamo in vzdržujemo visok nivo motivacije in odprtosti za soustvarjanje, kreativnost in inovativnost.

Tukaj je nekaj metod, ki se jih zagotovo splača uvesti, če želimo stalno vzpodbujati in negovati kulturo kreativnega in inovativnega razmišljanja.

Brainstorming / Viharjenje možganov

Je metoda za odprto in stalno sodelovanje za reševanje problemov in ustvarjanje iovativnih idej.

S to metodo analiziramo trenutno situacijo z drugačnega zornega kota. Brainstorming pomaga ekipam hitro ustvariti veliko število idej, ki jih je mogoče izboljšati in združiti v idealno rešitev. Pri tem pa si pomagamo z različnimi orodji: Mind mapping, SWOT analizo, obratnim razmišljanjem, s 5 Zakaj …

Design Thinking / Zemljevid empatije

Je orodje za timsko delo, ki ga ekipe lahko uporabijo za poglobljeno poznavanje svojih strank. Pomaga vam dojeti in strniti dognanja iz faze raziskovanja (npr. ankete) ter izluščiti nepričakovane rešitve ki so v skladu s potrebami vaših strank. Je metoda, ki temelji na izdelavi rešitev glede na dejanske potrebe kupcev. Zelo je učinkovita pri razvoju storitev, poslovnih modelov, procesov, pri razvoju produktov, marketinških strategijah… Design Thinking poveže sodelujoče v kreativno skupino, kjer vsako mnenje šteje. Prav tako pa se preko te metode krepijo nekatere kompetence: spodbujanje kreativnosti, domišljija, out of the box razmišljanje in občutek za empatijo.

Belbinove igre vlog

Belbinova teorija pravi, da v vsaki ekipi obstaja devet vlog. S to metodo pomagamo skupinam sodelavcev, da se prilagodijo novim ciljem oziroma okoliščinam z visokim poudarkom na skupnih prednostih in hkrati z zmanjševanjem slabosti. To omogoča članom ekipe, da so bolj povezani hkrati pa še vedno prilagodljivi v spreminjajočem se okolju.

Top izobraževanja za razvijanje in uvajanje kompetenc prihodnosti

Forum Akademija

IN-HOUSE izobraževanja

Vaš zanesljiv partner za izvedbo strokovnih usposabljanj zaposlenih v organizacijah.

Poglejte si tudi ...

Kako narediti dober poslovni načrt?

Kaj je poslovni načrt? Kako sestaviti poslovni načrt? Kako se izogniti najpogostejšim napakam?

Tim
in timsko delo

Kaj so značilnosti dobrega tim, pet pasti timskih veščin, kako vzpostaviti kulturo zaupanja ...

Medgeneracijsko sodelovanje

Kako se z različnimi generacijami spopasti na kadrovskem
področju?

Celovit pristop v izobraževanju

5 korakov celovitega pristopa v izobraževanju, upravljanje izobraževanj

Obiščite našo spletno stran: forum-media.si

Forum Media, strokovne informacije in izobraževanja d.o.o.
Prešernova ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija
+386 2 230 28 55
[email protected]

Delovnik
Ponedeljek–četrtek: 8:00–16:00
Petek: 8:00–15:00

© 2024 Forum Media